Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Ít người sử dụng ứng dụng Journal, vì vậy chúng tôi đã chuyển ứng dụng khỏi Outlook 2013 và Outlook 2016. Dưới đây là nơi bạn có thể tìm thấy ứng dụng này nếu bạn là một Journal yêu thích.

  1. Trên Thanh Dẫn hướng, hãy bấm Ê-líp Thanh Dẫn hướng > Mục >Journal. (Hoặc chỉ cần nhấn Ctrl+8.)

    để xem thư mục trên thanh dẫn hướng

  2. Bạn có thể làm việc với các mục nhập Journal có hoặc tạo các mục mới từ ngăn Thư mục.

    dạng xem ngăn thư mục của nhật ký

Lưu ý:  Dưới đây là một số thông tin thêm về các tính năng bị ngừng cung cấp và chức năng đã sửa đổi trong Outlook 2013.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×