Cách sửa lỗi #VALUE! trong hàm COUNTIF/COUNTIFS

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Chủ đề này liệt kê các nguyên nhân phổ biến hơn của lỗi #VALUE! trong các hàm COUNTIF và COUNTIFS.

Sự cố: Công thức tham chiếu đến các ô trong sổ làm việc đã đóng

Hàm COUNTIF/COUNTIFS tham chiếu đến một ô hoặc dải ô trong sổ làm việc đã đóng sẽ cho kết quả là lỗi #VALUE!.

Ghi chú: Đây là một sự cố đã biết với một vài hàm Excel khác, chẳng hạn như SUMIF, SUMIFS, COUNTBLANK, v.v.. Hãy xem mục Hàm SUMIF, COUNTIF và COUNTBLANK trả về lỗi #VALUE! để biết thêm thông tin.

Giải pháp: Mở sổ làm việc liên kết được biểu thị trong công thức, rồi nhấn F9 để làm mới công thức.

Bạn cũng có thể giải quyết sự cố này bằng cách sử dụng hàm SUM và IF cùng nhau trong công thức mảng. Hãy xem mục Hàm SUMIF, COUNTIF và COUNTBLANK trả về lỗi #VALUE! để biết thêm thông tin.

Sự cố: Chuỗi nhiều hơn 255 ký tự

Giải pháp: Rút ngắn chuỗi nếu có thể. Nếu bạn không thể rút ngắn chuỗi, hãy sử dụng hàm CONCATENATE hoặc toán tử dấu và (&) để ngắt giá trị thành nhiều chuỗi. Ví dụ:

  • =COUNTIF(B2:B12;"chuỗi dài"&"một chuỗi dài khác")

Bạn có câu hỏi về một hàm cụ thể?

Đăng câu hỏi vào diễn đàn cộng đồng Excel

Giúp chúng tôi cải thiện Excel

Bạn có đề xuất về cách chúng tôi có thể cải thiện phiên bản Excel tiếp theo không? Nếu có, hãy xem qua các chủ đề tại User Voice của Excel.

Xem thêm

Sửa lỗi #VALUE!

Hàm COUNTIF

Hàm COUNTIFS

Hàm IF – các công thức được kết hợp với nhau và tránh các rắc rối

Xem video về hàm IF nâng cao

Tổng quan về các công thức trong Excel

Làm thế nào để tránh công thức bị lỗi

Phát hiện lỗi trong các công thức

Tất cả các hàm Excel (bảng chữ cái)

Tất cả các hàm Excel (theo danh mục)

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×