Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trang web dự án được dùng để nắm bắt các nhiệm vụ và giao chúng cho những người trong tổ chức của bạn, lưu trữ và quản lý tài liệu liên quan đến dự án và theo dõi các sự kiện của nhóm dự án trên lịch chung.

Để tạo một trang web dự án mới:

 1. Trên Khởi động Nhanh, hãy bấm vào Nội dung Trang web.

 2. Tại mục Trang web con, hãy bấm vào Trang web con Mới.

 3. Tại mục Tiêu đề và Mô tả, hãy đặt cho trang web dự án mới một Tiêu đề tương ứng với tên của dự án và cung cấp Mô tả tóm tắt về trang web.

 4. Tại mục Địa chỉ Trang Web, hãy cung cấp phần URL sẽ được dùng để truy nhập vào trang web dự án của bạn.

 5. Tại mục Lựa chọn Mẫu, hãy chọn Trang web Dự án.

 6. Tại mục Quyền, hãy chọn để trang web mới dùng cùng các quyền như trang web mẹ hay dùng các quyền riêng của nó.

  Mẹo: Khi bạn thực hiện quyết định này, hãy suy nghĩ về những người có thể truy cập trang web mẹ và việc bạn có muốn những người này cũng có thể xem và/hoặc thay đổi trang web dự án của bạn hay không. Bạn có thể thấy thích hợp hơn khi sử dụng các quyền riêng cho trang web dự án của bạn, nếu thông tin dự án của bạn cần thắt chặt bảo mật hơn.

 7. Tại mục Dẫn hướng, hãy chọn bạn có muốn đưa vào một nối kết đến trang web dự án trên Khởi động Nhanh và/hoặc thanh liên kết trên cùng của trang web mẹ hay không.

 8. Tại mục Kế thừa Dẫn hướng, hãy chọn bạn có muốn dùng thanh liên kết trên cùng từ trang web mẹ trên trang web dự án của bạn hay không.

 9. Bấm Tạo để tạo trang web dự án mới của bạn.

Chỉ có vậy, trang web dự án của bạn được tạo và bạn có thể bắt đầu dùng nó.

Nếu bạn đã chọn dùng quyền duy nhất cho trang web dự án trong bước 6, bạn sẽ ngay lập tức đưa vào trang nơi bạn có thể thiết lập ai có thể truy nhập trang web dự án của bạn và những gì những người có thể trong khi trên site của bạn. Để biết thêm thông tin về quy trình này, hãy xem thiết lập ai có thể xem và thay đổi trang web dự án mới của bạn.

Nếu bạn chọn kế thừa các quyền của trang web mẹ của trang web dự án của bạn, tất cả những ai có quyền truy cập vào trang web mẹ cũng có thể truy cập trang web dự án theo cùng một cách. Ví dụ, những người được thiết lập là khách truy cập vào trang web gốc cũng được thiết lập là khách truy cập trên trang web dự án của bạn.

Bây giờ trang web dự án của bạn được thiết lập, bước tiếp theo của bạn có thể là thêm nhiệm vụ vào dự án của bạn hoặc Thêm người vào nhóm dự án.

Đầu trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×