Cập nhật lần cuối: Tháng 4 năm 2011

Nội dung

Phụ lục về quyền riêng tư đối với Bộ lập lịch Web của Microsoft Lync

Trang này là phụ lục của Điều khoản về Quyền riêng tư đối với các Sản phẩm Microsoft Lync. Để hiểu việc thu thập dữ liệu và áp dụng thực tiễn liên quan tới một sản phẩm hay dịch vụ Microsoft Lync cụ thể, bạn nên đọc cả Điều khoản Quyền riêng tư cho các sản phẩm Microsoft Lync và bản bổ sung này.

Bổ sung về quyền riêng tư này đề cập đến việc triển khai và sử dụng phần mềm truyền thông Bộ lập lịch Web của Microsoft Lync được triển khai trong mạng của bạn hoặc của doanh nghiệp bạn. Nếu bạn đang sử dụng Microsoft Lync Server 2010 làm dịch vụ (nói cách khác, nếu một bên thứ ba [ví dụ, Microsoft] đang lưu trữ các máy chủ mà phần mềm chạy trên đó), thông tin sẽ được truyền tới bên thứ ba đó. Để biết thêm về việc sử dụng dữ liệu được truyền tới bên thứ ba đó, vui lòng tham vấn ý kiến của người quản trị doanh nghiệp hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Bộ lập lịch Web của Lync

Tác dụng của Công cụ Này: Bộ lập lịch Web của Lync cho phép người dùng cuối lên lịch và quản lý các cuộc họp trực tuyến.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Những thông tin sau sẽ được thu thập. Không có thông tin nào được gửi đến Microsoft.

  • Tên người tổ chức

  • Tên người tham dự

  • Tên diễn giả

  • Danh sách địa chỉ email

  • Chủ đề của cuộc họp và các thông tin khác về cuộc họp (như thời gian bắt đầu/kết thúc, ID hội thảo, mã truyền và thông tin về tổng đài tự động tham dự hội thảo/nhà cung cấp dịch vụ hội thảo âm thanh cho người dùng)

  • Tất cả địa chỉ proxy cho người dùng trong Microsoft Exchange (địa chỉ X400-X500, địa chỉ Exchange Unified Messaging (UM) và SIP và URI điện thoại/thư thoại Exchange UM)

  • Thông tin về địa điểm cuộc họp

Sử dụng Thông tin: Thông tin trên được dùng để lập lịch và quản lý cuộc họp. Thông tin được xử lý trong bộ nhớ và được đưa vào Máy chủ Lync.

Lưu ý:  Thông tin được chia sẻ với API được Quản lý của Lync và Máy chủ Lync.

Lựa chọn/Kiểm soát: Người dùng cuối không thể kiểm soát việc Truyền đi thông tin trên tới Máy chủ Lync.

Đầu trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×