Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

GroupMe Campus giúp học viên khám phá các nhóm tốt nhất ở trường của bạn và gặp gỡ các bạn cùng lớp theo năm tốt nghiệp, chuyên ngành, v.v. 

Để tham gia, bạn chỉ cần xác minh địa chỉ email trường học của mình để có quyền truy nhập vào Khuôn viên trường học của bạn. Chọn Khám phá Nút Campus Connect hoặc truy nhập cài đặt hồ sơ của bạn trong GroupMe để bắt đầu.

Lưu ý: GroupMe Campus hiện chỉ dành cho các trường cao đẳng, trường thương mại và đại học. GroupMe Campus độc lập với (và không được quản lý bởi) trường cao đẳng hoặc đại học của bạn.

Bạn không sử dụng GroupMe Campus? Tìm hiểu cách bắt đầu một nhóm trong GroupMe

Bắt đầu

Xác thực email trường cao đẳng hoặc trường đại học của bạn trong GroupMe

Tìm kiếm và tham gia nhóm hoặc cộng đồng cao đẳng hoặc đại học với GroupMe Campus

Làm cách nào để tạo nhóm với GroupMe Campus?

Làm cách nào để di chuyển nhóm GroupMe đến GroupMe Campus?

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×