Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Khi nói đến việc lưu trữ tệp, có ba dịch vụ đám mây của Microsoft để chọn.

Tóm tắt ba dịch vụ điện toán đám mây của Microsoft

Dịch vụ đám mây

Tài khoản để sử dụng

Xem thêm thông tin

OneDrive for Business

Tài khoản cơ quan hoặc trường học Microsoft 365, chẳng hạn như ellen@contoso.com

Xem OneDrive for Business

VIDEO: Thế nào là OneDrive for Business?

Thư viện site

Tài khoản cơ quan hoặc trường học Microsoft 365, chẳng hạn như ellen@contoso.com

Xem Office 365

Thư viện tài liệu là gì?

OneDrive (cá nhân)

Tài khoản Microsoft, chẳng hạn như ellen@hotmail.com

Xem OneDrive

VIDEO: Nội dung là OneDrive

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×