Cập nhật lần cuối: Tháng 5 năm 2012

Để hiểu được các thông lệ thu thập và sử dụng dữ liệu liên quan đến một sản phẩm Microsoft Lync cụ thể, bạn nên đọc cả Điều khoản về Quyền riêng tư này và bất kỳ bổ sung áp dụng nào.

Nội dung chung

Microsoft cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn, trong khi vẫn cung cấp phần mềm tăng cường hiệu quả làm việc, năng suất và sự tiện lợi mà bạn muốn có trong máy tính cá nhân của mình. Điều khoản về quyền riêng tư này giải thích nhiều thực tiễn thu thập và sử dụng dữ liệu liên quan đến các sản phẩm Microsoft được nêu trong phần Bổ sung của tài liệu này. Điều khoản này tập trung vào các tính năng kết nối với Internet. Tuyên bố này không áp dụng đối với các dịch vụ, sản phẩm hay trang Microsoft trực tuyến hay ngoại tuyến khác.

Bổ sung – Bản phát hành Sản phẩm 2010

Thu thập và Sử dụng Thông tin của bạn

Thông tin chúng tôi thu thập từ bạn sẽ được Microsoft, các công ty con và công ty liên kết được kiểm soát của Microsoft sử dụng để kích hoạt các tính năng bạn đang sử dụng và cung cấp (các) dịch vụ hoặc thực hiện (các) giao dịch bạn yêu cầu hay ủy quyền. Thông tin này cũng có thể được sử dụng để phân tích và cải tiến các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft.

Chúng tôi có thể gửi một số hoạt động truyền thông về dịch vụ bắt buộc chẳng hạn như thư ngỏ, thư nhắc thanh toán, thông tin về các vấn đề dịch vụ kỹ thuật và các tuyên bố bảo mật. Một số dịch vụ của Microsoft có thể gửi một số thư thành viên định kỳ được coi là một phần của dịch vụ. Đôi khi chúng tôi có thể yêu cầu bạn phản hồi, mời bạn tham gia vào các cuộc khảo sát hoặc gửi thư khuyến mại tới bạn nhằm thông báo về các sản phẩm hoặc dịch vụ khác có sẵn tại Microsoft và các công ty liên kết.

Để đem lại trải nghiệm nhất quán và cá nhân hóa hơn đối với các tương tác của bạn với Microsoft, thông tin được thu thập qua một dịch vụ của Microsoft có thể kết hợp với thông tin thu thập qua các dịch vụ khác của Microsoft. Chúng tôi cũng có thể bổ sung thông tin mà chúng tôi thu thập được với thông tin tiếp nhận từ các công ty khác. Ví dụ, chúng tôi có thể sử dụng các dịch vụ từ các công ty khác cho phép chúng tôi lấy khu vực địa lý chung theo địa chỉ IP của bạn để tùy chỉnh một số dịch vụ cho khu vực địa lý của bạn.

Trừ những trường hợp đã nêu trong điều khoản này, thông tin cá nhân bạn cung cấp sẽ không được chuyển tới bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn. Đôi khi chúng tôi thuê các công ty khác để thay mặt cho chúng tôi cung cấp các dịch vụ giới hạn, chẳng hạn như trả lời các thắc mắc của khách hàng về sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc tiến hành phân tích thống kê các dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cung cấp cho các công ty đó chỉ những thông tin cá nhân họ cần để thực hiện dịch vụ và họ không được phép sử dụng các thông tin đó cho bất kỳ mục đích nào khác.

Microsoft có thể truy nhập hoặc tiết lộ thông tin về bạn, bao gồm nội dung liên lạc của bạn để: (a) tuân thủ pháp luật hay đáp ứng các yêu cầu pháp lý hoặc quy trình pháp lý; (b) bảo vệ quyền lợi hoặc tài sản của Microsoft hay khách hàng của chúng tôi, bao gồm việc thực thi các thỏa thuận hay chính sách của chúng tôi về quản lý việc sử dụng dịch vụ của bạn; hoặc (c) hành động dựa trên sự tin tưởng rằng việc truy nhập hay tiết lộ đó là cần thiết để bảo vệ sự an toàn cá nhân của nhân viên, khách hàng của Microsoft hay của cộng đồng.

