Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Các tác vụ cơ bản trong OneNote for Windows 10

Bài viết này tóm tắt các tác vụ và lệnh cơ bản nhằm giúp bạn bắt đầu với OneNote for Windows 10.

Bạn không thể tìm thấy nội dung bạn đang tìm kiếm? Truy nhập Mục Tất cả nội dung hỗ trợ cho oneNote for Windows 10. Hoặc sử dụng Hộp tìm kiếm ở góc trên bên phải.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Tạo sổ ghi chép mới

OneNote for Windows 10 được cài đặt sẵn trên Windows 10. Khi bạn sử dụng lần đầu, một sổ tay mặc định sẽ được tạo cho bạn. Bạn có thể sử dụng sổ tay mặc định này và thêm các trang của riêng mình vào đó hoặc bạn có thể tạo một sổ tay trống mới bất kỳ lúc nào.

 1. Trên trang bất kỳ, ở phía trên bên trái, bấm vào nút Hiển thị Danh sách Sổ tay Nút Hiển thị Sổ tay.

 2. Ở cuối ngăn hiện ra, bấm vào + Sổ tay.

 3. Nhập tên cho sổ tay mới, rồi bấm vào Tạo Sổ tay.

  OneNote chuyển sang sổ tay mới có chứa một mục mới và một trang trống mới.

Tìm hiểu thêm về cách tạo sổ tay mới.

Chuyển đổi sổ ghi chép

Để chuyển qua lại giữa nhiều sổ ghi chép:

 1. Trên trang bất kỳ, ở phía trên bên trái, bấm vào nút Hiển thị Danh sách Sổ tay Nút Hiển thị Sổ tay.

 2. Trong ngăn hiện ra, chọn tên của sổ tay mà bạn muốn chuyển đến.

Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy sổ tay mình muốn, chọn Xem thêm Sổ tay.

Nhập hoặc viết các ghi chú

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Để tạo ghi chú viết tay hoặc đánh máy, hãy thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

 • Bấm hoặc nhấn vào vị trí bất kỳ trên trang hiện tại, rồi bắt đầu nhập.

 • Bấm hoặc nhấn vào phần đầu trang ở phía trên cùng của trang (trên tem ngày và thời gian) để nhập tiêu đề trang.

 • Bấm hoặc nhấn vào một vị trí bất kỳ khác trên cùng trang để bắt đầu một ghi chú mới, rồi bắt đầu nhập.

 • Sử dụng bút hoặc stylus đi kèm thiết bị của bạn để viết tay ghi chú trực tiếp trên màn hình cảm ứng. Nếu bạn muốn sử dụng ngón tay để vẽ hoặc viết, hãy bấm vào tab Vẽ , bấm hoặc nhấn vào bút bạn muốn sử dụng, bấm vào mũi tên hướng xuống hướng xuống bên cạnh bút để chọn màu mực, rồi bắt đầu vẽ.

Tìm hiểu thêm về cách vẽ trên một trang OneNote.

Lưu các ghi chú

Không có nút Lưu trong OneNote for Windows 10. Đó là vì OneNote sẽ tự động lưu và đồng bộ tất cả mọi thứ cho bạn, bất kể bạn thay đổi ít hay nhiều.

Nếu bạn đổi ý về nội dung nào đó gần đây bạn đã thêm hoặc thay đổi, hãy bấm hoặc nhấn vào nút Hoàn tác Nút hoàn tác trong OneNote. gần phía trên cùng bên trái của cửa sổ ứng dụng.

Chạm để chọn văn bản

Để chọn văn bản trên một trang, hãy làm như sau:

 1. Gõ đúp vào văn bản bạn muốn chọn.

 2. Điều chỉnh vùng chọn bằng cách kéo hai núm điều khiển chọn vào vị trí đầu và cuối của văn bản mà bạn muốn chọn.

Khi một dòng hoặc một đoạn văn bản được chọn, bạn có thể cắt, sao chép, định dạng, di chuyển hoặc xóa bỏ nó.

Tìm hiểu thêm về cách dùng cảm ứng để làm việc với một trang OneNote.

