Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Thanh công cụ Truy nhập Nhanh có thể tùy chỉnh chứa một tập hợp các lệnh độc lập với tab hiện đang được hiển thị trên dải băng. Bạn có thể di chuyển Thanh công cụ Truy nhập Nhanh từ một trong hai vị trí khả thi, đồng thời bạn có thể thêm nút đại diện cho các lệnh vào Thanh công cụ Truy nhập Nhanh. 

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Lưu ý: 

 • Bạn không thể tăng kích cỡ của các nút đại diện cho các lệnh bằng tùy chọn trong Microsoft Office. Cách duy nhất để tăng kích cỡ cho các nút là giảm độ phân giải màn hình bạn hiện sử dụng.

 • Bạn không thể hiển thị Thanh công cụ Truy nhập Nhanh trên nhiều dòng.

 • Bạn chỉ có thể thêm các lệnh vào Thanh công cụ Truy nhập Nhanh. Bạn không thể thêm nội dung của hầu hết các danh sách, chẳng hạn như các giá trị thụt lề và giãn cách cùng các kiểu cá nhân, những thứ cũng xuất hiện trên dải băng, vào Thanh công cụ Truy nhập Nhanh. Tuy nhiên, bạn có thể Tùy chỉnh ribbon trong Office để cá nhân hóa dải băng theo cách bạn muốn. Ví dụ: bạn có thể tạo các tab chuyên biệt và nhóm chuyên biệt để chứa các lệnh bạn sử dụng thường xuyên.

Bạn muốn làm gì?

Hiển thị hoặc ẩn Thanh công cụ Truy nhập Nhanh

Bấm chuột phải vào dải băng và thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Nếu Thanh công cụ Truy nhập Nhanh hiển thị, hãy chọn Ẩn Thanh công cụ Truy nhập Nhanh.

  Ảnh tùy chọn ẩn Thanh công cụ Truy nhập Nhanh

 • Nếu Thanh công cụ Truy nhập Nhanh bị ẩn, hãy chọn Hiển thị Thanh công cụ Truy nhập Nhanh.

  Ảnh tùy chọn hiển thị Thanh công cụ Truy nhập Nhanh
   

Lưu ý: Bạn cũng có thể ẩn Thanh công cụ Truy nhập Nhanh trong menu Tùy chỉnh Thanh công cụ Truy nhập Nhanh bằng cách chọn Ẩn Thanh công cụ Truy nhập Nhanh

Di chuyển Thanh công cụ Truy nhập Nhanh

Vị trí

Bạn có thể tìm thấy Thanh công cụ Truy nhập Nhanh ở một trong hai vị trí:

 • Phía trên dải băng, trên thanh tiêu đề (vị trí mặc định)Hình ảnh biểu tượng Thanh công cụ Truy nhập Nhanh phía trên dải băng

 • Bên dưới dải băng

  Vị trí Thanh công cụ Truy nhập Nhanh bên dưới dải băng

Thay đổi vị trí

Bạn có thể di chuyển vị trí của Thanh công cụ Truy nhập Nhanh từ vị trí này sang vị trí khác.

 1. Chọn Tùy chỉnh Thanh công cụ Truy nhập Nhanh.

 2. Trong danh sách, chọn Hiển thị Bên dưới Dải băng.  Menu thả Thanh công cụ Truy nhập Nhanh Hiển thị phía trên Thanh công cụ hoặc Hiển thị Phía trên Dải băng.

  Menu thả xuống Truy nhập Nhanh Hiển thị phía trên dải băng
   

  Lưu ý: 

  • Bạn có thể đặt các lệnh vị trí trong Tùy chọn.

  • Chọn Tùy chọn Tệp > chọn> công cụ Truy nhập Nhanh và>công cụ.

Hiển thị hoặc Ẩn nhãn lệnh trên Thanh công cụ Truy nhập Nhanh

Nếu Thanh công cụ Truy nhập Nhanh được đặt bên dưới dải băng, bạn có thể hiển thị hoặc ẩn nhãn lệnh.
 

