Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Hiển thị nội dung trên trang SharePoint điển của bạn bằng cách cấu hình các truy vấn đơn giản và nâng cao trong Phần Web Tìm kiếm Nội dung.

Phần web này được thiết kế dành cho các trang cổ điển. Nếu bạn đang không sử dụng trang cổ điển, hãy xem qua phần web Nội dung được tô sáng.

Giới thiệu Phần Web Tìm kiếm Nội dung (CSWP)

Khi khách truy nhập duyệt đến một trang có chứa CSWP, Phần Web sẽ tự động phát hành truy vấn. Các kết quả tìm kiếm được hiển thị trong CSWP. Trong hầu hết các trường hợp, khách truy cập thậm chí sẽ không biết rằng công nghệ tìm kiếm đang được sử dụng để hiển thị nội dung họ đang xem. Đối với họ, ứng dụng này sẽ có diện trang web giống như bất kỳ trang web nào khác.

Bằng cách đặt cấu hình truy vấn trong CSWP, bạn có thể xác định khách truy nhập nội dung nào sẽ nhìn thấy khi họ duyệt đến một trang có chứa CSWP. Theo mặc định, truy vấn trong CSWP được cấu hình để hiển thị ba mục được thay đổi gần đây nhất trên site. Bằng cách đặt cấu hình truy vấn, bạn có thể thay đổi số mục được hiển thị trong CSWP và nội dung nào được hiển thị. Ví dụ: bạn có thể cấu hình truy vấn để CSWP sẽ hiển thị chín mục danh sách từ một danh sách cụ thể hoặc sáu tài liệu cuối cùng mà khách truy nhập đã tạo trong thư viện tài liệu.

Đầu trang

Thêm Phần Web Tìm kiếm Nội dung

 1. Hãy đảm bảo rằng bạn là thành viên của nhóm người SharePoint thiết kế trên site nơi bạn muốn thêm Phần Web.

 2. Hãy đến trang nơi bạn muốn thêm Phần Web.

 3. Từ Cài đặt Bánh răng Thiết đặt Nhỏ thay vị trí của Thiết đặt Site., chọn Chỉnh sửa trang.

 4. Trong Vùng nơi bạn muốn thêm Phần Web, hãy chọn Thêm Phần Web.

 5. Trong danh sách Thể loại, chọn Tổng hợp Nội dung.

 6. Trong danh sách Phần, chọn Tìm kiếm Nội >Thêm.

Đầu trang

Hiển thị nội dung bằng cách cấu hình một truy vấn đơn giản trong Phần Web Tìm kiếm Nội dung

Nếu truy vấn mà bạn muốn CSWP phát hành rất đơn giản, ví dụ: nếu bạn muốn giới hạn kết quả tìm kiếm trong một nguồn kết quả hoặc theo một thẻ cụ thể thì có thể bạn sẽ chỉ cần sử dụng các tùy chọn cấu hình trên tab BẢN.

Tab CƠ BẢN khi cấu hình các truy vấn trong Phần Web Tìm kiếm Nội dung

 1. Hãy đảm bảo rằng bạn là thành viên của nhóm Người SharePoint thiết kế trên site có chứa CSWP.

 2. Đi đến trang chứa CSWP mà bạn muốn chỉnh sửa.

 3. Từ Cài đặt Bánh răng Thiết đặt Nhỏ thay vị trí của Thiết đặt Site., chọn Sửa Trang.

 4. Trong Phần Web, hãy chọn mũi tên Menu Phần Web Tìm kiếm Nội > Sửa Phần Web.

 5. In the Web Part tool pane, in the Properties section, in the Search Criteria section, select Change query.

  Hộp thoại như minh họa trong hình ảnh bên trên sẽ mở ra. Tại đây, bạn có thể cấu hình truy vấn như mô tả trong bảng sau đây.

Chọn truy vấn

Chọn một Quản lý nguồn kết quả để xác định cần tìm kiếm nội dung nào.

Hạn chế kết quả theo ứng dụng

Chọn một tùy chọn từ danh sách để hạn chế kết quả cho một site, thư viện, danh sách hoặc URL cụ thể.

