Thanh công cụ Truy nhập Nhanh là thanh công cụ có thể tùy chỉnh chứa một tập hợp các lệnh không phụ thuộc vào tab trên dải băng hiện đang được hiển thị. Bạn có thể di chuyển Thanh công cụ Truy nhập Nhanh từ một trong hai vị trí khả thi, đồng thời bạn có thể thêm nút đại diện cho các lệnh vào Thanh công cụ Truy nhập Nhanh.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Lưu ý: 

 • Bạn không thể tăng kích cỡ của các nút đại diện cho các lệnh bằng tùy chọn trong Microsoft Office. Cách duy nhất để tăng kích cỡ cho các nút là giảm độ phân giải màn hình bạn hiện sử dụng.

 • Bạn không thể hiển thị Thanh công cụ Truy nhập Nhanh trên nhiều dòng.

 • Bạn chỉ có thể thêm các lệnh vào Thanh công cụ Truy nhập Nhanh. Bạn không thể thêm nội dung của hầu hết các danh sách, chẳng hạn như các giá trị thụt lề và giãn cách cùng các kiểu cá nhân, những thứ cũng xuất hiện trên dải băng, vào Thanh công cụ Truy nhập Nhanh. Tuy nhiên, bạn có thể Tùy chỉnh dải băng Office để cá nhân hóa dải băng theo cách bạn muốn. Ví dụ: bạn có thể tạo các tab chuyên biệt và nhóm chuyên biệt để chứa các lệnh bạn sử dụng thường xuyên.

Bạn muốn làm gì?

Hiện hoặc ẩn Thanh công cụ Truy nhập Nhanh

Bấm chuột phải vào góc trên bên trái phía trên dải băng và thực hiện một trong các cách sau:

 • Nếu Thanh công cụ Truy nhập Nhanh được hiển thị, hãy chọn Ẩn Thanh công cụ Truy nhập Nhanh.

  Ẩn Thanh công cụ Truy nhập Nhanh

 • Nếu Thanh công cụ Truy nhập Nhanh bị ẩn, hãy chọn Hiển thị Thanh công cụ Truy nhập Nhanh.

  Hiển thị Thanh công cụ Truy nhập Nhanh

Di chuyển Thanh công cụ Truy nhập Nhanh

Bạn có thể tìm thấy Thanh công cụ Truy nhập Nhanh ở một trong hai vị trí:

 • Góc trên bên trái, trên thanh tiêu đề. (vị trí mặc định)

  Thanh công cụ Truy nhập Nhanh bên trên dải băng

 • Bên dưới dải băng.

  Thanh công cụ Truy nhập Nhanh bên dưới ribbon

Bạn có thể di chuyển vị trí của Thanh công cụ Truy nhập Nhanh từ thanh công cụ này sang vị trí khác.

 1. Bấm vào Tùy chỉnh Thanh công cụ Truy nhập Nhanh.

 2. Trong danh sách, bấm vào Hiển thị Bên dưới Dải

  băng Hiển thị Thanh công cụ Truy nhập Nhanh bên dưới dải băng

  hoặc Hiển thị Phía trên Dải băng.

  Hiển thị Thanh công cụ Truy nhập Nhanh bên trên dải băng

Nếu Thanh công cụ Truy nhập Nhanh được đặt bên dưới dải băng, bạn có thể hiển thị hoặc ẩn nhãn lệnh.

 1. Bấm vào Tùy chỉnh Thanh công cụ Truy nhập Nhanh.

 2. Trong danh sách, bấm vào Hiển thị Nhãn Lệnh

  Hiển thị nhãn lệnh

  hoặc Ẩn Nhãn Lệnh.

  Ẩn nhãn lệnh

Lưu ý rằng bạn có thể đặt các lệnh trong Tùy chọn(Tùy chọn>chọn Tệp> Công cụ Truy nhập Nhanh).

