Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Việc sử dụng công cụ Nói Ô giúp cải thiện trợ năng bằng cách cho phép Excel đọc nội dung của ô, phạm vi ô hoặc trang tính cho bạn. Bạn có thể truy nhập tính năng này trên thanh công cụ Truy nhập Nhanh.

Lưu ý: Bạn có thể dùng chức năng chuyển văn bản thành lời nói của Windows trong các chương trình Office khác:

  1. Bên cạnh thanh công cụ Truy nhập Nhanh, bấm vào Tùy chỉnh Thanh công cụ Truy nhập Nhanh, rồi chọn Lệnh Khác.

    Tùy chỉnh Thanh công cụ Truy nhập Nhanh bằng cách bấm Lệnh Khác

  2. Trong danh sách Chọn lệnh từ, hãy chọn Tất cả Lệnh.

  3. Cuộn xuống và chọn lệnh Nói Ô . Bấm Thêm. Thực hiện tương tự cho lệnh Dừng Nói.

    Lệnh Đọc Ô

  4. Bấm OK.

Lưu ý: Bạn sẽ cần đặt cấu hình âm thanh máy tính để nghe giọng nói.

Lưu ý:  Bạn có thể sử dụng các lệnh chuyển văn bản thành lời nói trong Excel 2007 và 2003 bằng cách trỏ tới Thoại trên menu Công cụ, sau đó bấm Hiện Thanh công cụ Chuyển Văn bản thành Lời nói.

Sử dụng tính năng văn bản sang tiếng nói

Bắt đầu nói

Khi bạn muốn dùng lệnh chuyển văn bản thành lời nói, hãy chọn một ô, một phạm vi ô hoặc toàn bộ trang tính, rồi bấm nút Nói Ô trên thanh công cụ Truy nhập Nhanh. Hoặc bạn có thể bấm Đọc Ô mà không chọn bất kỳ ô nào và Excel sẽ tự động bung rộng vùng chọn để bao gồm các ô bên cạnh chứa giá trị.

lệnh giọng nói trong thanh công cụ truy nhập nhanh excel

Ngừng nói

Để ngừng đọc, hãy bấm nút Dừng Nói trong thanh công cụ Truy nhập Nhanh hoặc bấm vào bất kỳ ô nào bên ngoài khu vực được chọn để đọc.

Phát lại sau mỗi mục nhập ô

  1. Bấm Đọc Khi Nhập Ảnh nút.

  2. Nhập dữ liệu vào ô bất kỳ. Nhấn Enter và máy tính sẽ đọc lại nội dung của ô.

Lưu ý: Nếu bạn ẩn thanh công cụ Chuyển Văn bản thành Lời nói và không tắt Đọc Khi Nhập Ảnh nút, máy tính sẽ tiếp tục đọc lại từng mục nhập ô mà bạn thực hiện. Bấm Đọc Khi Nhập Ảnh nút để tắt tính năng này.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×