Định dạng văn bản

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Để thay đổi hình dạng của văn bản:

 1. Chọn văn bản mà bạn muốn định dạng (dùng con chuột và bàn phím, hãy bấm và kéo; trên thiết bị cảm ứng, hãy gõ đúp vào một từ và kéo các núm điều khiển chọn).

 2. Trên tab Trang đầu, chọn định dạng mà bạn muốn áp dụng (phông chữ, cỡ phông, đậm, nghiêng, gạch dưới, màu, danh sách, thụt lề, v.v.).

Nếu bạn đổi ý, về bất kỳ định dạng nào bạn đã áp dụng, hãy bấm hoặc nhấn vào nút Hoàn tác Nút hoàn tác trong OneNote. gần phía trên cùng bên trái của cửa sổ ứng dụng.

Tìm hiểu thêm về cách làm việc với văn bản.

Vẽ và tô sáng ghi chú của bạn bằng mực

Để vẽ hoặc tô sáng thông tin chính trong ghi chú của bạn:

 1. Trên tab Vẽ, bấm hoặc nhấn vào Bút hoặc Bút tô sáng mà bạn muốn sử dụng, bấm vào mũi tên hướng xuống hướng xuống xuất hiện bên cạnh vùng chọn của bạn, rồi chọn màu mực ưa thích của bạn.

  Mẹo: Nếu màu bạn muốn không hiển thị trong bảng màu, hãy bấm vào Xem thêm Màu.

 2. Nếu cần, hãy bấm vào mũi tên hướng xuống bên cạnh lựa chọn bút hoặc bút tô sáng một lần nữa, rồi chọn độ dày cho nét viết tay mà bạn sẽ vẽ bằng cách thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Bấm hoặc nhấn vào biểu tượng + thường xuyên khi bạn muốn tăng độ dày của bút hoặc bút tô sáng.

  • Bấm hoặc nhấn vào biểu tượng – thường xuyên khi bạn muốn giảm độ dày của bút hoặc bút tô sáng.

 3. Vẽ hoặc viết tay các ghi chú của bạn trên màn hình.

Nếu bạn muốn loại bỏ bất kỳ nội dung gì mình đã vẽ hoặc tô sáng, hãy bấm hoặc nhấn vào nútTẩy trên tab Vẽ. Khi đã chọn tẩy, hãy gõ nhẹ vào nét viết tay hoặc bút tô sáng mà bạn muốn tẩy.

Tìm hiểu thêm về cách làm việc với tính năng viết tay trên trang OneNote.

Thêm thẻ

Thẻ cho phép bạn đánh dấu và ưu tiên các ghi chú quan trọng một cách trực quan để bạn có thể dễ dàng theo dõi lại chúng sau.

 1. Để gắn thẻ một ghi chú, bấm hoặc nhấn vào dòng văn bản bất kỳ mà bạn đã nhập hoặc viết.

 2. Trên tab Trang đầu, chọn một trong các tùy chọn sau:

  • Bấm hoặc nhấn vào thẻ Việc Cần làm Hộp kiểm Việc cần Làm để thêm hộp kiểm trước dòng văn bản. Điều này hữu ích với các mục trong danh sách các tác vụ mà bạn cần hoàn thành.

  • Bấm hoặc nhấn vào mũi tên xuống ở cạnh biểu tượng Việc Cần làm và chọn một trong các thẻ khác còn lại (Quan trọng, Câu hỏi, Rất quan trọng, Liên hệ, Địa chỉ hoặc Số Điện thoại).

Lưu ý: Thẻ Việc Cần làm mang tính tương tác. Bạn có thể bấm hoặc nhấn vào thẻ để đánh dấu chọn (hoặc bỏ chọn) hộp để duy trì cập nhật danh sách Việc Cần làm.

Thêm nối kết

Bạn có thể định dạng văn bản trong OneNote cho Windows 10 để văn bản trở thành một nối kết.

 1. Chọn văn bản mà bạn muốn định dạng (dùng con chuột và bàn phím, hãy bấm và kéo; trên thiết bị cảm ứng, hãy gõ đúp vào một từ và kéo các núm điều khiển chọn).