Thông tin được thu thập hay gửi tới Microsoft bởi các sản phẩm được liệt kê trong phần Bổ sung của tài liệu này có thể được lưu trữ và xử lý ở Hoa Kỳ hay bất kỳ vùng/quốc gia nào khác nơi Microsoft hay các công ty con, công ty liên kết hoặc các nhà cung cấp dịch vụ duy trì tiện ích. Microsoft tuân thủ khuôn khổ an toàn theo quy định của Bộ Thương mại Hoa Kỳ về việc thu thập, sử dụng và lưu giữ dữ liệu từ Liên minh châu Âu.

Thu thập và Sử dụng thông tin về Máy tính của Bạn

Nếu bạn sử dụng phần mềm có các tính năng kết nối Internet, thông tin về máy tính của bạn ("thông tin máy tính chuẩn") được gửi đến các website bạn truy nhập và các dịch vụ trực tuyến bạn sử dụng. Microsoft sử dụng thông tin máy tính chuẩn để cung cấp cho bạn các dịch vụ kết nối Internet, giúp cải tiến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và phục vụ cho quá trình phân tích thống kê. Thông tin máy tính chuẩn thường bao gồm thông tin chẳng hạn như địa chỉ IP của bạn, phiên bản hệ điều hành, phiên bản trình duyệt và thiết đặt ngôn ngữ và khu vực. Trong một số trường hợp, thông tin máy tính chuẩn cũng có thể bao gồm ID phần cứng cho biết tên nhà sản xuất thiết bị, tên thiết bị và phiên bản. Nếu một tính năng hay dịch vụ cụ thể gửi thông tin tới Microsoft, thông tin máy tính chuẩn cũng sẽ được gửi kèm theo.

Bảo mật thông tin của bạn

Microsoft cam kết hỗ trợ bảo vệ tính bảo mật của thông tin của bạn. Chúng tôi sử dụng nhiều công nghệ và thủ tục bảo mật khác nhau nhằm hỗ trợ bảo vệ thông tin của bạn khỏi các truy nhập, sử dụng hay tiết lộ trái phép. Ví dụ, chúng tôi lưu thông tin bạn cung cấp vào hệ thống máy tính với truy nhập giới hạn được bố trí trong các tiện ích được kiểm soát.

Thay đổi về Điều khoản về Quyền Riêng tư này

Thỉnh thoảng chúng tôi cập nhật điều khoản về quyền riêng tư này và/hoặc các bản bổ sung của điều khoản để phản ánh những thay đổi về sản phẩm, dịch vụ và phản hồi từ khách hàng của chúng tôi. Khi chúng tôi đăng các thay đổi, chúng tôi sẽ sửa đổi ngày "cập nhật gần đây nhất" ở đầu trang. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại thường xuyên điều khoản về quyền riêng tư này và các bổ sung để biết Microsoft đang bảo vệ thông tin của bạn như thế nào.

Để biết thêm thông tin

Microsoft hoan nghênh những góp ý của bạn về điều khoản quyền riêng tư này và các phần bổ sung của điều khoản này. Nếu bạn có thắc mắc hoặc cho rằng chúng tôi không tuân thủ các tài liệu này, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng Mẫu Liên hệ này cho Phản hồi về Quyền riêng tư của UC hoặc bằng thư, theo địa chỉ sau:

Microsoft Privacy – UCMicrosoft
CorporationOne
Microsoft WayRedmond
, Washington 98052 USA

Tính năng Cụ thể

Công cụ Báo lỗi Microsoft

Tác dụng của Tính năng này: Ứng dụng Báo lỗi Microsoft cung cấp dịch vụ cho phép bạn báo cáo sự cố bạn có thể gặp cho Microsoft và tiếp nhận thông tin có thể giúp bạn tránh hay giải quyết vấn đề này.

