Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Lịch

Bài viết này dành cho những người bị suy giảm thị lực hoặc nhận thức sử dụng chương trình đọc màn hình như Windows Trình tường thuật, JAWS hoặc NVDA với Microsoft 365 sản phẩm. Bài viết này là một phần của bộ nội dung hỗ trợ trình đọc màn hình Microsoft 365, nơi bạn có thể tìm thêm thông tin trợ năng trên các ứng dụng của chúng tôi. Để được trợ giúp chung, hãy truy cập Bộ phận Hỗ trợ của Microsoft.

Sử dụng Lịch cho Windows 10 với bàn phím và bộ đọc màn hình để thực hiện các tác vụ cơ bản cần thiết. Chúng tôi đã thử nghiệm tính năng này với Trình tường thuật, JAWS và NVDA nhưng tính năng này có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn sẽ tìm hiểu cách mở và chỉnh sửa sự kiện lịch, tham gia cuộc họp trực tuyến, cùng nhiều thao tác khác.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Thiết lập dạng xem lịch của bạn

Bạn có thể chọn giữa bốn tùy chọn để xem lịch: dạng xem Ngày,Tuần, Tháng hoặc Năm. Tùy chọn mặc định là Tháng.

 1. Nhấn F6 cho đến khi nhấn Trình tường thuật JAWS bạn sẽ nghe thấy: "Go to, today, button" (Nút Đi tới, hôm nay). Với NVDA, bạn sẽ nghe thấy: "Go to grouping, today button" (Nút Đi tới nhóm, hôm nay). 

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn Enter. Nếu bạn không nghe thấy tùy chọn mình muốn, tùy chọn sẽ bị ẩn bên trong menu Hiển thị. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Show, button, collapsed" (Nút Hiển thị, thu gọn), rồi nhấn Enter để mở menu. Sau đó, nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn menu mình muốn, rồi nhấn Enter để chọn.

Mở, đọc và chỉnh sửa sự kiện lịch

Để luôn theo sát lịch trình bận rộn của mình, bạn có thể nhanh chóng đọc và chỉnh sửa chi tiết sự kiện.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể chỉnh sửa các sự kiện mình đã tạo. Ví dụ: bạn không thể chỉnh sửa yêu cầu họp bạn nhận từ người khác.

 1. Trong khu vực nội dung chính, nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy sự kiện mình muốn mở.

 2. Để xem lại chi tiết hơn về sự kiện, nhấn Enter. Ngăn chi tiết sự kiện sẽ mở ra.

 3. Nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab để dẫn hướng chi tiết sự kiện. Nếu bạn sở hữu sự kiện, bạn có thể sử dụng bàn phím để chỉnh sửa nội dung của các trường văn bản sự kiện theo yêu cầu.

 4. Nhấn Ctrl+S để lưu các thay đổi của bạn. Nếu bạn đang chỉnh sửa một cuộc họp, việc lưu nó cũng sẽ gửi lời mời đã cập nhật đến tất cả người được mời.

Gia nhập cuộc Microsoft Teams họp từ Lịch

Lưu ý: Để tham gia cuộc họp Microsoft Teams như được mô tả bên dưới, hãy đảm bảo bạn đã cài đặt ứng dụngMicrosoft Teams trên máy tính, ứng dụng đang chạy và bạn đã đăng nhập vàoMicrosoft Teams bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của mình. Để tham gia cuộc họp mà không cần ứngMicrosoft Teams và tài khoản cơ quan hoặc trường học, hãy đi tới Tham gia cuộc họp với tư cách là khách.

 1. Mở chi tiết sự kiện cuộc họp trong Lịch.

 2. Nhấn Alt để di chuyển tiêu điểm đến dải băng. Bạn sẽ nghe thấy "Ribbon" (Dải băng), rồi đến "Home tab" (Tab Trang đầu).

 3. Nhấn phím Mũi tên xuống một lần để di chuyển tiêu điểm đến các tùy chọn trên dải băng, nhấn phím Mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy "Join online, button" (Nút Tham gia trực tuyến), rồi nhấn Enter.

 4. Cửa sổ Microsoft Teams chi tiết cuộc họp sẽ mở ra. Với Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy: "Empty document, camera checkbox unchecked" (Đã bỏ chọn hộp kiểm Tài liệu trống, camera). Với JAWS và NVDA, bạn sẽ nghe thấy tên cuộc họp, theo sau là "Microsoft Teams " (Chọn tùy chọn video và âm thanh của bạn). Nếu cửa sổ trình duyệt mở ra và bạn nghe thấy "Join conversation" (Tham gia cuộc hội thoại), nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Open Teams, work or school, already have it" (Mở Teams, cơ quan hoặc trường học, đã có nó), rồi nhấn Enter. Cửa sổ Microsoft Teams chi tiết cuộc họp sẽ mở ra. 

 5. Sử dụng phím Tab hoặc Shift+Tab để duyệt các chi tiết cuộc họp. Nếu cần, hãy thay đổi các tùy chọn video và âm thanh. Sau đó, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Join now" (Tham gia ngay), rồi nhấn Enter. ỨngMicrosoft Teams sẽ mở ra và tiêu điểm nằm trên nút Micrô . Bây giờ bạn đã kết nối với cuộc họp.

