Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Chế độ Cảm ứng/Chuột thay đổi giãn cách của các nút trên dải băng để phù hợp với việc sử dụng chuột hoặc màn hình cảm ứng. Đối với màn hình cảm ứng, các nút được cách xa nhau để dễ nhấn hơn.

Bật Chế độ Cảm ứng

  1. Chọn biểu tượng bàn tay Chế độ Cảm ứng/Chuột trên Thanh công cụ Truy nhập Nhanh. 

    Chế độ Chuột Cảm ứng

  2. Chọn Cảm ứng.

    Tùy chọn Chuột và Cảm ứng

Lưu ý: Để tắt Chế độ Cảm ứng, hãy lặp lại các bước.

Thêm Chế độ Cảm ứng/Chuột vào Thanh công cụ Truy nhập Nhanh

Nếu bạn không thấy biểu tượng trên Thanh công cụ Truy nhập Nhanh, bạn có thể thêm biểu tượng đó.

  1. Nhấn Mũi tên xuống đến danh sách thả xuống Thanh Truy nhập Nhanhthanh công cụ Truy nhập Nhanh để xem Thanh công cụ Tùy chỉnh Truy nhập Nhanh.

  2. Chọn Chế độ Cảm ứng/Chuột.

Danh sách thả xuống Truy nhập Nhanh

Chế độ Cảm ứng phân tách các nút ra xa hơn một chút trên màn hình để dễ nhấn hơn. Bạn có thể bật Chế độ Cảm ứng bằng cách nhấn vào nút Chế độ Cảm ứng trên Thanh công cụ Truy nhập Nhanh.

Nút Chế độ cảm ứng

Hoặc gõ nhẹ biểu tượng bàn tay Chế độ Cảm ứng/Chuột trên Thanh công cụ Truy cập nhanh và gõ nhẹ Cảm ứng.

Biểu tượng bàn tay của chế độ cảm ứng

Nếu bạn không thấy nút hoặc biểu tượng trên Thanh công cụ Truy nhập Nhanh, bạn có thể thêm nút hoặc biểu tượng đó.

  1. Nhấn, giữ, rồi thả bất kỳ nút nào trên Thanh công cụ Truy nhập Nhanh, rồi nhấn vào Tùy chỉnh Thanh công cụ Truy nhập Nhanh.

  2. Bên dưới Các lệnh phổ biến, nhấn vào Chế độ Cảmứng hoặc Chế độ Cảm ứng/Chuột, rồi nhấn Vào Thêm.

Để tắt Chế độ Cảm ứng, nhấn lại vào nút Chế độ Cảm ứng. Hoặc gõ nhẹ biểu tượng bàn tay Chế độ Cảm ứng/Chuột và gõ nhẹ Chuột.

Mẹo cảm ứng khác

Để phóng to văn bản và đối tượng, trượt nhanh từ cạnh phải màn hình, nhấn vào Bắt đầu, trượt nhanh lên, nhấn tất cả ứng dụng, nhấnPanel điều khiển (trong Hệ thống Windows), nhấn vào Giao diện & Cá nhân hóa, nhấn vào Hiển thị, rồi nhấn Trung bình – 125%.

Để xem cảm ứng trong Office, hãy xem Hướng dẫn Cảm ứng của Office.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×