Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Định dạng ghi trong phần mềm truyền thông Microsoft Lync 2010 cung cấp trải nghiệm xem phong phú cho diễn giả đã tạo bản ghi. Từ trong Trình quản lý Ghi Microsoft Lync 2010, bạn có thể xem các hội thoại âm thanh, video, nhắn tin tức thời (IM), chia sẻ ứng dụng, bản trình bày Microsoft PowerPoint, bảng trắng và các phần bỏ phiếu của bản ghi Lync 2010 giống như họ đã trải nghiệm trong cuộc họp hoặc hội thoại Lync 2010. Bạn cũng có thể ẩn bất kỳ tính năng nào trong số này để có thể tập trung vào các phần khác của bản ghi Lync 2010. Với lập chỉ mục, bạn có thể nghe một diễn giả cụ thể hoặc xem nội dung cụ thể và bạn cũng có thể truy nhập danh sách người dự và tải xuống tệp đính kèm.

Lync 2010 lưu bản ghi ở vị trí mặc định C:\Users\username\Lync Recordings. Bạn có thể thay đổi vị trí này từ trong Lync 2010.

Để chỉ định vị trí bạn muốn lưu bản ghi:

  1. Trong cửa sổ chính của Lync, hãy bấm nút Tùy chọn (Nút Tùy chọn Lync), rồi bấm Lưu Tệp.

  2. Bên dưới Bản ghi Lync, bấm Duyệt.

  3. Dẫn hướng đến thư mục mà bạn muốn lưu bản ghi, rồi bấm OK.

Nếu bạn muốn làm cho một bản ghi sẵn dùng cho người khác, bạn có thể lưu tất cả hoặc các phần của bản ghi Lync 2010 Windows dạng tệp Media. Tùy chọn này hợp nhất tất cả nội dung đã ghi mà bạn muốn chia sẻ thành một video Windows Media duy nhất mà bạn có thể phát hành cho người khác. Bạn có thể tạo Windows Media của bản ghi từ bên trong Trình quản lý Ghi Lync. Để biết chi tiết, hãy xem Trình quản lý Ghi.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×