Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tận dụng thêm email của bạn với Outlook trên web. Chúng tôi đã hợp lý hóa tính năng tìm kiếm để giúp bạn tìm được nội dung mình cần dễ dàng hơn bao giờ hết và các tính năng mới như Tệp và bản xem trước tệp đính kèm cho phép bạn xem ảnh và tệp mà không cần rời khỏi hộp thư đến.

Để nhanh chóng thay đổi thiết đặt để hộp thư đến của bạn có giao diện theo cách bạn muốn, hãy xem mục Thay đổi giao diện hộp thư của bạn trong Outlook.com và Outlook trên web mới.

Để xem video về các tính năng mới và được cập nhật, hãy xem Tìm hiểu thêm về các Outlook trên web.

Có gì mới trong Outlook trên web

Khi đăng nhập vào Outlook trên web, bạn sẽ vào thẳng hộp thư đến của mình.

Tiêu đề Hộp thư đến Outlook.com

Mô tả

Hành động

Thư

Tạo một thư bằng cách chọn Thư mới.

Danh sách thư mục

Danh sách bao gồm các thư mục trong hộp thư của bạn. Danh sách có thể bao gồm các thư mục khác, như thư mục Yêu thích và Lưu trữ.

Chọn Bung Bung rộng để hiển thị danh sách thư mục hoặc chọn Thu gọn Thu gọn để ẩn danh sách.

Bấm chuột phải vào thư mục hiện có và chọn Tạo thư mục con mới.

Xem mục Thao tác với thư mục thư trong Outlook trên web để tìm hiểu thêm về các thư mục sẵn có.

Hộp tìm kiếm

Trong hộp Tìm kiếm, nhập tên hoặc địa chỉ email của người hoặc từ khóa mà bạn muốn tìm kiếm, rồi nhấn Enter hoặc chọn Biểu tượng Tìm kiếm.

Cửa sổ Tìm kiếm

Danh sách thư

Thư trong thư mục hiện tại được liệt kê. Có thể có một cảnh báo trực quan rằng thư là chưa đọc, chứa tệp đính kèm hoặc được gắn cờ.

Ở đầu danh sách thư, bạn có thể chọn cách mình muốn xem danh sách.

Chọn Bộ lọc, rồi chọn giữa các tùy chọn Tất cả, Chưa đọc, Đến tôi, Được gắn cờ hoặc Sắp xếp theo.

Mỗi thư đều có một thanh công cụ mini. Đối với từng thư, bạn có thể xóa, đánh dấu là chưa đọc, gắn cờ cho thư hoặc ghim để giữ thư này ở đầu thư mục của bạn.

Ngăn đọc

Cuộc hội thoại hoặc thư bạn đã chọn sẽ xuất hiện trong ngăn đọc. Sử dụng thanh lệnh bên trên ngăn đọc để thực hiện các hành động phổ biến như xóa, lưu trữ, quét dọn, di chuyển email hoặc phân loại.

Thanh công cụ thư Outlook.com

Chọn Xem Biểu tượng Xem thêm để xem các hành động bổ sung—ví dụ: tùy chọn in thư. Nếu bạn muốn tìm hiểu về cách in, hãy xem mục In thư email, tệp đính kèm và lịch trong Outlook trên web.

Theo dõi các cuộc hẹn, cuộc họp hoặc bất kỳ sự kiện nào khác từ mọi nơi. Thêm, chỉnh sửa hoặc xóa các sự kiện sử dụng dạng xem hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng. Để biết thêm thông tin về cách làm việc với lịch trong Outlook trên web, hãy đi tới mục Tạo, sửa đổi hoặc xóa yêu cầu cuộc họp hoặc cuộc hẹn trong Outlook trên web.

Mô tả

Hành động

Sự kiện mới

Tạo một sự kiện mới bằng cách chọn Sự kiện mới. Sau đó, điền các thông tin về sự kiện.

Lịch của bạn

Bên dưới Lịch, Lịch của tôi là lựa chọn mặc định và hiển thị lịch ở dạng xem Tháng. Bạn có thể di chuyển tiến lên hoặc lùi lại qua các tháng trong lịch bằng cách sử dụng các mũi tên phía trên lịch.

Bạn có thể thêm các lịch khác, ví dụ: lịch nghỉ lễ, bằng cách chọn Khám phá lịch ở ngăn bên trái. Sau khi bạn thêm lịch mới, bạn có thể chọn hiển thị hoặc không hiển thị lịch đó bằng cách chọn hoặc bỏ chọn tùy chọn lịch.

Nếu bạn quyết định không muốn sử dụng lịch đã tạo, bấm chuột phải vào lịch, rồi chọn Loại bỏ > Xóa.

Lịch khác

Bạn có thể xem một lúc nhiều lịch, thêm các lịch khác và chọn lịch muốn hiển thị, cũng như tạo các lịch mới.

