Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Hãy dùng thử!

Yammer giúp bạn dễ dàng gắn kết với người khác và duy trì cuộc hội thoại dù bạn đang ở đâu.

Thích một bài đăng

Xác nhận quan điểm của một người nào đó, đồng ý với một ý kiến hoặc cho thấy rằng những gì họ nói là hữu ích.

 • Chọn THÍCH.

Trả lời bài đăng

Thêm thông tin chuyên sâu cho bạn hoặc đặt câu hỏi.

 1. Chọn TRẢ LỜI và viết phản hồi.

 2. @mention những người có thể đóng góp cho cuộc hội thoại hoặc sẽ thấy cuộc hội thoại hữu ích.

 3. Thông báo cho những người khác nếu bạn muốn.

 4. Hãy chọn Đăng.

Chia sẻ bài đăng

 1. Chọn CHIA SẺ.

 2. Chọn Đăng trong Nhóm hoặcGửi Tin nhắn Riêng tư.

 3. Chọn nhóm.

 4. Nhập tin nhắn, rồi chọn Chia sẻ.

Đăng một cập nhật

 1. Chọn Cập nhật và nhập tin nhắn.

 2. @mention những người sẽ thấy bài đăng hữu ích hoặc thú vị. Hoặc sử dụng hashtag cho các chủ đề liên quan đến thư để những người khác khám phá thư.

 3. Tải video, ảnh và tài liệu lên bài đăng của bạn để biết ngữ cảnh và khả năng cộng tác. Hoặc thêm ảnh GIF để giúp nhấn mạnh thông điệp của bạn.

Đính kèm tệp vào bản cập nhật của bạn

 1. Chọn nơi bạn muốn thêm tệp từ đó: máy tính, SharePoint hoặc Yammer.

 2. Đi tới tệp của bạn, chọn tệp đó, rồi chọn Mở.

 3. Chọn Đăng để chia sẻ bản cập nhật.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×