Định dạng tệp video và âm thanh được hỗ trợ trong PowerPoint

Các đề xuất video

PowerPoint 2010 : .wmv

Các phiên bản mới hơn của PowerPoint: tệp đuôi .mp4 mã hóa với video H.264 và âm thanh AAC

Các đề xuất âm thanh

PowerPoint 2010 : .wav, .wma

Các phiên bản mới hơn của PowerPoint: tệp đuôi .m4a mã hóa với âm thanh AAC

Những tên gọi và định dạng này nghe khá phức tạp nhưng bạn có thể dễ dàng chuyển đổi sang và sử dụng các định dạng này mà không cần biết thêm gì ngoài các tên gọi đó.

Định dạng được hỗ trợ

Định dạng tệp video được hỗ trợ

Định dạng Tệp

Phần mở rộng

Tệp Video Windows (Một số tệp .avi có thể yêu cầu có codec bổ sung)

.asf

Tệp Video Windows (Một số tệp .avi có thể yêu cầu có codec bổ sung)

.avi

Tệp Video MP4*

.mp4, .m4v, .mov

Tệp phim

.mpg hoặc .mpeg

Tệp Video Windows Media

.wmv

* Chỉ phiên bản PowerPoint 2013 trở lên. Phiên bản 32 bit của PowerPoint 2010 chỉ có thể phát tệp .mp4 hoặc .mov nếu máy tính có cài đặt QuickTime Player. (Đọc Tải xuống QuickTime cho Windows, trên trang web của Apple để biết thêm thông tin.) PowerPoint 2013 và các phiên bản mới hơn YÊU CẦU cài đặt QuickTime Player để phát tệp video MP4 trong tình huống cụ thể sau: khi bạn đang sử dụng Windows 7 chạy trên máy ảo (VM). 

Định dạng tệp âm thanh được hỗ trợ

Định dạng tệp

Phần mở rộng

Tệp Âm thanh AIFF

.aiff

Tệp Âm thanh AU

.au

Tệp MIDI

.mid hoặc .midi

Tệp Âm thanh MP3

.mp3

Mã hóa Âm thanh Nâng cao - tệp âm thanh MPEG-4*

.m4a, .mp4

Tệp Âm thanh Windows

.wav

Tệp Âm thanh Windows Media

.wma

* Chỉ phiên bản PowerPoint 2013 trở lên. Phiên bản 32 bit của PowerPoint 2010 chỉ có thể phát tệp .mp4 hoặc .mov nếu máy tính có cài đặt QuickTime Player. (Đọc Tải xuống QuickTime cho Windows, trên trang web của Apple để biết thêm thông tin.)

Thông tin bổ sung

Xem thêm

Thêm âm thanh vào bản trình bày của bạn

Chèn và phát tệp video từ máy tính của bạn

Chèn hoặc liên kết tới video trên YouTube

Các định dạng tệp được hỗ trợ trong PowerPoint

Video PowerPoint 2016 không phát trên màn hình phụ

Âm thanh từ iTunes Store có thể không phát lại khi được chia sẻ

Tệp nhạc mua từ iTunes Store chỉ có thể phát trên máy tính được ủy quyền và những người mà bạn chia sẻ bản trình bày có thể sẽ không phát được tệp iTunes.

Định dạng tệp video được hỗ trợ

Định dạng Tệp

Phần mở rộng

Tệp Video MP4

.mp4, .m4v, .mov

Tệp phim

.mpg hoặc .mpeg

Định dạng tệp âm thanh được hỗ trợ

Định dạng tệp

Phần mở rộng

Tệp Âm thanh AIFF

.aiff

Tệp Âm thanh AU

.au

Tệp Âm thanh MP3

.mp3

Mã hóa Âm thanh Nâng cao - tệp âm thanh MPEG-4

.m4a, .mp4

Định dạng tệp video được hỗ trợ

Định dạng Tệp

Phần mở rộng

Tệp Video MP4

.mp4

VP8, VP9

.mkv

Định dạng tệp âm thanh được hỗ trợ

Định dạng tệp

Phần mở rộng

Tệp Âm thanh MP3

.mp3

Tệp Âm thanh Windows

.wav

MIDI (Musical Instrument Digital Interface)

.mid, .midi

Chèn đa phương tiện vào trang chiếu của bạn

Sau khi bạn chuyển đổi tệp phương tiện về định dạng phù hợp với mã hóa chính xác, hãy quay lại trang chiếu PowerPoint mà bạn muốn chèn tệp video hoặc âm thanh. Trên tab Chèn của dải băng, bấm vào Âm thanh hoặc Video. (Để biết chi tiết đầy đủ về cách chèn tệp phương tiện, hãy xem mục Chèn và phát tệp video từ máy tính của bạn hoặc Thêm âm thanh vào trang chiếu.)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×