 2. Bấm hoặc gõ nhẹ Chèn > Nối kết.

 3. Nếu cần, hãy thay đổi các từ hiển thị trong hộp Văn bản cần hiển thị.

 4. Nhập URL vào hộp Địa chỉ, rồi bấm hoặc nhấn vào Chèn.

Lưu ý: Bất cứ khi nào bạn bắt đầu nhập URL vào ghi chú (ví dụ: Www.onenote.com), lúc đó OneNote sẽ tự động thay đổi văn bản đó thành một nối kết. Gõ nhẹ hoặc bấm vào nối kết đã định dạng sẽ tự động mở ra đích đến của nó trong trình duyệt.

Tìm hiểu thêm về cách chèn nối kết vào các trang..

Chèn một hình ảnh

Bạn có thể chèn ảnh từ máy ảnh của máy tính, tệp hoặc từ trực tuyến trên máy tính hoặc thiết bị của bạn.

Để chèn ảnh từ camera của bạn:

 1. Trên bất kỳ trang nào, gõ nhẹ vào vị trí bạn muốn chèn ảnh vào.

 2. Trên tab Chèn , bấm hoặc nhấn vào Ảnh.

 3. Chọn Từ Camera.

  Nếu được nhắc, bạn hãy cho phép OneNote dùng camera của máy tính.

 4. Khi hình ảnh trực tiếp xuất hiện trong camera, hãy gõ nhẹ màn hình để chụp ảnh.

 5. Bấm hoặc nhấn vào Chèn Tất cả để chèn ảnh (hoặc nhiều ảnh) đã chụp.

Lưu ý: Nếu thiết bị của bạn có camera và bạn không nhìn thấy Camera như một tùy chọn sẵn có thì OneNote cần có quyền để sử dụng camera. Trong Windows 10, bấm hoặc nhấn vào nút Bắt đầu, rồi đi tới Cài đặt >quyền riêng > Camera. Trên trang Camera , hãy tìm thông báo xác nhận rằng "Đã bật quyền truy nhập camera cho thiết bị này". Nếu không, hãy bấm hoặc nhấn thay đổi, rồi đặt tùy chọn Truy nhập camera cho thiết bị này thành Bật.

Để chèn ảnh từ tệp:

 1. Trên bất kỳ trang nào, gõ nhẹ vào vị trí bạn muốn chèn ảnh vào.

 2. Trên menu Chèn , nhấn vào Ảnh, rồi chọn Từ Tệp.

 3. Dẫn hướng đến vị trí của ảnh mà bạn muốn chèn, gõ nhẹ vào ảnh để chọn, và gõ nhẹ Mở.

Lưu ý: Để chỉnh sửa ảnh đã có trong ghi chú, trước tiên, nhấn để chọn ảnh đó. Sau khi đã chọn ảnh, bạn có thể đổi kích cỡ ảnh, di chuyển ảnh khắp trang hoặc gắn thẻ cho ảnh. Nhấn và giữ ảnh để hiển thị menu với nhiều tùy chọn khác, trong đó có Ảnh. Từ menu Ảnh, bạn có thể xoay hình ảnh.

Để chèn ảnh từ trực tuyến:

 1. Trên menu Chèn , nhấn vào Ảnh., rồi chọn Từ trực tuyến.

 2. Trong ngăn mở ra, tìm kiếm ảnh bạn muốn chèn, rồi bấm hoặc nhấn vào ảnh để chèn.

Chèn tài liệu và tệp vào ghi chú

Để chèn tài liệu hay tài liệu vào OneNote:

 1. Trên bất kỳ trang nào, gõ nhẹ vào vị trí mà bạn muốn chèn tài liệu hay tệp.

 2. Trên tab Chèn , bấm hoặc nhấn vào Tệp.

 3. Dẫn hướng đến vị trí của tệp mà bạn muốn chèn, chọn tệp đó, rồi bấm hoặc nhấn vào Mở.

Tìm hiểu thêm về cách dùng tệp với OneNote.

Chèn bảng

Để thêm bảng mới vào ghi chú của bạn:

 1. Trên bất kỳ trang nào, gõ nhẹ vào vị trí mà bạn muốn chèn bảng vào.

 2. Gõ nhẹ menu Chèn, rồi gõ nhẹ Bảng.

  OneNote tạo một bảng nhỏ có một hàng và hai cột.

