Nếu bạn không thấy tùy chọn cài đặt Skype for Business trong Microsoft 365, có hai lý do có thể xảy ra:

  • Doanh nghiệp của bạn đang sử dụng ứng dụng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp. Với Ứng dụng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp lớn, bạn tải xuống và cài đặt Skype for Business đồng thời bạn tải xuống và cài đặt Word, Excel, PowerPoint, v.v. Tất cả đã được cài đặt dưới dạng một gói phần mềm!

    Nếu doanh nghiệp của bạn đã mua ứng dụng Microsoft 365 cho doanh nghiệp,bạn sẽ phải nâng cấp lên toàn bộ các ứng dụng của Office 2016 , để cài đặt Skype for Business trên PC của mình. 

  • Hoặc, người quản trị Microsoft 365 của bạn chưa gán giấy phép cho bạn để bạn chưa có tùy chọn cài đặt Skype for Business. Hãy liên hệ với người đã cấp cho bạn thông tin đăng nhập Microsoft 365 của bạn và yêu cầu họ kiểm tra giấy phép đã được gán cho bạn.

Kiểm tra xem Skype for Business đã được cài đặt trên máy tính của bạn chưa

Nếu bạn đã cài đặt Word, Excel và các ứng dụng Office khác trên PC của mình, sau đây là cách kiểm tra xem bạn có Skype for Business hay không:

  • Đi đến bắt đầu > Microsoft Office 2016 (Windows 7) hoặc bắt đầu > Office 365 (Windows 8 và Windows 10) và tìm Skype for Business. Nếu ở đó, bạn đã thiết lập tất cả. Bạn có thể đăng nhập vào Skype for Business.

Cài đặt Skype for Business với Ứng dụng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp lớn

Nếu Skype for Business và các ứng dụng Office khác chưa được cài đặt trên máy tính của bạn, hãy tải xuống và cài đặt Office bằng cách sử dụng Microsoft 365. Bằng cách này, bạn sẽ cài đặt Word, Excel và Skype for Business tất cả cùng một lúc.

Xem thêm

Cài đặt Skype for Business trên PC

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×