Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Sau khi tạo bảng Excel bảng, bạn có thể chỉ muốn kiểu bảng mà không cần chức năng bảng. Để ngừng làm việc với dữ liệu trong bảng mà không làm mất bất kỳ định dạng kiểu bảng nào bạn đã áp dụng, bạn có thể chuyển đổi bảng đó thành một dải dữ liệu thông thường trên trang tính.

Ví dụ về dữ liệu được định dạng dưới dạng bảng Excel

Quan trọng: Để chuyển đổi thành một phạm vi, bạn phải có một bảng Excel để bắt đầu. Để biết thêm thông tin, xem mục Tạo hoặc xóa Excel bảng.

 1. Bấm vào vị trí bất kỳ trong bảng, rồi đi đến Công cụ Bảng > Thiết kế trên Dải băng.

 2. Trong nhóm Công cụ, hãy bấm Chuyển đổi sang Phạm vi.

  -HOẶC-

  Bấm chuột phải vào bảng, sau đó trong menu lối tắt, bấm Bảng > Chuyển đổi sang Phạm vi.

  Ảnh Ribbon Excel

  Lưu ý: Các tính năng bảng sẽ không còn nữa sau khi bạn đã chuyển bảng trở về một phạm vi. Ví dụ, các tiêu đề hàng không còn chứa các mũi tên sắp xếp và lọc, các tham chiếu có cấu trúc (tham chiếu sử dụng các tên bảng) được dùng trong công thức sẽ được chuyển thành các tham chiếu ô thông thường.

 1. Bấm vào vị trí bất kỳ trong bảng, rồi bấm vào tab Bảng.

 2. Bấm Chuyển đổi sang Phạm vi.

 3. Bấm Có để xác nhận hành động.

  Lưu ý: Các tính năng bảng sẽ không còn nữa sau khi bạn đã chuyển bảng trở về một phạm vi. Ví dụ, các tiêu đề hàng không còn chứa các mũi tên sắp xếp và lọc, các tham chiếu có cấu trúc (tham chiếu sử dụng các tên bảng) được dùng trong công thức sẽ được chuyển thành các tham chiếu ô thông thường.

Bấm chuột phải vào bảng, sau đó trong menu lối tắt, bấm Bảng > Chuyển đổi sang Phạm vi.

Lưu ý: Các tính năng bảng sẽ không còn nữa sau khi bạn chuyển đổi bảng về dải ô. Ví dụ: các tiêu đề hàng không còn chứa các mũi tên sắp xếp và lọc, đồng thời tab Thiết kế Bảng sẽ biến mất.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Xem thêm

Video: Tạo và định dạng bảng

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×