Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Trong Microsoft Teams (miễn phí), các cuộc trò chuyện trong cuộc họp được tạo tự động và có thể tìm thấy trong tab Trò chuyện của bạn, có thể truy cập trước, trong và sau cuộc họp của bạn. Sử dụng @mentions trong cuộc trò chuyện cuộc họp của bạn để thu hút sự chú ý của người dự.

Lưu ý: Bài viết này chỉ dành cho các cuộc họp Microsoft Teams (miễn phí). Để biết các sự kiện cộng đồng, vui lòng xem Tìm hiểu về lịch và sự kiện cộng đồng trong Microsoft Teams (miễn phí).

Trước cuộc họp

Sử dụng tính năng trò chuyện cuộc họp để phổ biến các thông tin quan trọng trước cuộc họp của bạn, chẳng hạn như chương trình họp, tài liệu liên quan cho cuộc thảo luận hoặc bất kỳ người dự thắc mắc nào có thể có trước đó.

Trong cuộc họp

Sử dụng tính năng trò chuyện trong cuộc họp hoặc danh sách trò chuyện để gửi tin nhắn, chia sẻ tài liệu hoặc phân phối hình ảnh.

Sau cuộc họp

Sử dụng tính năng trò chuyện trong cuộc họp để ghi chú, liệt kê các mục hành động và duy trì cập nhật tiến độ cho tất cả mọi người.

Lịch sử trò chuyện cuộc họp

Lịch sử trò chuyện trong cuộc họp được giữ lại cho người dự. Khách chỉ có thể truy nhập lịch sử trò chuyện trong khi cuộc họp đang diễn ra. Những người tham gia cuộc họp sau này sẽ thấy cuộc trò chuyện từ điểm họ tham gia trở đi.

Chủ đề liên quan

Create họp trong Microsoft Teams (miễn phí)

Lên lịch cuộc họp trong Microsoft Teams (miễn phí)

Tôi có thể làm gì trong cuộc họp trong Microsoft Teams (miễn phí)?

Điều gì xảy ra khi tôi mời người dùng tài khoản cơ quan hoặc trường học tham gia cuộc họp trong Microsoft Teams (miễn phí)?

Liên hệ với chúng tôi

Để được trợ giúp thêm, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ hoặc đặt câu hỏi trong Cộng đồng Microsoft Teams.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×