  Mẹo: Để di chuyển giữa các nút trong cửa sổ cuộc họp—chẳng hạn như tắt tiếng, bật tiếng và kết thúc cuộc gọi—hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy nút mình muốn. Để chọn nút, nhấn Enter. Để biết thêm hướng dẫn, hãy tham khảo sử dụng bộ đọc màn hình để tham gia cuộc họp Microsoft Teams.

Tham gia cuộc họp với tư cách là khách

Bạn có thể tham Microsoft Teams với tư cách là khách, nghĩa là bạn không cần đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học. Bạn cũng không cần cài đặt ứng dụng Microsoft Teams, nhưng có thể sử dụng trình duyệt của bạn để tham gia cuộc họp.

 1. Mở chi tiết sự kiện cuộc họp trong Lịch.

 2. Nhấn Alt để di chuyển tiêu điểm đến dải băng. Bạn sẽ nghe thấy "Ribbon" (Dải băng), rồi đến "Home tab" (Tab Trang đầu).

 3. Nhấn phím Mũi tên xuống một lần để di chuyển tiêu điểm đến các tùy chọn trên dải băng, nhấn phím Mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy "Join online, button" (Nút Tham gia trực tuyến), rồi nhấn Enter.

 4. Một cửa sổ trình duyệt sẽ mở ra và bạn nghe thấy "Join conversation" (Tham gia cuộc hội thoại). Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Continue on this browser" (Tiếp tục trên trình duyệt này), rồi nhấn Enter.

 5. Nếu bạn nghe thấy thông báo yêu cầu bạn cho phépMicrosoft Teams sử dụng micrô và camera, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Allow, button" (Nút Cho phép), rồi nhấn Enter.

 6. Cửa sổ chi tiết cuộc họp mở ra và tiêu điểm nằm trên nút Gia nhập ngay . Nhấn Shift+Tab một lần để đi đến trường Tên và nhập tên của bạn theo cách bạn muốn tên xuất hiện trong cuộc họp.

 7. Nếu bạn muốn bật hoặc tắt micrô hoặc camera, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn Enter để thay đổi cài đặt.

 8. Nhấn Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Join the meeting, button" (Nút Tham gia cuộc họp), rồi nhấn Enter. 

 9. Nếu người tổ chức cuộc họp của bạn đã thiết lập phòng đợi cho khách, bạn sẽ nghe thấy: "Chúng tôi đã cho mọi người trong cuộc họp biết bạn đang chờ". Chờ cho đến khi bạn được nhận từ phòng đợi. Khi được kết nối với cuộc họp, bạn sẽ nghe thấy tiếng Trình tường thuật: "Điều khiển cuộc gọi, cuộc họp ngay". Với JAWS, bạn sẽ nghe thấy "Meeting controls" (Điều khiển cuộc họp), theo sau là tên cuộc họp. Với NVDA, bạn sẽ nghe thấy "Connected" (Đã kết nối), theo sau là thông báo rằng bạn đã tham gia cuộc gọi.

  Mẹo: Để di chuyển giữa các nút trong cửa sổ cuộc họp—chẳng hạn như tắt tiếng, bật tiếng và kết thúc cuộc gọi—hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy nút mình muốn. Để nhấn một nút, nhấn Enter.

In lịch của bạn

In ngày, tuần hoặc tháng lịch đã chọn trong Lịch.

 1. Trong khu vực nội dung chính, nhấn F6 cho đến khi nghe thấy Trình tường thuật và JAWS, bạn sẽ nghe thấy: "Go to, today, button" (Nút Đi tới, hôm nay). Với NVDA, bạn sẽ nghe thấy: "Go to grouping, today button" (Nút Đi tới nhóm, hôm nay).

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Show, button, collapsed" (Nút Hiển thị, thu gọn), rồi nhấn Enter.

 3. Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Print, button" (Nút In), rồi nhấn Enter. Hộp thoại Dạng xem In sẽ mở ra.

 4. Để chọn dạng xem lịch cần in, nhấn phím Tab cho đến khi nhấn Trình tường thuật bạn sẽ nghe thấy dạng xem lịch hiện được chọn, theo sau là "Combo box, read-only" (Hộp tổ hợp, chỉ đọc). Với JAWS và NVDA, bạn sẽ nghe thấy "Combo box" (Hộp tổ hợp), theo sau là dạng xem lịch đã chọn. Sau đó, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy dạng xem lịch bạn muốn.

 5. Để chọn ngày bắt đầu dạng xem, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "From" (Từ), theo sau là ngày mặc định, rồi nhấn Alt+phím Mũi tên xuống để mở bộ chọn ngày. Trong bộ chọn ngày tháng, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy ngày hiện tại, rồi sử dụng các phím mũi tên để di chuyển tiêu điểm đến ngày bạn muốn, rồi nhấn Enter để chọn.

 6. Để mở cửa sổ Lịch- In, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Preview" (Xem trước), rồi nhấn Enter.

 7. Nhấn phím Tab để duyệt các tùy chọn in. Khi hoàn tất, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Print, button" (Nút In), rồi nhấn Enter. Lịch sẽ được in.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để lên lịch sự kiện trong Lịch

Sử dụng bộ đọc màn hình để đọc và trả lời yêu cầu họp trong Lịch

Hỗ trợ về trợ năng dành cho Microsoft Teams

Phím tắt trong Lịch

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng Lịch

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Tìm giải pháp cho các sự cố thường gặp hoặc nhận trợ giúp từ nhân viên hỗ trợ.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×