Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Chủ đề này liệt kê các nguyên nhân phổ biến hơn của lỗi #VALUE! trong các hàm COUNTIF và COUNTIFS.

Sự cố: Công thức tham chiếu đến các ô trong sổ làm việc đã đóng

Hàm COUNTIF/COUNTIFS tham chiếu đến một ô hoặc dải ô trong sổ làm việc đã đóng sẽ dẫn đến lỗi #VALUE! lỗi.

Lưu ý: Đây là một vấn đề đã biết với một số hàm Excel khác như SUMIF, SUMIFS, COUNTBLANK, v.v. Hãy xem mục Hàm SUMIF, COUNTIF và COUNTBLANK trả về #VALUE! để biết thêm thông tin.

Giải pháp: Mở sổ làm việc liên kết được biểu thị trong công thức, rồi nhấn F9 để làm mới công thức.

Bạn cũng có thể khắc phục sự cố này bằng cách sử dụng hàm SUM và IF cùng nhau trong công thức mảng. Hãy xem mục Hàm SUMIF, COUNTIF và COUNTBLANK trả về #VALUE! để biết thêm thông tin.

Sự cố: Chuỗi nhiều hơn 255 ký tự

Giải pháp: Rút ngắn chuỗi nếu có thể. Nếu bạn không thể rút ngắn chuỗi, hãy sử dụng hàm CONCATENATE hoặc toán tử dấu và (&) để ngắt giá trị thành nhiều chuỗi. Ví dụ:

  • =COUNTIF(B2:B12;"chuỗi dài"&"một chuỗi dài khác")

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi chuyên gia trong Cộng đồng kỹ thuật Excel hoặc nhận hỗ trợ trong Cộng đồng.

Xem thêm

Sửa lỗi #VALUE! .

Hàm COUNTIF

Hàm COUNTIFS

Hàm IF – các công thức được kết hợp với nhau và tránh các rắc rối

Xem video về các hàm IF nâng cao

Tổng quan về các công thức trong Excel

Làm thế nào để tránh công thức bị lỗi

Phát hiện lỗi trong các công thức

Tất cả các hàm Excel (theo thứ tự bảng chữ cái)

Tất cả các hàm Excel (theo danh mục)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×