Cách sửa lỗi #VALUE! trong hàm COUNTIF/COUNTIFS

Chủ đề này liệt kê các nguyên nhân phổ biến hơn của lỗi #VALUE! trong các hàm COUNTIF và COUNTIFS.

Sự cố: Công thức tham chiếu đến các ô trong sổ làm việc đã đóng

Hàm COUNTIF/COUNTIFS tham chiếu đến một ô hoặc phạm vi trong sổ làm việc đã đóng sẽ cho kết quả là #VALUE! lỗi.

Lưu ý: Đây là một sự cố đã biết với một số hàm Excel khác chẳng hạn như SUMIF, SUMIFS, COUNTBLANK, để đặt tên cho một số. Xem các hàm Sumif, COUNTIF và COUNTBLANK trả về #VALUE! lỗi để biết thêm thông tin.

Giải pháp: Mở sổ làm việc liên kết được biểu thị trong công thức, rồi nhấn F9 để làm mới công thức.

Bạn cũng có thể làm việc xung quanh vấn đề này bằng cách sử dụng tính năng tổng và hàm IF với nhau trong một công thức mảng. Xem các hàm Sumif, COUNTIF và COUNTBLANK trả về #VALUE! lỗi để biết thêm thông tin.

Sự cố: Chuỗi nhiều hơn 255 ký tự

Giải pháp: Rút ngắn chuỗi nếu có thể. Nếu bạn không thể rút ngắn chuỗi, hãy sử dụng hàm CONCATENATE hoặc toán tử dấu và (&) để ngắt giá trị thành nhiều chuỗi. Ví dụ:

  • =COUNTIF(B2:B12;"chuỗi dài"&"một chuỗi dài khác")

Bạn có câu hỏi về một hàm cụ thể?

Đăng câu hỏi vào diễn đàn cộng đồng Excel

Giúp chúng tôi cải thiện Excel

Bạn có gợi ý về cách chúng tôi có thể cải thiện phiên bản Excel tiếp theo không? Nếu có, hãy kiểm tra các chủ đề tại Tiếng nói Người dùng Excel.

Xem thêm

Sửa lỗi #VALUE! .

Hàm COUNTIF

Hàm COUNTIFS

Hàm IF – các công thức được kết hợp với nhau và tránh các rắc rối

Xem video về hàm IF nâng cao

Tổng quan về các công thức trong Excel

Làm thế nào để tránh công thức bị lỗi

Phát hiện lỗi trong các công thức

Tất cả các hàm Excel (bảng chữ cái)

Tất cả các hàm Excel (theo danh mục)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×