Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Những chủ đề trợ giúp sau đây xoay quanh OneNote cho Windows 10.


Có gì mới trong OneNote for Windows 10

Bắt đầu với OneNote mới

Giới thiệu về OneNote

Các tác vụ cơ bản

Video đào tạo về OneNote

Hỗ trợ trợ năng dành cho OneNote

Xem thêm...


Video: Ghi chú trong OneNote

Chuyển đổi và giải các phương trình toán học

Gửi tài liệu và tệp đến OneNote

Nhúng nội dung

Xem thêm...


Định dạng văn bản

Kiểm tra chính tả

Chèn bảng

Xem thêm...


Viết ghi chú và vẽ

Thay đổi màu và độ dày của nét bút

Vẽ các đường thẳng hoặc thước đo bằng thước

Xem thêm...


Đồng bộ sổ tay

Chia sẻ một trang ghi chú hoặc toàn bộ sổ tay

Xem thêm...


Video: Sắp xếp sổ tay của bạn

Video: Tạo thêm chỗ trong sổ tay của bạn

Tìm kiếm ghi chú

Mẹo tìm kiếm ghi chú


Khắc phục lỗi

Tìm ghi chú bị mất của tôi

Giải quyết lỗi 0xE0000007 ("Chúng tôi đã gặp sự cố khi đồng bộ sổ tay của bạn")

OneNote 2016 nằm ở đâu trong Microsoft Store?

Vẫn còn thắc mắc?

Bạn có thể hỏi diễn đàn Cộng đồng Microsoft để được OneNote nhận trợ giúp trực tiếp từ những người dùng của Answer Desk.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×