Quan trọng: Thanh công cụ Truy nhập Nhanh PHẢI được đặt bên dưới dải băng để hiển thị hoặc ẩn nhãn lệnh.

 1. Chọn Tùy chỉnh Thanh công cụ Truy nhập Nhanh.

 2. Trong danh sách, chọn Hiển thị Nhãn LệnhMenu thả xuống Thanh công cụ Truy nhập Nhanh chọn Hiển thị Nhãn Lệnh hoặc Ẩn Nhãn Lệnh.

Danh sách thả xuống thanh công cụ Truy nhập Nhanh, chọn Ẩn Nhãn Lệnh
 

Thêm một lệnh vào Thanh công cụ Truy nhập Nhanh

 1. Trên dải băng, chọn tab hoặc nhóm thích hợp để hiển thị lệnh mà bạn muốn thêm vào Thanh công cụ Truy nhập Nhanh.

 2. Bấm chuột phải vào lệnh, rồi chọn Thêm vào Thanh công cụ Truy nhập Nhanh trên menu lối tắt.

  Ảnh danh sách thả xuống tùy chỉnh Thanh công cụ Truy nhập Nhanh để thêm lệnh

Thêm lệnh không nằm trên dải băng vào Thanh công cụ Truy nhập Nhanh

 1. Chọn Tùy chỉnh Thanh công cụ Truy nhập Nhanh > lệnh khác.

  Tùy chỉnh Thanh công cụ Truy nhập Nhanh với các Lệnh Khác được tô sáng

 2. Trong danh sách Chọn lệnh từ , chọn Lệnh Không có trong Dải băng.

 3. Tìm lệnh trong danh sách, rồi chọn Thêm.

Mẹo: Nếu bạn không thể tìm thấy lệnh mình muốn trên danh sách Lệnh Không có trong Dải băng, hãy thử đặt các lệnh Chọn từthành Tất cả.

Loại bỏ lệnh khỏi Thanh công cụ Truy nhập Nhanh

 1. Bấm chuột phải vào lệnh bạn muốn loại bỏ khỏi Thanh công cụ Truy nhập Nhanh.

 2. Chọn Loại bỏ khỏi Thanh công cụ Truy nhập Nhanh trên menu lối tắt.

Thay đổi thứ tự của các lệnh trên Thanh công cụ Truy nhập Nhanh

 1. Bấm chuột phải vào Thanh công cụ Truy nhập Nhanh, rồi chọn Tùy chỉnh Thanh công cụ Truy nhập Nhanh trên menu lối tắt.

 2. Bên dưới Tùy chỉnh Thanh công cụ Truy nhập Nhanh, chọn lệnh bạn muốn di chuyển.

 3. Chọn mũi tên Di chuyển Lên hoặc Di chuyển Xuống.

Tùy chỉnh Thanh công cụ Truy nhập Nhanh bằng cách sử dụng lệnh Tùy chọn

Bạn có thể thêm, loại bỏ và thay đổi thứ tự của các lệnh trên Thanh công cụ Truy nhập Nhanh bằng cách sử dụng lệnh Tùy chọn.

 1. Chọn Tùy chọn > chọn > công cụ Truy nhập Nhanh.

 2. Sử dụng nút Thêm Loại bỏ để di chuyển các mục giữa danh sách Tùy chỉnh Thanh công cụ Truy nhập và lệnh Chọn từ danh sách.

  .

