REPT (Hàm REPT)

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng Rept  hàm trong Microsoft Excel.

Mô tả

Lặp lại văn bản theo một số lần đã cho. Dùng hàm REPT để điền vào ô một chuỗi văn bản được lặp lại một số lần.

Cú pháp

REPT(text, number_times)

Cú pháp hàm REPT có các đối số sau đây:

  • Text    Bắt buộc. Văn bản mà bạn muốn lặp lại.

  • Number_times    Bắt buộc. Một số dương chỉ rõ số lần lặp lại văn bản.

Chú thích

  • Nếu số lần bằng 0 (không), thì hàm REPT trả về "" (văn bản trống).

  • Nếu số lần không phải là số nguyên thì nó bị cắt cụt.

  • Kết quả của hàm REPT không được dài quá 32.767 ký tự, nếu không, hàm REPT trả về #VALUE!.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=REPT("*-", 3)

Hiển thị dấu sao và dấu gạch ngang (*-) 3 lần.

*-*-*-

=REPT("-",10)

Hiển thị dấu gạch ngang (-) 10 lần.

----------

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×