Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tính năng kiểm tra ngữ pháp trong Word được tích hợp từ Trình soạn thảo Microsoft, trợ lý viết thông minh của bạn. Microsoft Editor cung cấp công cụ trợ giúp nâng cao về ngữ pháp và chính tả trong nhiều ngôn ngữ khi bạn đăng nhập bằng tài khoản Microsoft 365.

  1. Đăng nhập vào office.com, rồi bắt đầu hoặc mở tài liệu Word trong trình duyệt của bạn.

  2. Trên tab Home, chọn Trình soạn thảo.

  3. Trong cửa sổ Editor, chọn một loại sự cố, ví dụ:Ngữ pháp hay Tính rõ ràng để bỏ qua các đề xuất của Editor.

Tìm hiểu về Trình soạn thảo Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×