 3. Gõ nhẹ ô đầu tiên và bắt đầu nhập.

Để di chuyển đến cột tiếp theo (hoặc để tạo một cột mới), nhấn phím Tab trên bàn phím của bạn. Để tạo hàng mới có chứa các ô, hãy đặt con trỏ ở ô cuối cùng bên phải, rồi nhấn Enter. Nếu bạn không có bàn phím, bấm vào tab Bảng để thay đổi hoặc định dạng bảng.

Tìm hiểu thêm về cách làm việc với bảng.

Thêm trang

Bạn có thể thêm bao nhiêu ghi chú vào trang tùy ý nhưng việc thêm nhiều trang vào sổ tay sẽ giúp bạn sắp xếp nội dung một cách khoa học.

Để thêm trang mới, hãy làm như sau:

 1. Ở cuối danh sách trang bên trái cửa sổ ứng dụng, bấm hoặc nhấn vào + Trang.

  Nếu bạn không thấy nút này, trước tiên hãy bấm hoặc nhấn vào nút Hiển thị Sổ tay Nút Hiển thị Sổ tay ở gần trên cùng bên trái cửa sổ ứng dụng OneNote.

 2. Khi trang mới xuất hiện, hãy nhập tiêu đề trang bên trên tem ngày và thời gian.

Lưu ý: Bạn có thể thay đổi thứ tự của các trang bằng cách kéo tiêu đề trang lên và xuống trong danh sách. Đối với PC hoặc máy tính bảng hỗ trợ cảm ứng, bạn có thể nhấn và giữ tên trang cho đến khi thấy các núm điều khiển di chuyển.

Thêm phần

Bạn có thể giữ tất cả các trang trong một mục sổ tay duy nhất nhưng việc thêm dần nhiều mục khi nội dung trong sổ tay của bạn tăng lên sẽ giúp bạn sắp xếp nội dung một cách khoa học.

Để tạo phần mới, hãy làm như sau:

 1. Ở cuối danh sách mục bên trái cửa sổ ứng dụng, bấm hoặc nhấn vào + Mục.

  Nếu bạn không thấy nút này, trước tiên hãy bấm hoặc nhấn vào nút Hiển thị Sổ tay Nút Hiển thị Sổ tay ở gần trên cùng bên trái cửa sổ ứng dụng OneNote.

 2. Khi mục mới xuất hiện, hãy nhập tên để mô tả ghi chú mà bạn giữ trong mục mới, rồi nhấn Enter.

Mục mới có chứa một trang trống đơn. Bạn có thể bắt đầu ghi chú vào trang này và thêm các trang bổ sung bất cứ khi nào bạn cần đến chúng.

Lưu ý: Bạn có thể thay đổi thứ tự của các mục bằng cách kéo tên mục lên và xuống trong danh sách. Đối với PC hoặc máy tính bảng hỗ trợ cảm ứng, bạn có thể nhấn và giữ tên phần cho đến khi thấy các núm điều khiển di chuyển.

In ghi chú

Bạn có thể in bản in cứng của bất kỳ trang nào trong sổ tay của mình. Bạn có thể chọn nhiều kích cỡ phổ biến, chẳng hạn như hợp pháp, chữ cái, A4, ảnh, PDF và nhiều kích cỡ khác.

 1. Bên dưới Máy in, chọn máy in bạn muốn sử dụng.

 2. Bên dưới Bản sao, chọn số bản bạn muốn in.

 3. Bên dưới Hướng, chọn xem bạn muốn in theo Khổ dọc (trang cao) hay Khổ ngang (trang rộng).

 4. Bên dưới Trang, chọn xem bạn muốn in Trang Hiện tại, Mục Hiện tại hay Sổ tay Hiện tại.

 5. Để in thành PDF, bên dưới Máy in, chọn In thành PDF của Microsoft.

 6. Để chọn kích thước trang, hãy bấm hoặc nhấn vào Cài đặt khác rồi bên dưới Giấy và chất lượng , chọn kích cỡ.

  Bạn có thể chọn trong số nhiều kích cỡ phổ biến, chẳng hạn như hợp pháp, chữ cái, A4, ảnh và nhiều kích cỡ khác.

Tìm hiểu thêm về cách in trong OneNote.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×