Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn có thể chia sẻ bảng trắng mới/hiện có với tất cả người dự trong cuộc họp Teams. Cùng một bảng trắng đó có sẵn trên tất cả các thiết bị. 

Bạn cũng có thể chọn bảng trắng hiện có để chia sẻ trong cuộc họp Teams. Điều này giúp bạn dễ dàng chuẩn bị bảng trắng trước hoặc tiếp tục làm việc trên một dự án bên ngoài Teams.

Để chia sẻ bảng trắng trong cuộc họp Teams:

  1. Chọn biểu tượng Chia sẻ trong khay chia sẻ của cuộc họp.

    Bạn có thể chia sẻ bảng trắng để giúp bảng trắng sẵn dùng với mọi người trong cuộc họp Teams.

  2. Chọn Microsoft Whiteboard.

  3. Dạng xem bộ chọn bảng sẽ mở ra. Chọn một bảng hiện có từ danh sách hoặc bắt đầu một bảng mới.

    Giờ đây, bạn có thể chia sẻ bảng hiện có trong Teams.

Nếu bảng trắng đã được liên kết với cuộc họp, Teams sẽ chia sẻ bảng đó theo mặc định. Bạn có thể chọn bảng khác để chia sẻ bằng cách dẫn hướng đến biểu tượng Trang đầu ở trên cùng bên trái.

Lưu ý: Surface Hub và các thiết Phòng họp Microsoft Teams chủ yếu sử dụng tài khoản tài nguyên và như vậy sẽ được đặt mặc định để chia sẻ bảng mới hoặc khởi chạy bảng đã được liên kết. 

Xem thêm

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×