Để thêm ngày hiện tại tại thời điểm in đến cuối mỗi trang in, chỉ cần chèn ngày vào chân trang của trang tính. Tương tự, bạn cũng có thể thêm ngày vào đầu mỗi trang in.

 1. Bấm vào Chèn > Trang & Chân trang

  Tùy chọn Đầu trang & Chân trang trên tab Chèn
 2. Cuộn xuống cuối trang tính.

 3. Bấm vào hộp chân trang bên trái, giữa hoặc bên phải ở cuối trang tính.

  Thêm Chân trang
 4. Bấm Vào Thiết > Ngày Hiện tại.

  Đầu trang & tab Dải băng Thiết kế Chân trang
 5. Để thoát khỏi dạng xem chân trang, hãy bấm vào vị trí bất kỳ trong trang tính, rồi bấm Xem >Thường.

Chân trang ở đâu trong sổ làm việc của tôi?

Bấm Xem >trí Trang. Chân trang chỉ hiển thị ở dạng xem Bố trí Trang, Xem trước khiIn và trên các trang in.

Bạn không thể chèn chân trang trong Excel dành cho web.

Lưu ý: Nếu bạn chèn chân trang vào bảng tính bằng cách sử dụng Excel bàn làm việc, rồi mở bảng tính trong Excel dành cho web, chân trang sẽ không nhìn thấy được.

Nếu bạn có ứng dụng Excel bàn, bạn có thể dùng nút Mở bằng Excel để mở sổ làm việc và chèn ngày vào chân trang.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×