Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Tùy theo phiên bản PowerPoint bạn đang sử dụng, bạn có thể chèn video nhúng (hành vi mặc định) hoặc liên kết đến tệp video được lưu trữ trên máy tính của mình.

 • Việc chèn video nhúng rất thuận tiện nhưng làm tăng kích thước của bản trình bày.

 • Video được liên kết sẽ duy trì kích thước nhỏ hơn cho tệp bản trình bày của bạn nhưng liên kết có thể bị hỏng. Chúng tôi khuyên bạn nên lưu trữ các bản trình bày và video được liên kết trong cùng một thư mục.

Trong hộp thoại Chèn Video, bạn chọn giữa Chèn (có nghĩa là "Nhúng") hoặc Liên kết đến Tệp.

Định dạng video được hỗ trợ:

Trong PowerPoint 2016 phiên bản mới hơn và mới hơn, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng tệp .mp4 được mã hóa với video H.264 (còn gọi là. MPEG-4 AVC) và âm thanh AAC.

Để biết thêm chi tiết, hãy xem mục Định dạng tệp video và âm thanh được hỗ trợ trong PowerPoint.

Nhúng video được lưu trong PC của bạn

 1. Trong dạng xem Thông thường, hãy bấm vào trang chiếu bạn muốn có video trong đó.

 2. Trên tab Chèn, bấm vào mũi tên dưới Video, rồi bấm Video trên PC của Tôi.

 3. Trong hộp thoại Chèn Video, bấm vào video mà bạn muốn, rồi bấm Chèn.

Nối kết tới video lưu trong PC của bạn

Để giúp ngăn chặn các liên kết bị hỏng, chúng tôi đề xuất bạn nên sao chép video vào cùng một thư mục với bản trình bày của bạn, rồi liên kết tại đó.

 1. Trong dạng xem Thông thường hãy bấm vào trang chiếu ở chỗ mà bạn muốn đưa nối kết tới video.

 2. Trên tab Chèn, bấm vào mũi tên dưới Video, rồi bấm Video trên PC của tôi.

 3. Trong hộp Chèn Video, hãy bấm vào tệp bạn muốn nối kết đến, hãy bấm vào mũi tên hướng xuống ở kế bên nút Chèn, và sau đó bấm Nối kết đến tệp.

  Hiển thị hộp thoại chèn Video trong powerpoint

PowerPoint 2016 và các phiên bản mới hơn hỗ trợ phát lại video với nhiều đoạn âm thanh. Ứng dụng này cũng hỗ trợ phụ đề chi tiết và tiêu đề phụ được nhúng vào các tệp video.  Để biết thêm thông tin, xem mục Giúp bản trình bày PowerPoint của bạn dễ truy nhập.

Tìm nơi lưu trữ video được liên kết

Nếu trang chiếu đã có sẵn một video và bạn muốn biết video đó được lưu trữ ở đâu, đi tới Tệp > Thông tin. Bên dưới Tối ưu hóa tính tương thích của phương tiện, sẽ có thông tin về tất cả tệp phương tiện trong bản trình bày—cho biết chúng được liên kết hay được nhúng vào tệp.  Nếu có bất kỳ video được liên kết nào, PowerPoint sẽ cung cấp cho bạn siêu kết nối Xem liên kết. Bấm vào đó để mở hộp thoại hiển thị vị trí lưu trữ của mọi tệp được liên kết. 

Video trên YouTube

Nếu bạn muốn chèn video trên YouTube, chuyển sang mục Chèn hoặc liên kết tới video trên YouTube.

Xem trước video

Khi video được chọn trên một trang chiếu, một thanh công cụ sẽ xuất hiện bên dưới video, trên đó có nút phát/tạm dừng, thanh tiến độ, nút tới/lùi, số hiển thị thời gian và điều khiển âm lượng. Bấm vào nút Phát ở bên trái của thanh công cụ đó để xem trước video.

Các điều khiển phát lại video trên trang chiếu PowerPoint

Phát video tự động hoặc khi bấm chuột

Theo mặc định, trong Trình Chiếu, video sẽ được phát theo trình tự bấm.   Điều đó có nghĩa là khi bạn bấm vào vị trí bất kỳ trên trang chiếu để chuyển đến bước tiếp theo (hoặc khi bạn nhấn Phím cách, phím Mũi tên phải hoặc phím khác giúp chuyển đến bước tiếp theo) thì video sẽ phát. Tùy chọn Bắt đầu này được gọi là Theo Trình tự Bấm.

