Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm BITRSHIFT trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về một số được dịch sang phải bằng số lượng bit cụ thể.

Cú pháp

BITRSHIFT(number, shift_amount)

Cú pháp hàm BITRSHIFT có các đối số sau đây.

  • Number    Bắt buộc. Phải là số nguyên lớn hơn hoặc bằng 0.

  • Shift_amount    Bắt buộc. Phải là số nguyên.

Chú thích

  • Chuyển dịch một số sang phải tương đương với việc loại bỏ các chữ số ở bên phải ngoài cùng của phép biểu diễn nhị phân của số đó. Ví dụ, dịch 2 bit sang phải trên giá trị thập phân 13 sẽ chuyển đổi giá trị nhị phân (1101) sang 11 hoặc 3 trong dạng thập phân.

  • Nếu một trong hai đối số nằm ngoài mức giới hạn, BITRSHIFT sẽ trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu Số lớn hơn (2^48)-1, BITRSHIFT sẽ trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu giá trị tuyệt đối của Shift_amount lớn hơn 53, BITRSHIFT sẽ trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu một trong hai đối số có giá trị không phải là số, BITRSHIFT sẽ trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Một số âm được dùng như đối số Shift_amount sẽ dịch số bit sang bên trái.

  • Một số âm được dùng như đối số Shift_amount sẽ trả về kết quả giống như đối số Shift_amount dương đối với hàm BITLSHIFT.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

Cách thức hoạt động

=BITRSHIFT(13,2)

Dịch số sang phải một số bit bằng cách dỡ bỏ một số chữ số đã xác định ở ngoài cùng bên phải của số được biểu thị ở dạng nhị phân. Số được trả về được biểu thị ở dạng thập phân.

3

13 được biểu thị là 1101 ở dạng nhị phân. Dỡ bỏ hai chữ số ngoài cùng bên phải sẽ cho kết quả là 11, là 3 ở dạng thập phân.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×