Hạn chế theo thẻ

You can limit results to content that is tagged with a term.

Chọn một trong những mục sau đây:

Không hạn chế theo bất kỳ thẻ nào

Kết quả tìm kiếm không bị giới hạn bởi một thuật ngữ.

Restrict by navigation term of current page

Kết quả tìm kiếm được giới hạn trong nội dung được gắn thẻ với thuật ngữ dẫn hướng của trang hiện tại. Thuật ngữ dẫn hướng được hiển thị như là phần cuối cùng của URL thân thiện. Tùy chọn này chỉ có ý nghĩa cho các site sử dụng dẫn hướng được quản lý.

Hạn chế theo dẫn hướng hiện tại và con

Kết quả tìm kiếm được giới hạn trong nội dung được gắn thẻ với thuật ngữ dẫn hướng của trang hiện tại (hiển thị dưới dạng phần cuối cùng của URL thân thiện) và nội dung được gắn thẻ với thuật ngữ phụ của thuật ngữ dẫn hướng hiện tại. Tùy chọn này chỉ có ý nghĩa cho các site sử dụng dẫn hướng được quản lý.

Lưu ý: Trong kịch bản phát hành trên nhiều site, lựa chọn này sẽ chỉ hoạt động khi nguồn kết quả mà bạn đã chọn từ menu Chọn truy vấn là nguồn kết quả danh mục đã được tạo ra khi bạn kết nối sitephát hành của mình với danh mục.

Restrict on this tag

Kết quả tìm kiếm được giới hạn trong nội dung được gắn thẻ với thẻ bạn nhập vào trong hộp.

Đầu trang

Hiển thị nội dung bằng cách cấu hình một truy vấn nâng cao trong Phần Web Tìm kiếm Nội dung

If the query that you want the CSWP to issue is advanced, for example you want to use Keyword Query Language (KQL) Syntax Reference,you'll need to use the configuration options that are available in Advanced Mode on the BASICS tab.

Khi bạn cấu hình truy vấn trong Chế độ Nâng cao,bạn cũng có thể sử dụng biến truy vấn. Biến truy vấn là chỗ dành sẵn được thay thế bằng các giá trị khi chạy truy vấn. Ví dụ về các biến truy vấn là {User.Name}, là chỗ dành sẵn cho tên của người dùng đang xem trang hoặc {URLToken.1}, là chỗ dành sẵn cho giá trị đầu tiên trong URL được tính từ phải sang trái.

 1. Hãy đảm bảo rằng bạn là thành viên của nhóm Người SharePoint thiết kế trên site có chứa CSWP.

 2. Đi đến trang chứa CSWP mà bạn muốn chỉnh sửa.

 3. Từ Cài đặt Bánh răng Thiết đặt Nhỏ thay vị trí của Thiết đặt Site., chọn Sửa Trang.

 4. In the Web Part tool pane, in the Properties section, in the Search Criteria section, select Change query.

 5. Trong hộp thoại mở ra, hãy chọn Chuyển sang Chế độ Nâng cao.

 6. Cấu hình truy vấn của bạn như mô tả trong bảng sau đây:

Tab CƠ BẢN

Chọn truy vấn

Chọn nguồn kết quả để xác định cần tìm kiếm nội dung nào.

Bộ lọc từ khóa

You can use keyword filters to add query variables to your query. For a list of available query variables, see Query variables in SharePoint Server 2013.

You can select predefined query variablesfrom the drop-down list, and then add them to the query by selecting Add keyword filter .

Bộ lọc thuộc tính

You can use property filters to query the content of managed properties that are set to queryable in the search schema.

Bạn có thể chọn các thuộc tính được quản lý từ danh sách thả xuống Bộ lọc thuộc tính. Chọn Thêm bộ lọc thuộc tính để thêm bộ lọc vào truy vấn.