Tùy chọn Thanh công cụ Truy nhập Nhanh

Thêm một lệnh vào Thanh công cụ Truy nhập Nhanh

 1. Trên dải băng, bấm vào tab hoặc nhóm phù hợp để hiển thị lệnh bạn muốn thêm vào Thanh công cụ Truy nhập Nhanh.

 2. Bấm chuột phải vào lệnh, rồi bấm Thêm vào Thanh công cụ Truy nhập Nhanh trên menu lối tắt.

  Thêm một lệnh vào Thanh công cụ Truy nhập Nhanh

Thêm lệnh không nằm trên dải băng vào Thanh công cụ Truy nhập Nhanh

 1. Bấm vào Tùy chỉnh Thanh công cụ Truy nhập Nhanh > Lệnh Khác.

  Thêm lệnh tùy chỉnh vào Thanh công cụ Truy nhập Nhanh

 2. Trong danh sách Chọn lệnh từ, hãy bấm Lệnh Không ở Trên Ruy-băng.

 3. Tìm lệnh trong danh sách, rồi bấm vào Thêm.

Mẹo: Nếu bạn không tìm thấy lệnh mình muốn trên danh sách Lệnh Không có trong Dải băng, hãy thử đặt chọn lệnh từ thànhTất cả lệnh.

Loại bỏ lệnh khỏi Thanh công cụ Truy nhập Nhanh

 • Bấm chuột phải vào lệnh bạn muốn loại bỏ khỏi Thanh công cụ Truy nhập Nhanh, rồi bấm vào Loại bỏ khỏi Thanh công cụ Truy nhập Nhanh trên menu lối tắt.

Thay đổi thứ tự của các lệnh trên Thanh công cụ Truy nhập Nhanh

 1. Bấm chuột phải vào Thanh công cụ Truy nhập Nhanh, rồi bấm vào Tùy chỉnh Thanh công cụ Truy nhập Nhanh trên menu lối tắt.

 2. Bên dưới Tùy chỉnh Thanh công cụ Truy nhập Nhanh, bấm vào lệnh bạn muốn di chuyển, rồi bấm mũi tên Di chuyển Lên hoặc Di chuyển Xuống.

Nhóm các lệnh qua việc thêm một dấu tách giữa các lệnh

Bạn có thể nhóm các lệnh bằng cách sử dụng dấu tách để giúp cho thanh công cụ truy nhập nhanh có các mục.

 1. Bấm chuột phải vào Thanh công cụ Truy nhập Nhanh, rồi bấm vào Tùy chỉnh Thanh công cụ Truy nhập Nhanh trên menu lối tắt.

 2. Trong danh sách Chọn lệnh từ, bấm vào Lệnh Phổ biến.

 3. Bấm vào <Dấu tách>, rồi bấm Thêm.

 4. Để đặt dấu tách ở vị trí bạn muốn, hãy bấm vào mũi tên Di chuyển Lên hoặc Di chuyển Xuống.

Di chuyển Thanh công cụ Truy nhập Nhanh

Bạn có thể tìm thấy Thanh công cụ Truy nhập Nhanh ở một trong hai vị trí:

 • Góc trên bên trái, trên thanh tiêu đề. (vị trí mặc định)

  Thanh công cụ Truy nhập Nhanh bên trên dải băng

 • Bên dưới dải băng.

  Thanh công cụ Truy nhập Nhanh bên dưới ribbon

Nếu bạn không muốn Thanh công cụ Truy nhập Nhanh hiển thị ở vị trí hiện tại, bạn có thể di chuyển đến vị trí khác. Nếu bạn thấy vị trí mặc định cạnh biểu tượng chương trình quá xa so với khu vực làm việc của mình để có thể làm việc thuận tiện, có thể bạn sẽ muốn di chuyển vị trí đó đến gần khu vực làm việc của bạn hơn. Vị trí bên dưới dải băng sẽ lấn sang khu vực làm việc. Do đó, nếu bạn muốn tối đa hóa khu vực làm việc, có thể bạn sẽ muốn giữ Thanh công cụ Truy nhập Nhanh ở vị trí mặc định.

 1. Bấm vào Tùy chỉnh Thanh công cụ Truy nhập Nhanh (ở phía bên phải QAT).

 2. Trong danh sách, bấm vào Hiển thị Bên dưới Dải băng hoặc Hiển thị Bên trên Dải băng.

Tùy chỉnh Thanh công cụ Truy nhập Nhanh bằng cách sử dụng lệnh Tùy chọn

Bạn có thể thêm, loại bỏ và thay đổi thứ tự của các lệnh trên Thanh công cụ Truy nhập Nhanh bằng cách sử dụng lệnh Tùy chọn.

