Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Hỗ trợ bộ đọc màn hình dành cho Microsoft Teams

Bài viết này dành cho những người bị suy giảm thị lực hoặc nhận thức sử dụng chương trình đọc màn hình như Windows Trình tường thuật, JAWS hoặc NVDA với Microsoft 365 sản phẩm. Bài viết này là một phần của bộ nội dung hỗ trợ trình đọc màn hình Microsoft 365, nơi bạn có thể tìm thêm thông tin trợ năng trên các ứng dụng của chúng tôi. Để được trợ giúp chung, hãy truy cập Bộ phận Hỗ trợ của Microsoft.

Trên trang này, bạn có thể tìm thấy liên kết tới các bài viết trợ giúp về trợ năng dành cho những người sử dụng bộ đọc màn hình với Microsoft Teams trên Windows.

Để tìm liên kết tới các bài viết có thể giúp bạn làm choMicrosoft Teams dễ sử dụng hơn và dễ sử dụng hơn, hãy đi tới Công cụ trợ năng dành cho Microsoft Teamshoặc liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật.

Lưu ý: Nếu bạn đang tìm kiếm thông tin về cách sử dụng ứng dụng miễn phí được cài đặt cùng với Windows 11, hãy đi tới mục Hỗ trợ bộ đọc màn hình cho Teams cho cuộc sống cá nhân của bạn.

Bắt đầu sử dụng các tính năng trợ năng trong Microsoft Teams

Tạo và sửa đổi nhóm trong Microsoft Teams

Làm việc với nhóm của bạn trong Microsoft Teams

Làm việc với các kênh trong Microsoft Teams

Kiểm tra hoạt động gần đây trong Microsoft Teams

Làm việc với các cuộc họp và sự kiện trực tiếp Microsoft Teams

Làm việc với PowerPoint Live trongMicrosoft Teams

Làm việc với các tệp và Wiki trong Microsoft Teams

Tìm cuộc hội thoại, mọi người hoặc tệp trong Microsoft Teams

Trên trang này, bạn có thể tìm thấy liên kết tới các bài viết trợ giúp về trợ năng dành cho những người sử dụng bộ đọc màn hình vớiMicrosoft Teams for iOS.

Để tìm liên kết tới các bài viết có thể giúp bạn làm choMicrosoft Teams dễ sử dụng hơn và dễ sử dụng hơn, hãy đi tới Công cụ trợ năng dành cho Microsoft Teamshoặc liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật.

Lưu ý: Nếu bạn đang tìm kiếm thông tin về cách sử dụng ứng dụng miễn phí được cài đặt cùng với iOS, hãy đi đến hỗ trợ bộ đọc màn hình cho Teams cho cuộc sống cá nhân của bạn.

Chuyển sang Microsoft Teams

Bắt đầu sử dụng các tính năng trợ năng trong Microsoft Teams

Làm việc với nhóm của bạn trong Microsoft Teams

Làm việc với các cuộc họp và sự kiện trực tiếp Microsoft Teams

Chia sẻ nội dung trong cuộc họp trong Microsoft Teams

Tìm cuộc hội thoại, mọi người hoặc tệp trong Microsoft Teams

Trên trang này, bạn có thể tìm thấy liên kết tới các bài viết trợ giúp về trợ năng dành cho những người sử dụng bộ đọc màn hình vớiMicrosoft Teams for Android.

Để tìm liên kết tới các bài viết có thể giúp bạn làm choMicrosoft Teams dễ sử dụng hơn và dễ sử dụng hơn, hãy đi tới Công cụ trợ năng dành cho Microsoft Teamshoặc liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật.

Lưu ý: Nếu bạn đang tìm kiếm thông tin về cách sử dụng ứng dụng miễn phí được cài đặt sẵn với Android, hãy đi đến Hỗ trợ bộ đọc màn hình cho Teams cho cuộc sống cá nhân của bạn.

Chuyển sang Microsoft Teams

Bắt đầu sử dụng các tính năng trợ năng trong Microsoft Teams

Làm việc với nhóm của bạn trong Microsoft Teams

Tham gia cuộc họp trong Microsoft Teams

Chia sẻ nội dung trong cuộc họp trong Microsoft Teams

Tìm cuộc hội thoại, mọi người hoặc tệp trong Microsoft Teams

Trên trang này, bạn có thể tìm thấy liên kết tới các bài viết trợ giúp về trợ năng dành cho những người sử dụng bộ đọc màn hình vớiMicrosoft Teams trên web.

Để tìm liên kết tới các bài viết có thể giúp bạn làm choMicrosoft Teams dễ sử dụng hơn và dễ sử dụng hơn, hãy đi tới Công cụ trợ năng dành cho Microsoft Teamshoặc liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật.

Chuyển sang Microsoft Teams

Bắt đầu sử dụng các tính năng trợ năng trong Microsoft Teams

Tạo và sửa đổi nhóm trong Microsoft Teams

Làm việc với nhóm của bạn trong Microsoft Teams

Làm việc với các kênh trong Microsoft Teams

Kiểm tra hoạt động gần đây trong Microsoft Teams

Làm việc với các cuộc họp và sự kiện trực tiếp Microsoft Teams

Làm việc với PowerPoint Live trongMicrosoft Teams

Làm việc với các tệp và Wiki trong Microsoft Teams

Tìm cuộc hội thoại, mọi người hoặc tệp trong Microsoft Teams

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Tìm giải pháp cho các sự cố thường gặp hoặc nhận trợ giúp từ nhân viên hỗ trợ.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×