Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Muốn xem lại và thực hiện các thay đổi đối với một bảng tính ai đó đã gửi cho bạn trong email? Hoặc thậm chí có thể tạo một sổ làm việc Microsoft Excel mới trong lúc bạn rời khỏi máy tính của bạn? Với Microsoft Excel Mobile, bạn có thể thực hiện điều này và nhiều hơn nữa ngay từ điện thoại của bạn. Để bắt đầu làm quen, đi đến trang Officed Hub.

Sổ làm việc được mở trong Excel Mobile

Để mở sổ làm việc Excel

 1. Trong danh sách ứng dụng, hãy gõ nhẹ vào Biểu tượng OfficeOffice .

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Trong Vị trí, gõ nhẹ vào vị trí chứa tài liệu và sau đó gõ nhẹ vào tài liệu. Có thể ở bất kỳ nơi nào trong số những vị trí này — trên điện thoại của bạn, trong email, trên OneDrive, trên site Microsoft SharePoint 2010 hoặc trang sau, hoặc trên site SharePoint Online, vốn này sẵn dùng với Microsoft 365.

  • Vuốt vào Gần đây và sau đó gõ nhẹ vào tài liệu bạn đã mở gần đây.

  • Gõ nhẹ vào Biểu tượng Tìm kiếmTìm kiếm . Trong hộp Tìm kiếm, bắt đầu gõ tên sổ làm việc rồi gõ nhẹ vào sổ làm việc khi bạn nhìn thấy nó.

   Lưu ý: 

   • Excel Mobile không hỗ trợ tất cả các tính năng và các chức năng tìm thấy trong Microsoft Excel 2010 hoặc mới hơn. Nếu một sổ làm việc có nội dung không được hỗ trợ, bạn vẫn có thể mở sổ làm việc. Nội dung không được hỗ trợ sẽ không được hiển thị và bạn có thể không sửa được sổ làm việc đó trên điện thoại của bạn. Nếu một hàm không được hỗ trợ, giá trị được tính vẫn sẽ xuất hiện trong ô, nhưng bạn sẽ không sửa được sổ làm việc trên điện thoại của bạn.

   • Bạn đang tìm kiếm sổ làm việc bạn đã mở từ email? Chỉ cần vuốt vào Vị trí, gõ nhẹ vào Email và sau đó gõ nhẹ vào tài liệu.

   • Để sử dụng sổ làm việc được lưu trữ trên OneDrive, một tài khoản Microsoft phải được thiết lập trên điện thoại của bạn. Để biết thêm thông tin về việc lưu và đồng bộ các tài liệu trên OneDrive, hãy xem Đồng bộ tài liệu với OneDrive.

   • Để tìm hiểu về cách sử dụng sổ làm việc trên site SharePoint hoặc SharePoint Online, hãy xem phần Làm việc với tài liệu trên SharePoint.

   Mẹo: 

   • Nếu bạn có một sổ làm việc mà bạn sử dụng rất nhiều, bạn có thể ghim nó để bắt đầu. Trong Office Hub, hãy vuốt vào Gần đây, gõ nhẹ và giữ sổ làm việc và sau đó gõ nhẹ vào Ghim vào bắt đầu.

   • Để xem nhiều phần khác nhau của bảng tính, bạn có thể phóng to và thu nhỏ bằng cách chụm vào và kéo giãn các ngón tay của bạn.

Để tạo và lưu sổ làm việc Excel mới

 1. Trong danh sách ứng dụng, hãy gõ nhẹ vào Biểu tượng OfficeOffice .

 2. Hãy chạm vào gần đây, gõ nhẹ vào Biểu tượng Tài liệu mớimới> Excelhoặc gõ nhẹ vào một trong các mẫu Excel.

 3. Sau khi bạn thực hiện thay đổi, hãy gõ nhẹ thêm Biểu tượng Xem thêm> lưu.

 4. Gõ tên vào hộp Tên tệp và sau đó gõ nhẹ vào danh sách Lưu vào > OneDrive hoặc Điện thoại > Lưu.

Để nhập các số và văn bản

 1. Trong sổ làm việc, hãy gõ nhẹ vào một ô trong trang tính nơi bạn muốn thêm số hoặc văn bản, rồi gõ nhẹ vào thanh công thức kế bên hàm Biểu tượng Hàm.

 2. Nhập số hoặc văn bản, rồi gõ nhẹ vào nhập Biểu tượng Nhập.

 3. Để nhập số hoặc văn bản trong một ô khác, hãy gõ nhẹ vào ô, rồi sau đó gõ.

 4. Khi bạn đã thực hiện việc nhập dữ liệu, hãy nhấn nút quay lại Nút Lùi trên điện thoại của bạn để bàn phím không hiển thị.

 5. Để xóa bỏ nội dung trong một hoặc nhiều ô, hãy thực hiện một trong các bước sau:

  • Để xóa nội dung trong một ô, hãy gõ nhẹ vào ô có văn bản hoặc số mà bạn muốn xóa, gõ nhẹ vào văn bản hoặc số trong thanh công thức để chọn nội dung, sau đó gõ nhẹ xóa bỏ Biểu tượng Xóa> nhập Biểu tượng Nhập.

  • Để xóa bỏ nội dung của nhiều ô, hãy gõ nhẹ vào một ô, kéo vòng tròn để chọn phạm vi ô, rồi gõ nhẹ vào Biểu tượng Xem thêmkhác> xóa nội dung. Gõ nhẹ vào một ô.