Tuy nhiên, nếu thích, bạn có thể để cho video tự động bắt đầu ngay khi xuất hiện trên màn hình hoặc phát khi bấm chuột:

 1. Chọn khung video.

 2. Trên thanh công cụ, trên tab Phát lại Công cụ Video, mở danh sáchBắt đầu và chọn tùy chọn bạn muốn:

  Tùy chọn Phát lại video từ PC của bạn sẽ: Theo Trình tự Bấm, Tự động hoặc Khi Bấm chuột Vào

  Tùy chọn

  Mô tả

  Theo Trình tự Bấm

  Đây là thao tác mặc định, như được mô tả ở trên. Khi bạn bấm vào vị trí bất kỳ trên trang chiếu để đi đến bước tiếp theo, video sẽ phát.

  Tự động

  Video sẽ tự động bắt đầu.

  (Nếu trước video có các bước hoạt hình, các bước hoạt hình sẽ phát trước rồi video bắt đầu phát tự động. Nếu có không có bước hoạt hình nào khác trước video trên trang chiếu thì video sẽ bắt đầu phát ngay lập tức.) 

  Khi Bấm chuột

  Video sẽ chỉ bắt đầu khi bạn bấm chuột.

Để biết thêm chi tiết về các tùy chọn phát video trong Trình Chiếu, hãy xem Đặt các tùy chọn 'Phát' video.

Định dạng video được hỗ trợ:

Trong PowerPoint 2013, chúng tôi khuyên bạn nên sử .mp4 tệp được mã hóa với video H.264 (còn gọi là tệp H.264. MPEG-4 AVC) và âm thanh AAC.

Để biết thêm chi tiết, hãy xem mục Định dạng tệp video và âm thanh được hỗ trợ trong PowerPoint.

Nhúng video được lưu trong PC của bạn

 1. Trong dạng xem Thông thường, hãy bấm vào trang chiếu bạn muốn có video trong đó.

 2. Trên tab Chèn, bấm vào mũi tên dưới Video, rồi bấm Video trên PC của Tôi.

 3. Trong hộp thoại Chèn Video, bấm vào video mà bạn muốn, rồi bấm Chèn.

Nối kết tới video lưu trong PC của bạn

Để giúp ngăn chặn các liên kết bị hỏng, chúng tôi đề xuất bạn nên sao chép video vào cùng một thư mục với bản trình bày của bạn, rồi liên kết tại đó.

 1. Trong dạng xem Thông thường hãy bấm vào trang chiếu ở chỗ mà bạn muốn đưa nối kết tới video.

 2. Trên tab Chèn, bấm vào mũi tên dưới Video, rồi bấm Video trên PC của tôi.

 3. Trong hộp Chèn Video, hãy bấm vào tệp bạn muốn nối kết đến, hãy bấm vào mũi tên hướng xuống ở kế bên nút Chèn, và sau đó bấm Nối kết đến tệp.

  Hiển thị hộp thoại chèn Video trong powerpoint

Tìm nơi lưu trữ video được liên kết

Nếu trang chiếu đã có sẵn một video và bạn muốn biết video đó được lưu trữ ở đâu, đi tới Tệp > Thông tin. Bên dưới Tối ưu hóa tính tương thích của phương tiện, sẽ có thông tin về tất cả tệp phương tiện trong bản trình bày—cho biết chúng được liên kết hay được nhúng vào tệp.  Nếu có bất kỳ video được liên kết nào, PowerPoint sẽ cung cấp cho bạn siêu kết nối Xem liên kết. Bấm vào đó để mở hộp thoại hiển thị vị trí lưu trữ của mọi tệp được liên kết. 

Video trên YouTube

Nếu bạn muốn chèn video trên YouTube, chuyển sang mục Chèn hoặc liên kết tới video trên YouTube.

Xem trước video

Khi video được chọn trên một trang chiếu, một thanh công cụ sẽ xuất hiện bên dưới video, trên đó có nút phát/tạm dừng, thanh tiến độ, nút tới/lùi, số hiển thị thời gian và điều khiển âm lượng. Bấm vào nút Phát ở bên trái của thanh công cụ đó để xem trước video.

