Chuyển văn bản thành lời nói trong Excel

Có nhiều lệnh chuyển văn bản thành lời nói khác nhau trong Excel.

Lưu ý: Bạn có thể dùng chức năng chuyển văn bản thành lời nói của Windows trong các chương trình Office khác:

Sử dụng các lệnh chuyển văn bản thành lời nói trong Excel

 1. Bên cạnh Thanh công cụ Truy nhập Nhanh, bấm vào Tùy chỉnh Thanh công cụ Truynhập Nhanh, rồi bấm vào Lệnh Khác..

  Tùy chỉnh Thanh công cụ Truy nhập Nhanh bằng cách bấm Lệnh Khác

 2. Trong danh sách Chọn lệnh từ, hãy chọn Tất cả Lệnh.

 3. Cuộn xuống và với mỗi lệnh chuyển văn bản thành lời nói mà bạn muốn dùng, hãy bấm vào bất kỳ lệnh Đọc Ô nào, rồi bấm Thêm.

  Lệnh Đọc Ô

 4. Bấm OK.

 5. Khi bạn muốn sử dụng một lệnh chuyển văn bản thành lời nói, hãy bấm lệnh này trong Thanh công cụ Truy nhập Nhanh. 

  lệnh giọng nói trong thanh công cụ truy nhập nhanh của Excel

Lưu ý:  Bạn có thể sử dụng các lệnh chuyển văn bản thành lời nói trong Excel 2007 và 2003 bằng cách trỏ tới Thoại trên menu Công cụ, sau đó bấm Hiện Thanh công cụ Chuyển Văn bản thành Lời nói.

Phát lại dữ liệu trang tính

Lưu ý: Bạn sẽ cần đặt cấu hình âm thanh máy tính của mình để nghe giọng nói.

Phát lại một nhóm ô

Để nghe giọng nói tương ứng với văn bản trong một nhóm ô, hãy làm như sau:

 1. Chọn một nhóm ô mà bạn muốn nghe dưới dạng giọng nói rõ ràng.

 2. Chọn cách máy tính đọc lại dữ liệu của bạn bằng cách bấm vào Theo Ảnh nút Hàng hoặc Theo Ảnh nút .

 3. Bấm Đọc Ô Ảnh nút .

 4. Để sửa lỗi, hãy bấm Ngừng Đọc Ảnh nút , sau đó dùng chuột và bàn phím để thực hiện các thay đổi cần thiết.

 5. Bấm Đọc Ô Ảnh nút để máy tính tiếp tục đọc lại vùng chọn của bạn.

Mẹo: Bạn có thể chọn một phạm vi ô cụ thể để máy tính đọc lại cho bạn. Hoặc bạn có thể bấm Đọc Ô Ảnh nút không chọn bất kỳ ô nào và Excel sẽ tự động mở rộng vùng chọn để bao gồm các ô bên cạnh có chứa giá trị.

Phát lại sau mỗi mục nhập ô

 1. Bấm Đọc Khi Nhập Ảnh nút .

 2. Nhập dữ liệu vào ô bất kỳ. Nhấn Enter và máy tính sẽ đọc lại nội dung của ô.

Lưu ý: Nếu bạn ẩn thanh công cụ Chuyển Văn bản thành Lời nói và không tắt Đọc Khi Nhập Ảnh nút thì máy tính sẽ tiếp tục đọc lại mỗi mục nhập ô của bạn. Bấm Đọc Khi Nhập Ảnh nút tắt tính năng này.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×