Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Trước khi thiết lập trả lời tự động hoặc khi vắng mặt trong Outlook, bạn sẽ cần biết loại tài khoản Outlook của mình. Các bước thực hiện sẽ tùy thuộc vào việc bạn có tài khoản email Microsoft Exchange Outlook hay không (nếu bạn có email thông qua một tổ chức, chẳng hạn như nơi bạn làm việc) hoặc tài khoản IMAP hay POP3 (nếu bạn có tài khoản email cá nhân như Yahoo hoặc Gmail). 

Để xem loại tài khoản email Outlook bạn có, hãy mở tài Outlook đó, rồi trong thanh menu, chọn Công cụ > khoản.Sau đó, trên ngăn bên trái của hộp Tài khoản, chọn tài khoản email. 

  • Nếu bạn đang sử dụng tài khoản Microsoft Exchange, hãy đi tới Gửi trả lời Tự động ngoài Office từ Outlook for Mac và làm theo các bước bên dưới "Xem phần này nếu bạn có tài khoản Exchange hoặc Outlook.com".

  • Nếu bạn đang sử dụng tài khoản IMAP hoặc POP3, chẳng hạn như tài khoản Yahoo hoặc Google Gmail, hãy đi đến Gửi trả lời Tự động ngoài Office từ Outlook cho Mac và làm theo các bước bên dưới "Xem phần này nếu bạn có hotmail, Gmail, Yahoo! hoặc tài khoản POP hay IMAP khác".

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×