Các điều khiển phát lại video trên trang chiếu PowerPoint

Phát video tự động hoặc khi bấm chuột

Theo mặc định, trong Trình Chiếu, video sẽ phát khi bạn bấm chuột. Tuy nhiên, nếu thích, bạn có thể để cho video tự động bắt đầu ngay khi xuất hiện trên màn hình:

 1. Chọn khung video.

 2. Tại dải băng PowerPoint, trên tab Phát lại Công cụ Video, mở danh sách Bắt đầu và chọn Tự động:

  Đối với những video được chèn từ máy tính của bạn, bạn có thể chọn để video tự động bắt đầu khi bạn bấm chuột vào.

Để biết thêm chi tiết về các tùy chọn phát video trong Trình Chiếu, hãy xem Đặt các tùy chọn 'Phát' video.

Quan trọng:  Office 2010 không còn được hỗ trợ. Nâng cấp lên Microsoft 365 để làm việc từ bất kỳ thiết bị nào và tiếp tục nhận được hỗ trợ.

Nâng cấp ngay

Định dạng video được hỗ trợ:

Trong PowerPoint 2010, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng tệp .wmv.

Để biết thêm chi tiết, hãy xem mục Định dạng tệp video và âm thanh được hỗ trợ trong PowerPoint.

Nhúng video được lưu trong PC của bạn

 1. Ở dạng xem Thông thường, bấm vào trang chiếu bạn muốn nhúng video.

 2. Trên tab Chèn, trong nhóm Phương tiện bấm vào mũi tên bên dưới Video.

 3. Chọn Video từ tệpsau đó duyệt đến vị trí video của bạn và chọn.

 4. Trên nút Chèn, bấm vào mũi tên xuống rồi bấm vào Chèn.

Liên kết tới video lưu trong PC của bạn

Để giúp ngăn chặn các liên kết bị hỏng, chúng tôi đề xuất bạn nên sao chép video vào cùng một thư mục với bản trình bày của bạn, rồi liên kết tại đó.

 1. Trên tab Trang chiếu trong dạng xem Thông thường, bấm vào trang chiếu mà bạn muốn thêm video hoặc tệp GIF động.

 2. Trên tab Chèn, trong nhóm Phương tiện bấm vào mũi tên bên dưới Video.

 3. Chọn Video từ tệpsau đó duyệt đến vị trí video của bạn và chọn.

 4. Trên nút Chèn, bấm vào mũi tên xuống, rồi bấm vào Liên kết tới tệp.

  Nối kết tới tệp video

Tìm nơi lưu trữ video được liên kết

Nếu trang chiếu đã có sẵn một video và bạn muốn biết video đó được lưu trữ ở đâu, đi tới Tệp > Thông tin. Bên dưới Tối ưu hóa tính tương thích của phương tiện, sẽ có thông tin về tất cả tệp phương tiện trong bản trình bày—cho biết chúng được liên kết hay được nhúng vào tệp.  Nếu có bất kỳ video được liên kết nào, PowerPoint sẽ cung cấp cho bạn siêu kết nối Xem liên kết. Bấm vào đó để mở hộp thoại hiển thị vị trí lưu trữ của mọi tệp được liên kết. 

Xem trước video

Khi video được chọn trên một trang chiếu, một thanh công cụ sẽ xuất hiện bên dưới video, trên đó có nút phát/tạm dừng, thanh tiến độ, nút tới/lùi, số hiển thị thời gian và điều khiển âm lượng. Bấm vào nút Phát ở bên trái của thanh công cụ đó để xem trước video.

Các điều khiển phát lại video trên trang chiếu PowerPoint

Phát video tự động hoặc khi bấm chuột

Theo mặc định, trong Trình Chiếu, video sẽ phát khi bạn bấm chuột. Tuy nhiên, nếu thích, bạn có thể để cho video tự động bắt đầu ngay khi xuất hiện trên màn hình:

 1. Chọn khung video.

 2. Tại dải băng PowerPoint, trên tab Phát lại Công cụ Video, mở danh sách Bắt đầu và chọn Tự động:

  Tùy chọn Video

Để biết thêm chi tiết về các tùy chọn phát video trong Trình Chiếu, hãy xem Đặt các tùy chọn 'Phát' video.

Trong PowerPoint 2016 cho Mac phiên bản mới hơn và mới hơn, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng tệp .mp4 được mã hóa với video H.264 (còn gọi là. MPEG-4 AVC) và âm thanh AAC.

Để biết thêm chi tiết, xem mục Định dạng tệp video và âm thanh được hỗ trợ trong PowerPoint.