 6. Để hoàn tác thay đổi cuối cùng mà bạn đã thực hiện, hãy gõ nhẹ vào Biểu tượng Xem thêmkhác> hoàn tác. Gõ nhẹ vào một ô.

 7. Để làm lại thay đổi cuối cùng mà bạn đã thực hiện, hãy gõ nhẹ thêmBiểu tượng Xem thêm> làmlại. Gõ nhẹ vào một ô.

Để tính toán nhanh các số (Tự động Tính tổng)

Bạn có thể sử dụng tính năng Tự động Tính tổng để tính toán tổng, trung bình, tối đa, tối thiểu và số của các giá trị trong một phạm vi ô.

 1. Trong một trang tính, hãy gõ nhẹ vào ô trống đầu tiên sau khi một phạm vi ô có số hoặc gõ nhẹ và kéo để chọn phạm vi các ô bạn muốn tính toán.

 2. Gõ nhẹ vào Biểu tượng Tự động Tính tổngtự tính tổng .

Lưu ý: Để dùng hàm trong công thức để tính toán số, hãy gõ nhẹ vào ô bạn muốn thêm hàm in, sau đó gõ nhẹ vào hàm Biểu tượng Hàm bên cạnh thanh công thức. Chọn hàm mà bạn muốn sử dụng từ danh sách, gõ nhẹ và kéo hoặc nhập để nhập giá trị, văn bản hoặc tham chiếu ô để sử dụng, rồi gõ nhẹ vào nhập Biểu tượng Nhập. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng công thức và hàm trong Excel, hãy xem tổng quan về các công thức trên trang web Microsoft Office.

Để sắp xếp các số

 1. Trong một sổ làm việc, hãy gõ nhẹ vào ô đầu tiên trong phạm vi các ô bạn muốn sắp xếp và sau đó kéo vòng tròn dưới cùng tới ô cuối cùng trong phạm vi ô bạn muốn sắp xếp.

 2. Gõ nhẹ vào sắp xếp Biểu tượng Sắp xếp> sắp xếp theo > cột bạn muốn sắp xếp theo, rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để sắp xếp các số từ cao nhất đến thấp nhất, hãy gõ nhẹ vào Thứ tự sắp xếp > Giảm dần.

  • Để sắp xếp các số từ thấp nhất đến cao nhất, hãy gõ nhẹ vào Thứ tự sắp xếp > Tăng dần.

 3. Gõ nhẹ Xong.

Lưu ý: Để thêm một cột khác để sắp xếp theo, hãy gõ nhẹ vào Thêm tùy chọn > Rồi theo > cột tiếp theo bạn muốn sắp xếp theo > Thứ tự Sắp xếp > Tăng dần hoặc Giảm dần > Xong.

Để chuyển giữa các trang tính hoặc biểu đồ trong một sổ làm việc

 1. Trong sổ làm việc, Hãy gõ nhẹ vào trang tính Biểu tượng Trang tính.

 2. Gõ nhẹ vào trang tính hoặc biểu đồ mà bạn muốn xem.

Để thêm chú thích

 1. Gõ nhẹ vào một ô trong trang tính nơi bạn muốn thêm một chú thích.

 2. Gõ nhẹ thêm Biểu tượng Xem thêm> chúthích. Gõ chú thích của bạn. (Nếu đây là lần đầu tiên bạn thêm chú thích, bạn sẽ được yêu cầu nhập vào tên người dùng để người khác sẽ biết được ai đã sửa tài liệu đó. Bạn có thể thay đổi tên người dùng của bạn sau này bằng cách gõ nhẹ thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt trong danh sách ứng dụng, hãy nhấn vào ứng dụng, rồi gõ nhẹ vào tên người dùngOffice >.)

 3. Chạm ra ngoài hộp chú thích để dừng việc chú thích.

 4. Để xem chú thích, hãy gõ nhẹ vào ô có chú thích trong trang tính.

 5. Để xóa bỏ chú thích, hãy gõ nhẹ vào ô có chú thích, gõ nhẹ thêm Biểu tượng Xem thêm> xóa chúthích.

Để tìm một từ hoặc số cụ thể

 1. Trong sổ làm việc, Hãy gõ nhẹ tìm Biểu tượng Tìm kiếm.

 2. Nhập từ hoặc số mà bạn muốn tìm, rồi gõ nhẹ vào nhập Biểu tượng Nhập.

 3. Gõ nhẹ vào Biểu tượng Tiếptiếp để tìm lần xuất hiện tiếp theo.

 4. Gõ nhẹ vào bất kỳ chỗ nào trong trang tính để dừng tìm kiếm.

Để gửi tài liệu trong email

 1. Trong danh sách ứng dụng, hãy gõ nhẹ vào Biểu tượng OfficeOffice .

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau để tìm sổ làm việc bạn muốn gửi:

  • Đối với tài liệu bạn đã mở, hãy vuốt vào Gần đây.

  • Vuốt đến Vị trí và sau đó gõ nhẹ vào vị trí có sổ làm việc trong đó.

  • Gõ nhẹ Tìm kiếm Biểu tượng Tìm kiếm và tìm kiếm sổ làm việc.

 3. Gõ nhẹ và giữ tài liệu, gõ nhẹ vào Chia sẻ và sau đó gõ nhẹ vào tên tài khoản email.

 4. Thêm người nhận và bất kỳ thông tin nào khác vào email của bạn, sau đó gõ nhẹ vào gửi Biểu tượng Gửi email.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×