Lưu ý: Các thuộc tính được quản lý tùy chỉnh không hiển thị trong danh sách Bộ lọc thuộc tính. To add a custom managed property to your query, in the Query text box, enter the name of your custom managed property followed by the query condition, for example MyCustomColorProperty:Green

Văn bản truy vấn:

Type your query by using Keyword Query Language (KQL),or use the Keyword filter and Property filter lists to build the query.

The keyword query can consist of free-text keywords, property filters, or operators. Use braces to enclose query variables. Biến truy vấn được thay thế bằng một giá trị thực khi chạy truy vấn.

Keyword queries have a maximum length of 2,048 characters.

Tab BỘ TINH CHỈNH

Use this tab if you want your search results to be limited to items that have one or more refiner values. The managed properties that are enabled as refiners in the search schema are listed in the Choose your refiners section. Select a refiner value in the list, and then select Add to add it to the query.

Nếu bạn muốn hiển thị kết quả tìm kiếm dưới dạng một nhóm trên một hoặc nhiều thuộc tính được quản lý, hãy chọn Hiển thị thêm. Điều này hữu ích để hiển thị một số biến thể cho một mục đã cho và muốn nhóm chúng theo một kết quả duy nhất.

Tab SẮP XẾP

Trong tab này, bạn có thể xác định cách bạn muốn sắp xếp kết quả tìm kiếm của mình. Các thuộc tính được quản lý và được đặt là có thể sắp xếp trong lược đồ tìm kiếm được liệt kê trong danh sách thả xuống Sắp xếp theo. Từ danh sách này, hãy chọn một thuộc tính được quản lý, rồi chọn Giảm dầnhoặc Tăng dần. Để thêm nhiều mức sắp xếp hơn, hãy chọn Thêm mức sắp xếp.

Nếu bạn đã chọn Xếp hạng từ danh sách Sắp xếp theo, bạn có thể thêm quy tắc và điều kiện khác bằng cách chọn Thêm quy tắc thứ tự động.

Tab THIẾT ĐẶT

Quy tắc truy vấn

Chọn liệu có sử dụng quy tắc truy vấn không.

Viết lại URL

Chọn xem bạn có muốn URL ghi lại vào trang chi tiết mục có tương quan với từng mục danh mục như được xác định khi bạn kết nối site phát hành với danh mục không. Nếu bạn chọn Không viết lạiURL, các URL cho các mục danh mục sẽ trỏ trực tiếp đến mục thư viện của danh mục được kết nối.

Hành vi tải

Chọn thời điểm kết quả tìm kiếm mà Phần Web Tìm kiếm Nội dung trả về xuất hiện trên trang web. Tùy chọn mặc định là tùy chọn Async: Truy vấn vấn đề từ trình duyệt. Truy vấn sẽ được phát hành từ trình duyệt của người dùng cuối sau khi nhận được toàn bộ trang (không đồng bộ). Nếu bạn chọn tùy chọn đồng bộ, tùy chọn Đồng bộ:Truy vấn vấn đề từ máy chủ, truy vấn được phát hành từ máy chủ và kết quả tìm kiếm được đưa vào phản hồi trang được gửi lại từ SharePoint (đồng bộ). Tải đồng bộ khiến tìm kiếm dễ bị tấn công giả mạo trên nhiều site. Chỉ chọn tùy chọn này sau  khi xem xét cẩn thận xem lỗ hổng này có thể được khai thác hay không.

Ưu tiên

Chọn mức ưu tiên cho nội dung mà Phần Web này hiển thị liên quan đến các Phần Web Tìm kiếm khác. Nếu SharePoint tải nhiều, các truy vấn sẽ chạy theo mức ưu tiên của chúng.

Bộ đệm bộ nhớ đệm

Chọn một nhóm bảo mật Active Directory nếu bạn muốn lưu vào bộ đệm ẩn kết quả tìm kiếm cho người dùng trong nhóm. Bằng cách đệm bộ nhớ đệm cho kết quả tìm kiếm cho một nhóm bảo mật, bạn có thể giảm thời gian tải trang.

Lưu ý: Bạn chỉ nên chọn một nhóm bảo mật có kết quả tìm kiếm giống nhau cho tất cả người dùng trong nhóm. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Giúp cho các trang tải nhanh hơn với bộ đệm vào trong Phần Web Tìm kiếm Nội dung.

