Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.
Add tasks to a project timeline in Project Online

The Schedule page lists all of a project’s tasks when the project is opened for viewing or editing. The timeline on the Schedule page is a good tool for illustrating tasks at the individual project level.

Tip: You can also add projects and tasks to a timeline in the Project Center to show work happening across your organization.

 1. Open the project for editing.

 2. Click anywhere on the timeline, then on the Tasks tab, in the Tasks group, click Add to Timeline.

  MT12 - Add to Timeline

  Tip: You can change the appearance of the timeline to use different colors, fonts, dates, and callouts.

 3. To add another timeline, click the current timeline, and then click Add in the Timeline Bar group on the Timeline tab.

  Note: Multiple timelines are available in Project Online and Project Server 2016.

  MT05 - Add Another Timeline

 4. To move tasks between timelines, click the task, and then click Move Up or Move Down in the Current Selection group on the Timeline tab.

  MT11 - Move Up/Down

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Explore subscription benefits, browse training courses, learn how to secure your device, and more.

Communities help you ask and answer questions, give feedback, and hear from experts with rich knowledge.

Thông tin này có hữu ích không?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×