Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Theo mặc định, nếu bạn nhập dấu sao hoặc 1., Word sẽ nhận dạng rằng bạn đang tìm cách bắt đầu danh sách dấu đầu dòng hoặc đánh số. Bạn có thể tắt tính năng nhận dạng danh sách tự động.

  1. Đi đến Tùy chọn > Tệp > lỗi.

  2. Chọn Tùy chọn Tự Sửa, rồi chọn tab Tự Định dạng Khi Bạn Nhập.

  3. Chọn hoặc bỏ chọn Danh sách dấu đầu dòng tự động hoặc Danh sách đánh số tự động.

  4. Chọn OK.

Xem thêm

Tự Định dạng khi bạn nhập.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×