Chủ đề liên quan
×
Chuyển sang Word dành cho web từ Tài liệu
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Chuyển sang Word dành cho web từ Tài liệu

Chia sẻ và cộng tác

Với Word trên web, hãy chia sẻ tệp của bạn với đồng nghiệp để bắt đầu cộng tác ngay lập tức. Và cho dù bạn cần tạo, đồng chỉnh sửa hay xem lịch sử phiên bản của mình, hãy làm việc từ mọi nơi với Word trên web, bất kể bạn đang ở đâu.

Chia sẻ tài liệu của bạn

 1. Chọn Chia sẻ.

 2. Nhập tên hoặc địa chỉ email của những người bạn muốn chia sẻ cùng.

 3. Chọn mức cấp phép bạn muốn.

 4. Thêm tin nhắn nếu bạn muốn, rồi chọn Gửi.

  Bạn có các tùy chọn bổ sung:

  • Chọn Sao chép Liên kết để tạo liên kết để chia sẻ trong email.

  • Chọn Outlook để tạo email mới với liên kết có thể chia sẻ trong Outlook dành cho web.

Chia sẻ - 2

Hộp thoại Chia sẻ

Đồng chỉnh sửa tài liệu

Sau khi bạn chia sẻ tài liệu của mình, cộng tác viên có thể chỉnh sửa tài liệu, @mention người khác và hơn thế nữa.

 • Chọn nơi bạn muốn thực hiện thay đổi và bắt đầu chỉnh sửa.

  Nếu bạn đã chia sẻ tài liệu của mình với người khác, bạn sẽ thấy các thay đổi của họ trong thời gian thực.

 • Nhập biểu tượng @ và một vài chữ cái đầu tiên của tên người đó để ghi @mention họ.

Cờ trạng thái hiện diện biểu thị vị trí nhiều tác giả đang làm việc trong một tài liệu

Thêm chú thích

 • Chọn Xem lại > Chú thích mới.

  Hoặc chọn Chèn >Chú thích Mới. Bạn cũng có thể bấm chuột phải vào tài liệu của mình, rồi chọn Chú thích Mới.

  Bong bóng chú thích Bong bóng chú thích xuất hiện ở vị trí có ghi chú trong tài liệu.

 • Nhập chú thích, rồi chọn Đăng.

Dải băng Chú thích trong Word

Chú thích

Trả lời, @mention nhập hoặc xóa chú thích

 • Chọn Trả lời Trả lời chú thích.

 • Nhập @ và tên của ai đó, rồi chọn tên bạn muốn đặt cho @mention.

 • Chọn Xem lại hoặc Xóa chú thích.

Chú thích

Xem lại chú thích

 • Chọn Hiện Chú thích để hiển thị tất cả chú thích trong tài liệu.

 • Chọn Xem trước hoặc Tiếp theo để di chuyển giữa các chú thích.

Hiển thị chú thích trong Word trên web

Xem lịch sử phiên bản của bạn

 • Chọn Tệp >Lịch sử Phiên bản.

Lịch sử phiên bản trong Word trên web

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×