Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Khi nói đến việc lưu trữ tệp, có ba dịch vụ đám mây của Microsoft để chọn.

Tóm tắt ba dịch vụ điện toán đám mây của Microsoft

Dịch vụ đám mây

Tài khoản để sử dụng

Xem thêm thông tin

OneDrive for Business

Tài khoản cơ quan hoặc trường học Microsoft 365, chẳng hạn như ellen@contoso.com

Xem OneDrive for Business

VIDEO: Thế nào là OneDrive for Business?

Thư viện site

Tài khoản cơ quan hoặc trường học Microsoft 365, chẳng hạn như ellen@contoso.com

Xem Office 365

Thư viện tài liệu là gì?

OneDrive (cá nhân)

Tài khoản Microsoft, chẳng hạn như ellen@hotmail.com

Xem OneDrive

VIDEO: Nội dung là OneDrive

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×