Mục lục
×
Bảng
Bảng

Tạo và định dạng bảng

Tạo và định dạng bảng để nhóm và phân tích dữ liệu một cách trực quan.

Lưu ý: Excel không nên nhầm lẫn bảng dữ liệu với bảng dữ liệu là một phần của bộ lệnh Phân tích What-If(Dự báo , trên tab Dữ liệu). Xem Giới thiệu về Phân tích Nếu-xảy-ra để biết thêm thông tin.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Hãy dùng thử!
 

 1. Chọn một ô trong dữ liệu của bạn.

 2. Chọn Trang> Định dạng như Bảng.

 3. Chọn kiểu cho bảng của bạn.

 4. Trong hộp thoại Tạo Bảng, hãy đặt phạm vi ô của bạn.

 5. Đánh dấu xem bảng của bạn có tiêu đề hay không.

 6. Chọn OK.

 1. Chèn bảng vào bảng tính của bạn. Xem tổng quan về Excel bảng để biết thêm thông tin.

 2. Chọn một ô trong dữ liệu của bạn.

 3. Chọn Trang> Định dạng như Bảng.

 4. Chọn kiểu cho bảng của bạn.

 5. Trong hộp thoại Tạo Bảng, hãy đặt phạm vi ô của bạn.

 6. Đánh dấu xem bảng của bạn có tiêu đề hay không.

 7. Chọn OK.

Để thêm bảng trống, hãy chọn các ô bạn muốn bao gồm trong bảng và bấm Chèn >Bảng.

Để định dạng dữ liệu hiện có dưới dạng bảng bằng cách sử dụng kiểu bảng mặc định, hãy làm như sau:

 1. Chọn các ô có chứa dữ liệu.

 2. Bấm Trang đầu > Bảng > dạng như Bảng.

 3. Nếu bạn không chọn hộp Bảng của tôi có tiêu đề, Excel dành cho web thêm tiêu đề với các tên mặc định như Cột1 và Cột2 bên trên dữ liệu. Để đổi tên đầu trang mặc định, hãy bấm đúp vào đó, rồi nhập tên mới.

Lưu ý: Bạn không thể thay đổi định dạng bảng mặc định trong Excel dành cho web.

Bạn muốn xem thêm?

Tổng quan về các bảng Excel

Video: Tạo và định dạng bảng Excel bảng

Tính tổng dữ liệu trong bảng Excel

Định dạng bảng Excel

Đổi kích cỡ cho bảng bằng cách thêm hoặc loại bỏ hàng và cột

Lọc dữ liệu trong một dải ô hoặc bảng

Chuyển đổi bảng thành phạm vi

Sử dụng tham chiếu có cấu trúc Excel bảng

Các vấn đề tương thích liên quan đến bảng Excel

Xuất bảng Excel sang SharePoint

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×