Bắt đầu dùng Skype for Business cho IM và cuộc họp trực tuyến

Microsoft 365 bao gồm Skype for Business, cho phép bạn thực hiện nhắn tin tức thời (IM), hội thoại âm thanh và video và cuộc họp Skype. Để tải xuống Skype for Business, hãy đăng nhập vào Microsoft 365, sau đó ở đầu trang, hãy bấm thiết đặt > Microsoft 365 thiết đặt > phần mềm>Skype for Business.

Với Skype for Business bạn có thể:

  • Xem lúc nào thì mọi người sẵn sàng, đi vắng hoặc đang họp

  • Gửi tin nhắn tức thời

  • Thiết lập cuộc họp Skype

  • Chia sẻ màn hình nền hoặc chương trình trong cuộc họp Skype

  • Thực hiện và nhận cuộc gọi thoại và video

Các tác vụ cơ bản trong Skype for Business

Video

Xem Thêm

Thiết lập và kiểm tra âm thanh Skype for Business

Thiết lập và khắc phục sự cố cho video của Skype for Business

Bắt đầu cuộc gọi hội thảo Skype for Business

Skype for Business là gì?

Nội dung đào tạo bằng video về Skype for Business

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×