Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Sau cuộc họp Teams, bảng trắng sẽ sẵn dùng cho tất cả người dự trong tổ chức của bạn. Có thể tìm thấy tệp trong cuộc trò chuyện trong tab có nhãn Bảng trắng. Điều này cho phép bạn tiếp tục làm việc lặp lại trên một dự án hoặc tái sử dụng bảng trắng trong các cuộc họp trong tương lai.

Lưu ý: Người dự từ bên ngoài tổ chức của bạn không thể truy nhập bảng trắng sau khi cuộc họp kết thúc.

Nếu một cuộc họp Teams được ghi lại, nó có bao gồm Whiteboard như một phần của bản ghi không?

Nếu bạn chia sẻ bảng trắng trong cuộc họp Teams đang được ghi, bảng trắng đó sẽ không nằm trong bản ghi. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cho khách hàng khi tính năng này trở nên sẵn dùng.

Xem Thêm

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×