Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Trả về xác suất phân bố nhị thức của thuật ngữ riêng lẻ. Hãy dùng BINOMDIST trong các vấn đề có số lượng kiểm định hoặc phép thử ấn định khi kết quả của bất kỳ phép thử nào chỉ là thành công hay thất bại, khi các phép thử là độc lập và khi xác suất thành công không đổi trong suốt quá trình thử nghiệm. Ví dụ, BINOMDIST có thể tính toán xác suất rằng hai trong số ba em bé tiếp theo là bé trai.

Quan trọng: Hàm này đã được thay thế bằng một hoặc nhiều hàm mới với độ chính xác cao hơn và có tên gọi phản ánh rõ hơn công dụng của chúng. Mặc dù hàm này vẫn sẵn dùng để đảm bảo tính tương thích ngược, bạn nên xem xét sử dụng các hàm mới từ bây giờ trở đi, vì hàm này có thể sẽ không còn sẵn dùng nữa ở các phiên bản tương lai của Excel.

Để biết thêm thông tin về hàm mới, hãy xem hàm BINOM.DIST.

Cú pháp

BINOMDIST(number_s,trials,probability_s,cumulative)

Cú pháp hàm BINOMDIST có các đối số sau đây:

 • Number_s     Bắt buộc. Số lần thành công trong các phép thử.

 • Trials     Bắt buộc. Số phép thử độc lập.

 • Probability_s     Bắt buộc. Xác suất thành công của mỗi phép thử.

 • Cumulative     Bắt buộc. Một giá trị lô-gic quyết định dạng thức của hàm. Nếu lũy tích là ĐÚNG thì BINOMDIST trả về hàm phân bố lũy tích, là xác suất có nhiều nhất số lần thành công; nếu SAI, nó trả về hàm khối xác suất, là xác suất có số lần thành công.

Chú thích

 • Number_s và phép thử bị cắt cụt thành số nguyên.

 • Nếu number_s, phép thử hay probability_s không phải dạng số, BINOMDIST trả về giá trị lỗi #VALUE! .

 • Nếu number_s < 0 hoặc number_s > phép thử, BINOMDIST trả về giá trị lỗi #NUM! .

 • Nếu probability_s < 0 hoặc probability_s > 1, BINOMDIST trả về giá trị lỗi #NUM! .

 • Nếu x = number_s, n = phép thử và p = probability_s thì hàm khối xác suất nhị thức là:

  Phương trình

  trong đó:

  Phương trình

  là COMBIN(n,x).

 • Nếu x = number_s, n = phép thử và p = probability_s thì phân bố nhị thức lũy tích là:

  Phương trình

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

Mô tả

6

Số lần thành công trong các phép thử

10

Số phép thử độc lập

0,5

Xác suất thành công của mỗi phép thử

Công thức

Mô tả

Kết quả

=BINOMDIST(A2,A3,A4,FALSE)

Xác suất thành công của chính xác 6 trong số 10 phép thử.

0,2050781

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×