Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Teams dành cho người dùng tài khoản cơ quan hoặc trường học sẽ tham gia cuộc họp của bạn bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học, tài khoản cá nhân hoặc với tư cách khách tùy thuộc vào chính sách tổ chức của họ. Chính sách về quyền riêng tư và điều khoản xử lý dữ liệu của tổ chức của người dùng Teams cho cơ quan hoặc trường học không áp dụng cho việc tham gia vào các cuộc họp Microsoft Teams (miễn phí). Thay vào đó, Điều khoản về Quyền riêng tư của Microsoft sẽ điều chỉnh việc xử lý dữ liệu cho các cuộc họp bạn mời người khác tham gia.

Chủ đề liên quan

Create họp trong Microsoft Teams (miễn phí)

Lên lịch cuộc họp trong Microsoft Teams (miễn phí)

Tôi có thể làm gì trong cuộc họp trong Microsoft Teams (miễn phí)?

Cách sử dụng tính năng trò chuyện trong cuộc họp trong Microsoft Teams (miễn phí)

Liên hệ với chúng tôi

Để được trợ giúp thêm, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ hoặc đặt câu hỏi trong Cộng đồng Microsoft Teams.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×