  Lưu ý: Để tìm một mục trong danh sách Chọn lệnh từ, việc xác nhận vị trí và tên mục trong ứng dụng trước tiên có thể hữu ích. Các lệnh không còn hiển thị trong ứng dụng có thể vẫn được liệt kê ở đây bên dưới Tất cả lệnh. Để giúp xác định loại lệnh này, tên chú giải công cụ mang tính mô tả hơn có thể xuất hiện trong dấu ngoặc đơn bên cạnh tên lệnh kế thừa trong biểu mẫu này: 

  • Địa chỉ [Vị trí Tài liệu] 

  • Định dạng [Dán Định dạng]

  • Công thức [Dán Công thức]

  • Giá trị [Dán Giá trị]

  Đặt lại Thanh công cụ Truy nhập Nhanh về thiết đặt mặc định

 1. Mở menu cắt ngắn Thanh công cụ Truy nhập Nhanh, rồi chọn Tùy chỉnh Thanh công cụ Truy nhập Nhanh.

 2. Trong cửa sổ Tùy chỉnh Thanh công cụ Truy nhập Nhanh, chọn Đặt lại > Công cụ Truy nhập Nhanh

  Đặt lại và Nhập trường Xuất trong Tùy chọn Tệp QAT

Xuất Thanh công cụ Truy nhập Nhanh tùy chỉnh

Bạn có thể xuất các tùy chỉnh ribbon và Thanh công cụ Truy nhập Nhanh của mình vào một tệp mà đồng nghiệp hoặc máy tính khác có thể nhập và sử dụng.

 1. Chọn Tệp > Tùy chọn > Thanh công cụ Truy nhập Nhanh.

 2. Chọn Nhập/Xuất và > tất cả tùy chỉnh.

Để biết thêm thông tin về cách tùy chỉnh dải băng, hãy xem mục Tùy chỉnh dải băng trong Office.

Nhập Thanh công cụ Truy nhập Nhanh tùy chỉnh

Bạn có thể nhập tệp tùy chỉnh để thay thế bố trí hiện tại của ribbon và Thanh công cụ Truy nhập Nhanh. Nhờ việc có thể nhập tùy chỉnh, bạn có thể khiến các chương trình Microsoft Office trông giống như chương trình của đồng nghiệp hoặc giống nhau giữa các máy tính.

Quan trọng: Khi nhập tệp tùy chỉnh ribbon, bạn sẽ mất tất cả tùy chỉnh ribbon và Thanh công cụ Truy nhập Nhanh trước đó. Nếu bạn nghĩ rằng mình có thể muốn trở về tùy chỉnh mà bạn hiện có, thì bạn nên xuất chúng trước khi nhập bất kỳ tùy chỉnh mới nào.

 1. Chọn Tùy chọn > chọn Tệp > công cụ Truy nhập Nhanh.

 2. Chọn Nhập/Xuất > tệp tùy chỉnh Nhập.

Để biết thêm thông tin về cách tùy chỉnh dải băng, hãy xem mục Tùy chỉnh dải băng trong Office.

Khi nhóm tùy chỉnh hiển thị bóng màu xanh lục hoặc màu lam trên Thanh công cụ Truy nhập Nhanh

Biểu tượng đại diện cho các nhóm lệnh tùy chỉnh trên Thanh công cụ Truy nhập Nhanh khi một biểu tượng được chọn. Nếu một nhóm tùy chỉnh trên Thanh công cụ Truy nhập Nhanh hiển thị một quả bóng màu xanh lục hoặc màu lam cho một biểu tượng, điều đó có nghĩa là biểu tượng chưa được chọn cho nhóm tùy chỉnh đó.   Bạn có thể thêm biểu tượng cho một nhóm tùy chỉnh sau khi nhóm đã được tạo và hiển thị trên Thanh công cụ Truy nhập Nhanh.

 1. Trong danh sách thả xuống Thanh công cụ Truy nhập Nhanh, chọn Lệnh Khác.

 2. Trong thanh dẫn hướng bên trái, chọn Tùy chỉnh Dải băng.

 3. Trong cột Tùy chỉnh Ribbon ở bên phải, chọn nhóm tùy chỉnh.

 4. Chọn Đổi tên.

 5. Chọn một biểu tượng.

 6. Chọn OK > OK.

Lưu ý: Để tạo một nhóm lệnh tùy chỉnh, hãy tham khảo mục Tùy chỉnh dải băng trong Office.  

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×