Nếu bạn không thể cấu hình tài khoản tên miền riêng của mình như một tài khoản Exchange hạn trong Outlook, giải pháp thay thế này có thể hữu ích.

Giải pháp thay thế cho vấn đề

 1. Thêm bản ghi CNAME vào thiết đặt DNS của bạn tại nhà đăng ký miền. Outlook cần có bản ghi CNAME để định cấu hình cho tài khoản bằng cách sử dụng tính năng Tự động phát hiện. Bản ghi duy nhất bạn cần thêm là cho tính năng Tự động phát hiện Máy chủ.

  Loại bản ghi

  Máy chủ

  Trỏ tới

  TTL

  CNAME (Alias)

  autodiscover

  autodiscover.outlook.com

  1 giờ

 2. Xác minh rằng bản ghi MX của bạn vẫn được đặt cấu hình cho Hotmail. Bản ghi MX đảm bảo rằng bạn có thể nhận được email từ người khác.

  Khi bạn thiết lập ban đầu các thiết đặt tên miền cho Outlook.com, một bản ghi MX đã được thêm vào thiết đặt DNS của bạn. Bản ghi này có một số chữ số hoặc chữ cái duy nhất, tiếp theo là *.pamx1.hotmail.com và cần được bảo toàn. Bạn có thể xác nhận rằng bản ghi MX vẫn được đặt cấu hình đúng cách bằng cách tra cứu tên miền của bạn https://mxtoolbox.com. Nên liệt kê bản ghi này trước mọi bản ghi MX khác cho miền này. Ví dụ: biểu mẫu này sẽ trông như thế này trên https://mxtoolbox.com:

  Pref

  Tên máy chủ

  Địa chỉ IP

  TTL

  10

  123456789.pamx1.hotmail.com

  65.54.188.109

  60 phút

  Kiểm tra Danh sách dự phòng

  Kiểm tra SMTP

Thêm tài khoản email vào Outlook for PC

gì?

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×