Thông tin được Thu thập, Xử lý, hay Truyền: Đối với thông tin do Ứng dụng Báo lỗi Microsoft thu thập, xử lý hay truyền, hãy xem điều khoản quyền riêng tư về Ứng dụng Báo lỗi Microsoft tại Điều khoản về Quyền riêng tư đối với Dịch vụ Báo lỗi Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Dữ liệu báo cáo lỗi mà bạn gửi có thể được sử dụng để giải quyết các vấn đề của khách hàng và để cải thiện phần mềm và dịch vụ của Microsoft.

Lựa chọn/Điều khiển: Bạn sẽ có cơ hội tham gia vào Ứng dụng Báo lỗi Microsoft lần đầu tiên gặp sự cố. Nếu bạn chọn bật tính năng này, Ứng dụng Báo lỗi Microsoft sẽ tự động báo lỗi mà bạn gặp tới Microsoft.

Trong một số trường hợp hiếm xảy ra, chẳng hạn như sự cố rất khó giải quyết, Microsoft có thể yêu cầu dữ liệu bổ sung, bao gồm các phần của bộ nhớ (các phần này có thể bao gồm bộ nhớ dùng chung của bất kỳ hay tất cả ứng dụng được chạy tại thời điểm xảy ra sự cố), một số thiết đặt đăng ký và một hay nhiều tệp trên máy tính của bạn. Tài liệu hiện tại của bạn cũng có thể được đưa vào. Khi yêu cầu dữ liệu bổ sung, bạn sẽ có cơ hội xem thông tin có trong báo cáo lỗi trước khi chọn gửi báo cáo cho Microsoft hay không.

Thông tin Quan trọng: Khách hàng doanh nghiệp có thể sử dụng Chính sách Nhóm để tạo cấu hình cơ chế làm việc của Ứng dụng Báo lỗi Microsoft trên máy tính của mình. Các tùy chọn cấu hình bao gồm khả năng tắt Ứng dụng Báo lỗi Microsoft. Nếu bạn là người quản trị và muốn tạo cấu hình Chính sách Nhóm đối với Ứng dụng Báo lỗi Microsoft, chi tiết kỹ thuật hiện có thể tìm thấy tại Trung tâm Kỹ thuật Chính sách Nhóm Máy chủ Windows.

Dịch vụ Thông báo Đẩy Microsoft Lync Server

Tác dụng của Tính năng này: Dịch vụ Thông báo Đẩy Lync Server là dịch vụ được sử dụng để đẩy các thông báo cập nhật – chẳng hạn như các thông báo tin nhắn tức thời và thư mời, các thông báo chờ tin nhắn và các thông báo cuộc gọi nhỡ – tới điện thoại di động đã cài đặt và cấu hình Microsoft Lync 2010 hay máy khách di động mới hơn để nhận thông báo đẩy.

Thông tin được Thu thập, Xử lý, hay Truyền: Tất cả các thông báo tin nhắn tức thời và thư mời; thông báo chờ tin nhắn và thông báo cuộc gọi nhỡ được gửi tới Microsoft Lync đã được cài đặt trên điện thoại di động đều được định tuyến qua Dịch vụ Thông báo Đẩy Lync Server để chuyển tới máy khách di động đích. Thông tin bổ sung chuyển qua Dịch vụ Thông báo Đẩy Lync Server có thể bao gồm tên hiển thị của người gửi, xem trước tin nhắn và ID hội thoại. Khi hội thoại tin nhắn tức thời được thiết lập giữa những người tham gia, tin nhắn tức thời không còn sử dụng Dịch vụ Thông báo Đẩy Lync Server nữa.

