Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Khi sử dụng Semi-Annual Enterprise Channel, bạn sẽ thấy các tính năngMicrosoft 365 Copilot sẵn dùng trong các ứng dụng của mình. Để sử dụng các tính năng được kích hoạt bởi giấy phép Copilot được gán, bạn sẽ cần sử dụng Outlook for Windows mới hoặc di chuyển thiết bị của mình sang Kênh Hiện tại.

Để được hỗ trợ chuyển thiết bị sang Kênh Hiện tại, hãy liên hệ với bộ phận trợ giúp nội bộ hoặc bộ phận hỗ trợ kỹ thuật. Để biết thêm thông tin, hãy xem Làm cách nào để tìm người quản trị Microsoft 365 của tôi?

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×