Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn có thể thay đổi mật khẩu của bạn trong Outlook Web App chỉ với một vài bước.

Bài viết này dành cho Ứng dụng Web Outlook, được sử dụng bởi các tổ chức quản lý máy chủ email đang chạy Exchange Server 2013 hoặc 2010. Nếu bạn đang sử dụng Microsoft 365 hoặc Exchange Server 2016 hoặc 2019, chương trình email của bạn là Outlook trên web. Để được trợ giúp về Outlook trên web, hãy xem Nhận trợ giúp về Outlook trên web.

 1. Trong trình duyệt web, đăng nhập vào Outlook Web App bằng URL do người quản lý email cho tổ chức của bạn cung cấp. Nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn, rồi chọn Đăng nhập.

 2. Chọn Cài đặt Biểu tượng Thiết đặt > Đổi mật khẩu.

 3. Thực hiện theo các hướng dẫn trên trang Thay đổi mật khẩu.

 • Nếu bạn kết nối với tài khoản của mình từ điện thoại hoặc máy tính bảng, bạn cũng cần cập nhật mật khẩu trong thiết đặt trên thiết bị đó để phù hợp với mật khẩu mới. Tương tự như vậy, bạn cũng cần phải cập nhật mật khẩu trong thiết đặt của bất kỳ ứng dụng email trên máy tính bạn dùng (ví dụ, Apple Mail hoặc Mozilla Thunderbird).

 • Nhằm giúp làm cho mật khẩu của bạn an toàn hơn, bạn có thể:

  • Dùng ít nhất tám ký tự (tài khoản của bạn có thể yêu cầu nhiều hơn hoặc ít hơn).

  • Dùng kết hợp chữ hoa và chữ thường.

  • Dùng số cũng như chữ cái.

  • Dùng dấu chấm câu hoặc các ký tự không phải chữ hoặc số.

 • Hầu hết các tài khoản email yêu cầu một số ký tự tối thiểu hoặc mức độ phức tạp tối thiểu cho mật khẩu. Các yêu cầu do người quản trị của bạn đặt. Để biết thông tin về các yêu cầu mật khẩu cho tài khoản của bạn, hãy liên hệ với bộ phận trợ giúp của bạn.

 • Tùy thuộc vào các cài đặt hộp thư của mình, bạn có thể không thay đổi được mật khẩu bằng trang Tùy chọn. Nếu bạn không thể thay đổi mật khẩu của mình bằng trangTùy chọn, hãy liên hệ với bộ phận trợ giúp của bạn.

Xem thêm

Thay đổi cài đặt tài khoản email (trong Outlook trên PC)

Cập nhật mật khẩu của bạn trong Outlook 2016 for Mac

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×