Để nhận được nội dung hướng dẫn chính xác, hãy chọn phiên bản Office bạn đang sử dụng:

Chèn video được lưu trong máy tính của bạn

 1. Trong dạng xem Thông thường, chọn trang chiếu bạn muốn thêm video.

 2. Trên tab Chèn, bấm vào Video, rồi bấm Phim từ tệp.

 3. Trong hộp thoại Chọn phim, chọn tệp bạn muốn chèn.

  • Nếu bạn muốn nhúng video vào trang chiếu, chỉ cần bấm Chèn.

  • Nếu bạn muốn đặt liên kết đến video trên trang chiếu, hãy bấm vào Tùy chọn ở góc phía dưới bên trái của hộp thoại, rồi chọn hộp Liên kết đến tệp, sau đó bấm vào Chèn.

Sau khi đã thêm video vào bản trình bày, bạn có thể thêm các hiệu ứng và chọn để video phát tự động hoặc phát khi được bấm.

Mẹo: Bắt đầu với PowerPoint 2016 cho Mac, bạn có thể phát lại video có nhiều bản âm thanh. Hỗ trợ phụ đề chi tiết và phụ đề được nhúng vào các tệp video.  Để biết thêm thông tin, xem mục Giúp bản trình bày PowerPoint của bạn trở nên dễ truy nhập.

Liên kết tới tệp phim từ máy tính của bạn trong PowerPoint 2011 for Mac

 1. Trên menu Xem, bấm vào Thông thường.

 2. Ở đầu ngăn dẫn hướng, bấm vào tab Trang chiếu Tab Trang chiếu, rồi bấm vào một trang chiếu. Tùy theo độ rộng của ngăn dẫn hướng, bạn sẽ thấy các tab có tên Tab có tên Trang chiếuTab có tên Dàn bài hoặc các tab có biểu tượng Trang chiếu  Tab Trang chiếuDàn bài  Tab Dàn bài.

 3. Trên tab Trang đầu, trong Chèn, bấm vào Phương tiện, rồi bấm Phim từ tệp.

  Tab Trang đầu, nhóm Chèn

 4. Bấm vào tệp phim bạn muốn, rồi chọn hộp kiểm Liên kết đến tệp.

 5. Bấm vào Chèn.

  • Nếu bạn gửi bản trình bày cho người khác, hãy đảm bảo đã bao gồm tệp phim được liên kết đến bản trình bày; nếu không, phim sẽ không phát trong khi trình chiếu.

  • Để phát phim mà không cần tìm kiếm tệp trên máy tính, hãy đặt tệp phim được liên kết trong cùng một thư mục với bản trình bày.

Nhúng phim trong PowerPoint 2011 for Mac

 1. Trên menu Xem, bấm vào Thông thường.

 2. Ở trên đầu ngăn dẫn hướng, bấm vào tab Trang chiếu  Tab Trang chiếu, rồi bấm vào một trang chiếu. Tùy theo độ rộng của ngăn dẫn hướng, bạn sẽ thấy các tab có tên Tab có tên Trang chiếuTab có tên Dàn bài hoặc các tab có biểu tượng Trang chiếu  Tab Trang chiếuDàn bài  Tab Dàn bài.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  Để

  Thực hiện như sau

  Chèn phim từ tệp

  Trên tab Trang đầu, trong Chèn, bấm vào Phương tiện, rồi bấm Phim từ tệp.

  Tab Trang đầu, nhóm Chèn

  Chọn tệp phim, rồi bấm Chèn.

  Chèn phim từ thư mục Phim, iMovie, iTunes hoặc Photo Booth.

  Trên tab Trang đầu, trong Chèn, bấm vào Phương tiện, rồi bấm Trình duyệt phim.

  Tab Trang đầu, nhóm Chèn

  Trên menu bật lên, bấm vào iMovie, Phim, Photo Booth hoặc iTunes, rồi bấm vào một phim và kéo vào trang chiếu.

  Photo Booth và iTunes sẽ xuất hiện nếu bạn có ảnh trong thư mục Photo Booth hoặc iTunes.

Thay vào đó, bạn muốn chèn video trực tuyến?

Đi tới Chèn video YouTube để biết mọi chi tiết.

Xem thêm

Định dạng tệp video và âm thanh được hỗ trợ trong PowerPoint

Thêm văn bản vào video

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×