Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nếu bạn áp dụng bố trí trang chiếu cho một hoặc nhiều trang chiếu trong bản trình bày của mình, rồi quay lại và chỉnh sửa bố trí đó bằng cách thêm chỗ dành sẵn, văn bản lời nhắc tùy chỉnh hoặc hoàn thành một số hành động thay đổi bố trí khác, bạn phải áp dụng lại bố trí cho các trang chiếu để các trang chiếu tuân thủ bố trí đã cập nhật.

Thay đổi bố trí hiện có

 1. Trên tab Xem, hãy bấm vào Trang chiếu Cái.

 2. Trong ngăn hình thu nhỏ có chứa trang chiếu cái và bố trí, hãy chọn bố trí có sắp xếp chỗ dành sẵn gần nhất với kiểu diện mạo bạn muốn có ở trang chiếu của mình.

  Lưu ý: Trang chiếu cái luôn là hình thu nhỏ trên cùng và các bố trí trang chiếu khác bên dưới trang chiếu đó.

  Bản chiếu Cái và hai bố trí

  Mẹo: Nếu bạn không thích bất kỳ bố trí nào, hãy chọn Bố trí Trống và bắt đầu lại bằng cách thêm chỗ dành sẵn để chứa văn bản, ảnh, video, v.v.

 3. Để thay đổi bố trí hiện tại, hãy thực hiện một hoặc các bước sau:

 4. Để đổi tên bố trí, trong danh sách hình thu nhỏ của bố trí, bấm phải chuột vào bố trí bạn đã tùy chỉnh, rồi bấm Đổi tên Bố trí.

 5. Trong hộp thoại Đổi tên Bố trí, nhập tên mô tả bố trí bạn vừa tạo, rồi bấm Đổi tên.

 6. Trên tab Trang Chiếu cái, hãy bấm Đóng Dạng xem Bản cái.

Áp dụng các cập nhật để chúng xuất hiện trên các trang chiếu của bạn

 1. Trong Dạng xem Thường, ở ngăn hình thu nhỏ, bấm vào trang chiếu mà bạn muốn áp dụng lại bố trí đã được cập nhật.

  Bấm vào trang chiếu trong Ngăn hình thu nhỏ

  Lưu ý: Để chọn nhiều trang chiếu, hãy nhấn và giữ phím Ctrl rồi bấm vào từng trang chiếu.

 2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Trang chiếu, bấm Bố trí rồi chọn bố trí bạn vừa cập nhật trong Dạng xem Trang chiếu Cái.

  Áp dụng lại bố trí mà bạn đã thay đổi trong Dạng xem Trang chiếu Cái

Xem thêm

Bố trí trang chiếu là gì?

Trang chiếu cái là gì?

Thêm chỗ dành sẵn để chứa văn bản, ảnh, video, v.v..

Thay đổi bố trí hiện có

 1. Trên tab Dạng xem , trong nhóm Dạng xem Bản cái , bấm vào Trang chiếu Cái.

 2. Trong ngăn có chứa trang chiếu cái và bố trí, bấm vào bố trí bạn muốn chỉnh sửa.

 3. Chỉnh sửa bố trí.

  Lưu ý: Nếu chỉnh sửa bạn thực hiện đối với một bố trí thay đổi mục đích của bố trí ban đầu, hãy đổi tên bố trí.

 4. Trong nhóm Đóng , bấm Đóng Dạng xem Bản cái.

Áp dụng các cập nhật để chúng xuất hiện trên các trang chiếu của bạn

 1. dạng xem Thông thường, trong ngăn có chứa tab Đại cương và tab Trang chiếu, bấm vào tab Trang chiếu.

 2. Bấm vào các trang chiếu mà bạn muốn áp dụng lại bố trí đã cập nhật.

 3. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Trang chiếu , bấm vào Bố trí, rồi chọn bố trí bạn vừa cập nhật.

Đầu trang

Quan trọng:  Office 2007 không còn được hỗ trợ. Nâng cấp lên Microsoft 365 để làm việc từ bất kỳ thiết bị nào và tiếp tục nhận được hỗ trợ.

Nâng cấp ngay

Thay đổi bố trí hiện có

 1. Trên tab Dạng xem , trong nhóm Dạng xem Bản trình bày , bấm vào Bản cái Trang chiếu.

 2. Trong ngăn có chứa trang chiếu cái và bố trí, bấm vào bố trí bạn muốn chỉnh sửa.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

Đầu trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×