Bắt đầu cuộc gọi hội thảo Skype for Business

Bạn có thể nhanh chóng bắt đầu cuộc gọi nhóm để làm việc về một chủ đề đòi hỏi sự chú ý ngay lập tức. Thêm chia sẻ để biến nó thành cuộc họp ngẫu hứng cung cấp tất cả các tính năng của cuộc họp đã lên lịch, bao gồm các trang chiếu PowerPoint được chia sẻ, cộng tác qua bảng trắng và chia sẻ màn hình máy tính.

Bắt đầu cuộc gọi hội thảo

Phải đảm bảo rằng các liên hệ của bạn đã sẵn sàng bằng cách kiểm tra trước trạng thái hiện diện của họ. Sau đó làm theo các bước dưới đây để mời họ đến cuộc gọi hội thảo.

  1. Trong cửa sổ chính của Skype for Business, trong danh sách Liên hệ của bạn, nhấn giữ phím Ctrl và bấm vào tên liên hệ để chọn liên hệ cho cuộc họp của bạn.

  2. Bấm chuột phải vào vùng chọn và bấm Bắt đầu Cuộc gọi Hội thảo.

  3. Bấm Cuộc gọi Skype.

Các liên hệ của bạn khi đó nhận được thông báo và có thể chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu về cuộc gọi hội thảo của bạn.

Thêm nhiều người hơn vào cuộc gọi hội thảo

Nếu bạn cần thêm nhiều người vào cuộc gọi hội thảo, bạn có thể kéo tên của họ vào cuộc họp từ Danh sách liên hệ của bạn. Hoặc thêm họ bằng cách sử dụng menu người:

  1. Trong cửa sổ hội thoại, trong ngăn Người dự, bấm Mời Thêm Người.

  2. Chọn người nào đó từ danh sách rồi bấm OK. Skype for Business gọi đến người đó cho bạn và thêm họ vào cuộc họp.

Xem thêm

Bắt đầu dùng Skype for Business cho IM và cuộc họp trực tuyến

Bắt đầu cuộc họp Skype for Business không dự tính trước

Thiết lập và kiểm tra âm thanh Skype for Business

Nội dung đào tạo bằng video về Skype for Business

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×