Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tên của chuỗi dữ liệu trong các ứng dụng dành cho Office thường được nối kết với dữ liệu trang tính được sử dụng cho biểu đồ và những thay đổi bạn thực hiện với dữ liệu đó sẽ được tự động hiển thị trong biểu đồ. Nếu bạn muốn đổi tên chuỗi dữ liệu hiện có hoặc thay đổi giá trị mà không thay đổi dữ liệu trên trang tính, hãy làm như sau:

 1. Bấm chuột phải vào biểu đồ có chuỗi dữ liệu mà bạn muốn đổi tên và bấm Chọn Dữ liệu.

 2. Trong hộp thoại Chọn Nguồn Dữ liệu, bên dưới Mục nhập Chú giải (Chuỗi),chọn chuỗi dữ liệu, rồi bấm vào Chỉnh sửa.

  Hộp thoại Chọn Nguồn Dữ liệu

 3. Trong hộp Tên chuỗi, nhập tên bạn muốn sử dụng.

  Hộp thoại Chỉnh sửa Chuỗi

  Tên bạn nhập sẽ xuất hiện trong chú giải biểu đồ, nhưng sẽ không được thêm vào trang tính.

 4. Để thay đổi phạm vi dữ liệu cho chuỗi dữ liệu, trong hộp Giá trị chuỗi, hãy nhập phạm vi dữ liệu cho chuỗi dữ liệu hoặc nhập giá trị bạn muốn.

  Các giá trị bạn nhập sẽ xuất hiện trong biểu đồ, nhưng sẽ không được thêm vào trang tính.

  Lưu ý: Một xy (phân tán) có một giá trị Chuỗi X và hộp giá trị Chuỗi Y, và một biểu đồ bong bóng có một giá trị Chuỗi X,giá trị Chuỗi Yvà hộp Kích cỡ bong bóng chuỗi. Bạn có thể thay đổi phạm vi dữ liệu cho mỗi giá trị trong số đó.

Thay đổi chuỗi dữ liệu trong một biểu đồ

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×