Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Các lối tắt bàn phím sau đây hiện có sẵn trong PowerPoint for Microsoft 365 for Mac bắt đầu bằng phiên bản 16,24.

Đây là tính năng chỉ dành cho người đăng ký Tính năng này chỉ sẵn dùng cho Người đăng ký Microsoft 365 dành cho máy khách trên máy tính chạy Windows.

Hành động

Lối tắt

Cắt

Shift +Khóa lệnh trên macOS+ M

Quảng bá mục danh sách

Khóa lệnh trên macOS+ [

Mục danh sách Giáng cấp

Khóa lệnh trên macOS+]

Sao chép hoạt hình

Tùy chọn + Shift +Khóa lệnh trên macOS+ C

Dán hoạt hình

Option + Shift +Khóa lệnh trên macOS+ V

Định dạng nền trang chiếu

Shift +Khóa lệnh trên macOS+ 2

Đưa ra phía trước

Tùy chọn + Shift +Khóa lệnh trên macOS+ F

Gửi lùi

Tùy chọn + Shift +Khóa lệnh trên macOS+ B

Đưa lên trước

Shift +Khóa lệnh trên macOS+ F

Gửi để quay lại

Shift +Khóa lệnh trên macOS+ B

Chuyển đổi giữa các dạng xem viền ngoài và hình thu nhỏ

Ctrl+Shift+Tab

Các lối tắt bàn phím sau đây đã sẵn dùng trong phiên bản tiếng Anh của PowerPoint for Microsoft 365 for Mac và bây giờ họ đang sẵn dùng trong tất cả các ngôn ngữ.

Hành động

Lối tắt

Dán Đặc biệt

Ctrl +Khóa lệnh trên macOS+ V

Chỉ sao chép định dạng

Shift +Khóa lệnh trên macOS+ C

Chỉ dán định dạng

Shift +Khóa lệnh trên macOS+ V

Tất cả các lối tắt bàn phím trong PowerPoint for Mac

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×