We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Chủ đề này liệt kê các nguyên nhân phổ biến hơn của lỗi #VALUE! trong các hàm SUMIF và SUMIFS và cách giải quyết các lỗi.

Sự cố: Công thức tham chiếu đến các ô trong sổ làm việc đã đóng

Hàm SUMIF/SUMIFS tham chiếu đến một ô hoặc dải ô trong sổ làm việc đã đóng sẽ dẫn đến kết quả #VALUE! lỗi.

Lưu ý: Đây là một vấn đề đã biết với một vài hàm Excel chẳng hạn như COUNTIF, COUNTIFS, COUNTBLANK, v.v.. Hãy xem các hàm SUMIF, COUNTIF và COUNTBLANK trả về "kết #VALUE!" Lỗi để biết thêm thông tin.

Giải pháp: Mở sổ làm việc được biểu thị trong công thức, rồi nhấn F9 để làm mới công thức.

Bạn cũng có thể giải quyết sự cố này bằng cách sử dụng hàm SUM và IF cùng nhau trong công thức mảng. Xem các hàm SUMIF, COUNTIF và COUNTBLANK trả về #VALUE! để biết thêm thông tin.

Sự cố: Chuỗi tiêu chí nhiều hơn 255 ký tự

Hàm SUMIF/SUMIFS trả về kết quả không đúng khi bạn cố gắng so khớp các chuỗi dài hơn 255 ký tự.

Giải pháp: Rút ngắn chuỗi nếu có thể. Nếu bạn không thể rút ngắn chuỗi, hãy sử dụng hàm CONCATENATE hoặc toán tử Dấu và (&) để ngắt giá trị thành nhiều chuỗi. Ví dụ:

=SUMIF(B2:B12;"chuỗi dài"&"một chuỗi dài khác")

Sự cố: Trong hàm SUMIFS, tham đối dải_ô_tiêu_chí không nhất quán với tham đối dải_ô_tổng.

Các tham đối dải ô phải luôn đồng nhất trong hàm SUMIFS. Điều đó có nghĩa là tham đối dải_ô_tiêu_chídải_ô_tổng sẽ tham chiếu đến cùng một số hàng và số cột.

Trong ví dụ sau đây, công thức được phép trả về tổng doanh thu hàng ngày của Táo trong Bellevue. Tuy nhiên sum_range dạng bảng (C2:C10) không tương ứng với cùng số hàng và cột trong đối số criteria_range (A2:A12 & B2:B12). Sử dụng cú pháp =SUMIFS(C2:C10,A2:A12,A14,B2:B12,B14) sẽ dẫn đến lỗi #VALUE! lỗi.

Công thức không đúng là =SUMIFS(C2:C10;A2:A12;A14;B2:B12;B14), trong đó C2:C10 cần phải là C2:C12

Giải pháp: Tiếp tục với ví dụ này, thay đổi dải_ô_tổng thành C2:C12 và thử lại công thức.

Lưu ý:  Hàm SUMIF có thể sử dụng các dải ô có kích cỡ khác nhau.

Bạn có câu hỏi về một hàm cụ thể?

Đăng câu hỏi vào diễn đàn cộng đồng Excel

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Xem thêm

Sửa lỗi #VALUE! .

Hàm SUMIF

Hàm SUMIFS

Video hàm IF nâng cao

Tổng quan về các công thức trong Excel

Làm thế nào để tránh công thức bị lỗi

Phát hiện lỗi trong các công thức

Tất cả Excel hàm (theo thứ tự bảng chữ cái)

Tất cả các hàm Excel (theo danh mục)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×