Tùy chọn dạng xem

Chọn dạng xem lịch của bạn: Ngày, Tuần làm việc, Tuần hoặc Tháng. Để trở về ngày hôm nay, chọn Hôm nay ở phía bên trái thanh lệnh bên trên lịch.

Ngăn Lịch

Chọn một ngày cụ thể trong lịch, mọi cuộc hẹn hoặc sự kiện đã lên lịch cho ngày đó sẽ được liệt kê trong khu vực này. Bạn cũng có thể chọn vị trí ngày hoặc thời gian, rồi tạo một cuộc hẹn hoặc sự kiện mới.

Sử dụng trang Mọi người để tìm, xem, tạo, chỉnh sửa các liên hệ và danh sách liên hệ. Để tìm hiểu thêm về cách quản lý liên hệ trong Outlook trên web, hãy đi tới Sử dụng liên hệ trong Outlook trên web.

Mô tả

Hành động

Hộp tìm kiếm

Bắt đầu nhập vào hộp tìm kiếm để tìm một liên hệ hoặc danh sách liên hệ.

Thanh công cụ

Ảnh chụp màn hình hiển thị các tùy chọn sẵn có trên thanh lệnh Mọi người, bao gồm Liên hệ mới, Chỉnh sửa, Xóa, Thêm vào yêu thích và Quản lý.

  • Tạo một liên hệ mới bằng cách chọn Liên hệ mới.

  • Tạo danh sách liên hệ mới bằng cách chọn mũi tên bên cạnh Liên hệ mới, rồi chọn Danh sách liên hệ mới.

Thêm một liên hệ vào mục Yêu thích của bạn bằng cách chọn liên hệ trong danh sách, rồi chọn Thêm vào mục yêu thích. Khi bạn thêm một ai đó là yêu thích trong Mọi người, những liên hệ đó cũng sẽ hiển thị bên dưới Yêu thích trong Thư và ngược lại, miễn là liên hệ đó có địa chỉ email.

Để nhập liên hệ từ các dịch vụ email khác, hãy xuất liên hệ hoặc dọn sạch liên hệ trùng lặp, chọn một tùy chọn từ menu Quản lý.

Liên hệ của tôi trong ngăn bên trái

Yêu thích: Hiển thị các liên hệ bạn đã thêm làm liên hệ yêu thích trong Mọi người hoặc Thư.

Mọi liên hệ: Hiển thị các liên hệ từ mọi thư mục.

Mọi danh sách liên hệ: Hiển thị các danh sách liên hệ từ mọi thư mục.

Được đề xuất: Liên hệ được đề xuất, dựa trên thư bạn đã gửi hoặc nhận từ những địa chỉ không có trong danh bạ của bạn.

Danh bạ trong Thư mục: Đây là thư mục mặc định cho các liên hệ danh sách liên hệ. Chọn Thư mục mới để tạo thêm thư mục.

Danh bạ của tôi

Liên hệ hoặc danh sách liên hệ

Hiển thị các liên hệ hoặc danh sách liên hệ tùy theo mục bạn đã chọn ở ngăn bên trái. Chọn một liên hệ hoặc danh sách liên hệ để xem các chi tiết trong thẻ liên hệ ở bên phải. Bạn cũng có thể chọn nhiều liên hệ — ví dụ: để gửi email cho các liên hệ đã chọn.

Đối với các liên hệ, bạn có thể chọn Bộ lọc ở phía trên bên phải để chọn nội dung cần hiển thị trong danh sách, cũng như cách sắp xếp.

Thẻ liên hệ

Xem hoặc chỉnh sửa thông tin về liên hệ hoặc danh sách liên hệ.

Liên hệ với người khác trực tiếp bằng cách chọn Bắt đầu trò chuyện hoặc Gửi email.

Sử dụng Tác vụ để tạo, quản lý và theo dõi những công việc bạn muốn hoàn thành. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các tác vụ mới và cổ điển trong Outlook trên web bằng cách đi tới Sử dụng Tác vụ trong Outlook trên web.

Mô tả

Hành động

Danh sách tác vụ

Nhiệm vụ bao gồm bốn danh sách mặc định, cùng với bất kỳ danh sách nhiệm vụ nào khác mà bạn tạo.

Nội dung danh sách tác vụ

Xem và quản lý các tác vụ trong danh sách được chọn từ cửa sổ này. Đây cũng là nơi bạn có thể tạo nhiệm vụ mới. Bấm chuột phải vào một tác vụ để biết danh sách các tùy chọn, hoặc chọn một tác vụ để xem và quản lý chi tiết về tác vụ đó.

Ngăn chi tiết tác vụ

Sau khi bạn đã chọn một tác vụ, bạn có thể sử dụng ngăn chi tiết để thực hiện những việc như thêm thông tin, thêm các bước hoặc đánh dấu là quan trọng.

Nhận thêm trợ giúp về Outlook trên web mới

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×