Chủ đề liên quan
×
Chuyển sang Excel dành cho web từ Trang tính
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Chuyển sang Excel dành cho web từ Trang tính

Chia sẻ và cộng tác

Chia sẻ sổ làm việc của bạn

 1. Chọn Chia sẻ.

 2. Đặt quyền.

  Tùy chọn Cho phép chỉnh sửa sẽ được chọn tự động. Bỏ chọn tùy chọn này nếu bạn chỉ muốn cấp quyền xem tệp, chứ không phải chỉnh sửa tệp.

  Chọn Áp dụng.

 3. Nhập tên hoặc địa chỉ email của người bạn muốn chia sẻ cùng.

 4. Thêm thư (tùy chọn).

 5. Chọn Gửi.

  Hoặc chọn Sao chép liên kết để nhận liên kết tới tệp.

Nút Chia sẻ

Đồng chỉnh sửa sổ làm việc

Sau khi chia sẻ tệp, bạn có thể làm việc trên tệp đó cùng lúc với những người khác.

 • Để có trải nghiệm tốt nhất, hãy cùng nhau làm việc trong Excel dành cho web và xem các thay đổi trong thời gian thực.

 • Bên dưới Chia sẻ, bạn sẽ thấy tên của những người cũng đang chỉnh sửa tệp.

 • Ô có màu sẽ hiển thị cho bạn chính xác vị trí từng người đang làm việc trong sổ làm việc. Bấm vào màu để xem ai đang chỉnh sửa ô đó.

Mẹo: Để xem và khôi phục Phiên bản trước đó, hãy chọn tệp > thông tin > lịch sử Phiên bản.

Các ô có màu khác nhau dành cho những người khác nhau, con trỏ đang nằm trên biểu tượng mọi người, tên xuất hiện

Thêm, chỉnh sửa, xóa và hiển thị chú thích

 • Thêm chú thích – trên tab Chèn hoặc Xem lại, chọn Chú thích, nhập chú thích của bạn, rồi chọn Đăng.

  Hình tam giác nhỏ màu đỏ xuất hiện ở góc khi một ô có chứa chú thích.

 • Chỉnh sửa - chọn Xem lại > Chỉnh sửa Chú thích.

 • Xóa – chọn Xóa Chú thích hoặc chọn trong chú thích.

 • Hiển thị - chọn Xem lại > Hiện Chú thích.

Thêm, chỉnh sửa, xóa và hiển thị chú thích

Trò chuyện trong khi chỉnh sửa

Nếu một người khác đang chỉnh sửa tệp cùng lúc đó, bạn có thể trò chuyện với họ.

 1. Chọn Trò chuyện.

 2. Nhập tin nhắn, rồi nhấn Enter.

Cuộc hội thoại sẽ không được lưu khi bạn đóng tệp. Để giữ lại bản ghi cuộc trò chuyện của bạn, hãy sử dụng Microsoft Teams.

Trò chuyện trong tài liệu

Tiếp theo: phân tích dữ liệu với Excel cho web

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×