Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.
Cho phép mọi người xem những người xem tệp hoặc trang của họ

Với tư cách là chủ sở hữu trang web, bạn có thể kiểm soát xem người nào nhìn thấy tên của những người xem tệp hoặc trang trên một trang, miễn là các thiết đặt chia sẻ của tổ chức của bạn cho phép.

 1. Đi đến site Microsoft SharePoint của bạn.

 2. Ở góc trên cùng bên phải, chọn thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt rồi chọn thông tin site.

  Thông tin site

  Nếu bạn không thấy thông tin site bên dưới thiết đặt, bạn không có quyền quản lý thiết đặt.

 3. Gần phía dưới cùng của ngăn thông tin site, hãy chọn xem tất cả các thiết đặt trang.

  Pa-nen thông tin site SharePoint

 4. Trên trang thiết đặt trang, bên dưới hành động trang, hãy chọn quản lý các tính năng trang.

 5. Trên trang tính năng trang, cuộn xuống đến người xem SharePoint, rồi chọn kích hoạt.

Sau vài phút, người xem tệp và trang trên site của bạn sẽ bắt đầu xuất hiện trên thẻ tệp.

Lưu ý: Khi bạn bật thiết đặt này, những người sử dụng trang web của bạn sẽ thấy những người xem tệp và trang, bao gồm các bài đăng tin tức, vì các trang ASPX vẫn còn tệp. Dữ liệu lịch sử sẽ được hiển thị khi bật thiết đặt này. Nếu tính năng này bị tắt, rồi quay lại bất kỳ dạng xem nào của tệp trong khi tính năng này sẽ xuất hiện trong lịch sử.

Xem hoạt động của người xem và tệp trên thẻ tệp

Để xem thẻ tệp, hãy đi đến thư viện tài liệu hoặc thư viện trang, rồi trỏ tới một tệp hoặc trang. Thẻ tệp sẽ xuất hiện bên cạnh tệp.

Ảnh chụp màn hình thẻ hover tệp xuất hiện khi bạn trỏ vào một tệp trong OneDrive hoặc SharePoint

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×