TAB KIỂM TRA

Trong tab này, bạn có thể xem trước chi tiết truy vấn được gửi bởi CSWP.

Văn bản truy vấn:

Hiển thị truy vấn sẽ được chạy bởi CSWP.

Chọn Hiện thêm để hiển thị thông tin bổ sung.

Mẫu truy vấn

Hiển thị nội dung của mẫu truy vấn được áp dụng cho truy vấn.

Tinh chỉnh theo

Shows the refiners applied to the query as defined on the REFINERS tab.

Nhóm theo

Hiển thị kết quả tìm kiếm được nhóm theo thuộc tính được quản lý như được xác định trong tab REFINERS.

Quy tắc truy vấn được áp dụng

Hiển thị quy tắc truy vấn nào được áp dụng cho truy vấn.

Biến mẫu truy vấn

Hiển thị các biến truy vấn được áp dụng cho truy vấn và giá trị của các biến này khi chúng áp dụng cho trang hiện tại. Để xem trước kết quả, hãy chọn Kiểm tra Truy vấn.

To test how the query works for different user segment terms, select Add user segment term. Để xem trước kết quả, hãy chọn Kiểm tra Truy vấn.

Văn bản truy vấn:

Hiển thị truy vấn do CSWP phát hành.

Đầu trang

Kiểm soát cách hiển thị nội dung trong Phần Web Tìm kiếm Nội dung

Để kiểm soát cách hiển thị nội dung trong CSWP, bạn phải tùy chỉnh mẫu hiển thị. Để tìm hiểu cách tạo mẫu hiển thị tùy chỉnh, hãy xem SharePoint 2013 Design Manager hiển thị mẫu

Đầu trang

Mẹo về cách cấu hình Phần Web Tìm kiếm Nội dung để giảm thời gian tải trang

CSWP cung cấp nhiều khả năng linh hoạt để đặt cấu hình truy vấn. Tuy nhiên, nếu bạn cấu hình Phần Web để sử dụng một truy vấn rất phức tạp, SharePoint phải làm việc khó hơn để giải quyết truy vấn, điều này lại có thể dẫn đến tăng thời gian tải trang. Trong biệt ngữ tìm kiếm, điều này giống như độ trễ của truy vấn tăng.

Các mẹo sau đây có thể giúp bạn giảm độ phức tạp của truy vấn và thời gian tải trang:

 • Tránh sử dụng một số toán tử OR. Toán tử OR làm tăng độ phức tạp của truy vấn nhiều hơn toán tử AND. Nếu truy vấn của bạn có chứa toán tử OR, hãy thử thay đổi truy vấn để sử dụng toán tử AND thay vào đó.

 • Tránh dùng toán tử ký tự đại diện (*). Thay vào đó, hãy cố gắng đặt cấu hình truy vấn để sử dụng kết quả khớp chính xác.

 • Tránh sử dụng cụm từ khóa. Thay vào đó, hãy thử sử dụng một từ khóa duy nhất.

 • Tránh dùng biến truy vấn chứa thuộc tính Người dùng hoặc thuộc tính Thuật ngữ và bộ thuật ngữ. See Query variables in SharePoint Server 2013 for information and examples of these properties.

 • Tránh thêm sắp xếp tùy chỉnh như mức sắp xếp và quy tắc thứ tự động. Thay vào đó, hãy thử sử dụng tùy chọn sắp xếp mặc định từ menu kéo xuống Sắp xếp theo trên tab SẮP XẾP

 • Nếu bạn không dùng quy tắc truy vấn,hãy chọn Không dùng Quy tắc Truy vấn từ tab THIẾT ĐẶT.

 • Nếu bạn không sử dụng CSWP để hiển thị nội dung từ một danh mục sản phẩm,hãy chọn Không ghi lại URL từ tab CÀI ĐẶT.

Xem thêm

Thay đổi thiết đặt cho Phần Web Kết quả Tìm kiếm

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×