Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Cho mọi người biết bạn đang làm việc từ văn phòng hoặc từ xa bằng cách thiết lập vị trí công việc của bạn trong ngày. Bây giờ, họ sẽ biết bạn sẽ ở văn phòng hoặc làm việc ở nhà ngày nào, giúp bạn dễ dàng điều phối các cuộc họp trực tiếp hơn. Bất cứ khi nào có vấn đề gì xảy ra, hãy cập nhật kế hoạch của bạn trong Outlook hoặc Teams để phản ánh vị trí của bạn trên cả hai.

Đặt vị trí công việc của bạn

Để đặt vị trí công việc của bạn cho ngày trong Teams:  

  1. Chọn ảnh hồ sơ của bạn ở trên cùng bên phải của Teams.

  2. Bên cạnh trạng thái của bạn, hãy chọn vị trí công việc của bạn từ menu thả xuống vị trí. Thay đổi của bạn sẽ được áp dụng cho giờ làm việc của bạn trong thời gian còn lại trong ngày và sẽ được phản ánh trong cả Teams và Outlook. 
    ảnh chụp màn hình menu màn hình nền với tùy chọn vị trí công việc ảnh chụp màn hình menu màn hình nền với tùy chọn vị trí công việc

Cập nhật vị trí công việc của bạn

Khi lịch biểu của bạn thay đổi, bạn có thể dễ dàng cập nhật vị trí công việc hoặc xóa lịch, ngay từ Teams.

Chọn ảnh hồ sơ của bạn và thay đổi hoặc xóa vị trí công việc của bạn. Vị trí mới sẽ được áp dụng cho giờ làm việc của bạn trong thời gian còn lại trong ngày và được phản ánh trong cả Teams và Outlook.

Đặt vị trí công việc của bạn

Để đặt vị trí công việc của bạn cho ngày trong Teams:  

  1. Chọn ảnh hồ sơ của bạn ở trên cùng bên trái của ứng dụng Teams.

  2. Chọn Đặt vị trí công việc của bạn, rồi chọn vị trí công việc của bạn từ các tùy chọn sẵn có. Thay đổi của bạn sẽ được áp dụng cho giờ làm việc của bạn trong thời gian còn lại trong ngày và sẽ được phản ánh trong cả Teams và Outlook. 
    ảnh chụp màn hình menu di động với tùy chọn vị trí công việc

Cập nhật vị trí công việc của bạn

Khi lịch biểu của bạn thay đổi, bạn có thể dễ dàng cập nhật vị trí công việc của mình ngay từ Teams.

Chọn ảnh hồ sơ của bạn ở trên cùng bên trái của ứng dụng Teams và thay đổi hoặc xóa vị trí công việc của bạn. Vị trí mới sẽ được áp dụng cho giờ làm việc của bạn trong thời gian còn lại trong ngày và được phản ánh trong cả Teams và Outlook.

Chủ đề liên quan

Tìm hiểu thêm về giờ làm việc trong Outlook

Hiển thị vị trí làm việc kết hợp, trạng thái sẵn sàng để họp, giờ làm việc và nhiều nội dung khác

Thay đổi trạng thái của bạn trong Microsoft Teams

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×