Giả sử, đối với các biện pháp an ninh thông thường, bạn chỉ muốn hiển thị bốn chữ số cuối của số định danh hoặc An sinh Xã hội, số thẻ tín dụng hoặc số khác và thay thế các chữ số còn lại bằng dấu sao. Dù các chữ số trong ô của bạn được định dạng là văn bản, số hoặc định dạng số An sinh Xã hội đặc biệt, bạn đều có thể dùng cùng các hàm đó. Để chỉ hiển thị bốn chữ số cuối của số định danh, hãy dùng các hàm CONCATENATE, RIGHT và REPT. 

Ví dụ

Ví dụ có thể dễ hiểu hơn nếu bạn sao chép nó vào một trang tính trống.

Làm thế nào để sao chép ví dụ

 1. Tạo một sổ làm việc hoặc trang tính trống.

 2. Chọn ví dụ trong chủ đề Trợ giúp.

  Lưu ý: Không chọn đầu đề cột hay hàng.

  Chọn một ví dụ từ phần Trợ giúp

  Chọn một ví dụ từ phần Trợ giúp

 3. Nhấn CTRL+C.

 4. Trong trang tính, hãy chọn ô A1 rồi nhấn CTRL+V.

 5. Để chuyển giữa xem kết quả và xem công thức trả về kết quả, nhấn CTRL+` (dấu huyền) hoặc trên tab Công thức, trong nhóm Kiểm nghiệm Công thức, bấm nút Hiện Công thức.

A

B

1

Loại

Dữ liệu

2

Số An sinh Xã hội

555-55-5555

3

Số Thẻ Tín dụng

5555-5555-5555-5555

4

Công thức

Mô tả (Kết quả)

5

=CONCATENATE("***-**-", RIGHT(B2,4))

Kết hợp bốn chữ số cuối của SSN với chuỗi văn bản "***-**-" (***-**-5555)

6

=CONCATENATE(REPT("****-",3), RIGHT(B3,4))

Lặp lại chuỗi văn bản "****-" ba lần và kết hợp kết quả với bốn chữ số cuối của số thẻ tín dụng có w(***-****-*****--5555)

Ghi chú Bảo mật: Trong ví dụ này, bạn nên ẩn cột B và bảo vệ trang tính để không xem được dữ liệu gốc.

Chi tiết hàm

Hàm CONCATENATE

RIGHT, RIGHTB

REPT

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×