Chủ đề này liệt kê các nguyên nhân phổ biến hơn của lỗi #VALUE! trong các hàm COUNTIF và COUNTIFS.

Sự cố: Công thức tham chiếu đến các ô trong sổ làm việc đã đóng

Hàm COUNTIF/COUNTIFS tham chiếu đến một ô hoặc dải ô trong sổ làm việc đã đóng sẽ dẫn đến kết quả #VALUE! lỗi.

Lưu ý: Đây là một vấn đề đã biết với một vài hàm Excel chẳng hạn như SUMIF, SUMIFS, COUNTBLANK, v.v.. Hãy xem các hàm SUMIF, COUNTIF và COUNTBLANK #VALUE! để biết thêm thông tin.

Giải pháp: Mở sổ làm việc liên kết được biểu thị trong công thức, rồi nhấn F9 để làm mới công thức.

Bạn cũng có thể giải quyết sự cố này bằng cách sử dụng hàm SUM và IF cùng nhau trong công thức mảng. Hãy xem các hàm SUMIF, COUNTIF và COUNTBLANK #VALUE! để biết thêm thông tin.

Sự cố: Chuỗi nhiều hơn 255 ký tự

Giải pháp: Rút ngắn chuỗi nếu có thể. Nếu bạn không thể rút ngắn chuỗi, hãy sử dụng hàm CONCATENATE hoặc toán tử dấu và (&) để ngắt giá trị thành nhiều chuỗi. Ví dụ:

  • =COUNTIF(B2:B12;"chuỗi dài"&"một chuỗi dài khác")

Bạn có câu hỏi về một hàm cụ thể?

Đăng câu hỏi vào diễn đàn cộng đồng Excel

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Xem thêm

Sửa lỗi #VALUE! .

Hàm COUNTIF

Hàm COUNTIFS

Hàm IF – các công thức được kết hợp với nhau và tránh các rắc rối

Xem video về các hàm IF nâng cao

Tổng quan về các công thức trong Excel

Làm thế nào để tránh công thức bị lỗi

Phát hiện lỗi trong các công thức

Tất cả Excel hàm (theo thứ tự bảng chữ cái)

Tất cả các hàm Excel (theo danh mục)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×