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm Tùy chọn.

 3. Bấm Thanh công cụ Truy nhập Nhanh.

 4. Thực hiện các thay đổi bạn muốn.

Đặt lại Thanh công cụ Truy nhập Nhanh về thiết đặt mặc định

 1. Bấm chuột phải vào Thanh công cụ Truy nhập Nhanh, rồi bấm vào Tùy chỉnh Thanh công cụ Truy nhập Nhanh trên menu lối tắt.

 2. Trong cửa sổ Tùy chỉnh Thanh công cụ Truy nhập Nhanh, bấm vào Đặt lại Mặc định, rồi bấm vào Chỉ đặt lại Thanh công cụ Truy nhập Nhanh.

Xuất Thanh công cụ Truy nhập Nhanh tùy chỉnh

Bạn có thể xuất các tùy chỉnh ribbon và Thanh công cụ Truy nhập Nhanh của mình vào một tệp mà đồng nghiệp hoặc máy tính khác có thể nhập và sử dụng.

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Dưới mục Trợ giúp, bấm Tùy chọn.

 3. Bấm Thanh công cụ Truy nhập Nhanh.

 4. Bấm vào Nhập/Xuất, rồi bấm vào Xuất tất cả các tùy chỉnh.

Để biết thêm thông tin về cách tùy chỉnh dải băng, hãy xem mục Tùy chỉnh dải băng Office.

Nhập Thanh công cụ Truy nhập Nhanh tùy chỉnh

Bạn có thể nhập tệp tùy chỉnh để thay thế bố trí hiện tại của ribbon và Thanh công cụ Truy nhập Nhanh. Nhờ việc có thể nhập tùy chỉnh, bạn có thể khiến các chương trình Microsoft Office trông giống như chương trình của đồng nghiệp hoặc giống nhau giữa các máy tính.

Quan trọng: Khi nhập tệp tùy chỉnh ribbon, bạn sẽ mất tất cả tùy chỉnh ribbon và Thanh công cụ Truy nhập Nhanh trước đó. Nếu bạn nghĩ rằng mình có thể muốn trở về tùy chỉnh mà bạn hiện có, thì bạn nên xuất chúng trước khi nhập bất kỳ tùy chỉnh mới nào.

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Dưới mục Trợ giúp, bấm Tùy chọn.

 3. Bấm Thanh công cụ Truy nhập Nhanh.

 4. Bấm vào Nhập/Xuất, rồi bấm vào Nhập tệp tùy chỉnh.

Để biết thêm thông tin về cách tùy chỉnh dải băng, hãy xem mục Tùy chỉnh dải băng Office.

Tại sao tôi lại nhìn thấy một quả bóng màu xanh?

Bạn nhìn thấy một quả bóng màu xanh khi bạn đã thêm một lệnh hoặc nhóm chuyên biệt vào Thanh công cụ Truy nhập Nhanh sau khi tùy chỉnh dải băng nhưng lại chưa gán biểu tượng đại diện cho lệnh hoặc nhóm chuyên biệt đó.

Biểu tượng được sử dụng nếu bạn làm như sau:

 • Thêm nhóm chuyên biệt vào Thanh công cụ Truy nhập Nhanh.

 • Để giúp phân biệt giữa dải băng tùy chỉnh của riêng bạn và dải băng mặc định.

Hãy thêm biểu tượng đại diện cho lệnh hoặc nhóm chuyên biệt

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Dưới mục Trợ giúp, bấm Tùy chọn.

 3. Bấm Tùy chỉnh Ribbon.

 4. Trong cửa sổ Tùy chỉnh Dải băng, bên dưới danh sách Tùy chỉnh Dải băng, hãy bấm vào lệnh hoặc nhóm chuyên biệt mà bạn đã thêm vào.

 5. Bấm vào Đổi tên, rồi trong danh sách Ký hiệu, hãy bấm vào một biểu tượng.

 6. Trong hộp thoại Đổi tên, bấm vào OK.

 7. Để xem và lưu các tùy chỉnh của bạn, hãy bấm OK.

Để biết thêm thông tin về cách tùy chỉnh dải băng, hãy xem mục Tùy chỉnh dải băng Office.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×