Sử dụng Thông tin: Thông tin được gửi tới Dịch vụ Thông báo Đẩy Lync Server được dùng để xử lý và gửi thông báo tin nhắn tức thời, tin nhắn chờ và cuộc gọi nhỡ tới người nhận chủ định. Microsoft không lưu hay cất giữ dữ liệu gửi tới Dịch vụ Thông báo Đẩy Lync Server. Các thông báo sẽ được gửi tới điện thoại di động của người dùng thông qua Dịch vụ Thông báo Đẩy bên thứ ba tùy theo điện thoại di động của người dùng; ví dụ, các tin nhắn được gửi đến hay từ thiết bị của Apple sẽ chuyển qua Dịch vụ Thông báo Đẩy của Apple. Microsoft không chịu trách nhiệm về dữ liệu do các dịch vụ thông báo đẩy thuộc bên thứ ba này thu thập. Đối với thông tin liên quan đến việc thu thập dữ liệu và các chính sách sử dụng của họ, vui lòng xem Bổ sung Quyền riêng tư cụ thể đối với thiết bị di động của bạn (được liệt kê ở đầu trang).

Lựa chọn/Điều khiển: Yêu cầu phải sử dụng Dịch vụ Thông báo Đẩy Lync Server để tận dụng chức năng thông báo đẩy của Microsoft Lync được áp dụng đối với điện thoại di động trong phạm vi tổ chức của bạn. Để biết được chức năng này có được bật trong tổ chức của bạn hay không, hãy liên hệ với người quản trị của công ty bạn. Nếu các ứng dụng thông báo đẩy được bật trong tổ chức của bạn và thiết bị của bạn có thể nhận và hiển thị các thông báo đẩy, bạn có thể bật hoặc tắt ứng dụng này trên điện thoại của mình; tuy nhiên việc tắt chúng chỉ tắt thông báo bật lên hay chuông báo điện thoại dùng để cảnh báo bạn chứ không ngăn điện thoại của bạn nhận tin nhắn và thông báo mới trên thực tế.

Phản hồi Trực tuyến

Tác dụng của Tính năng này: Phản hồi Trực tuyến cho phép bạn gửi trực tiếp phản hồi về các sản phẩm và dịch vụ tới Microsoft.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hay Truyền: Nếu bạn quyết định sử dụng ứng dụng Phản hồi Trực tuyến, nội dung tin nhắn của bạn và thông tin máy tính chuẩn sẽ được gửi tới Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Thông tin bạn gửi có thể được sử dụng để cải tiến các trang, sản phẩm hay dịch vụ của Microsoft. Thông tin mà chúng tôi thu thập từ bạn cũng có thể được sử dụng để yêu cầu thông tin bổ sung về phản hồi mà bạn cung cấp liên quan đến sản phẩm hay dịch vụ bạn đang sử dụng.

Lựa chọn/Điều khiển: Có thể tùy ý sử dụng Ứng dụng Phản hồi Trực tuyến.

Trợ giúp Trực tuyến

Tác dụng của Tính năng này: Việc bấm chuột vào hộp kiểm Trợ giúp Trực tuyến hoặc Trợ giúp sẽ kết nối bạn với các tài liệu hỗ trợ trực tuyến, cung cấp cho bạn nội dung cập nhật mới nhất hiện có.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hay Truyền: Khi bạn sử dụng Trợ giúp Trực tuyến hay Trợ giúp, yêu cầu của bạn sẽ được gửi tới Microsoft cũng như các xếp loại hay phản hồi mà bạn chọn để cung cấp về các chủ đề trợ giúp được giới thiệu cho bạn. Nếu bạn nhập bất kỳ thông tin cá nhân nào vào hộp tìm kiếm hoặc phản hồi, thông tin này sẽ được gửi tới Microsoft nhưng không được sử dụng để nhận diện hoặc liên hệ với bạn.

Sử dụng Thông tin: Trợ giúp Trực tuyến và Trợ giúp sử dụng thông tin trong quá trình tìm kiếm của bạn để gửi lại kết quả liên quan nhất, phát triển nội dung mới và cải tiến nội dung hiện có.

Lựa chọn/Điều khiển: Đừng bấm chuột vào Trợ giúp Trực tuyến hay Trợ giúp nếu bạn không muốn kết nối với các tài liệu hỗ trợ trực tuyến.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×